Geschiedenis opdracht

 • Apr 5, 1566

  Smeekschrift der edelen

  Gaven ongeveer 200 edelen een smeekschrift aan de landvoogdes Magaretha van Parma. Ze hoopten door dit te sturen dat Philips II
  de ketters minder streng zou gaan vervolgen
 • Aug 10, 1566

  De beeldenstorm

  De protestanten waren het niet mee eens met het katholieke geloof.De redenen waren dat ze vonden dat de katholieken zich niet aan de bijbel hielden en ze vonden de versierde kerken niet goed. Dus op 8/10/1566 sloopten de protestanten de katholieke kerken. Ze sloopten alle beelden en het glas in lood en namen gouden kelken en allerlei waardevolle dingen mee.
 • Aug 22, 1567

  Alva word landvoogd

  Als Alva in Nederland aankomt is hij meteen landvoogd.Hij is de opvolgen van Magaretha van Parma. Philips II heeft hem gestuurd omdat hij woedend is over de beeldenstorm. Alva richt de raad van beroerte op. Mensen die verdacht worden dat ze protestants zijn worden er heen gestuurd. Als je ontkende dat je protestants was werd je gemarteld. Gaf je toe dan werd je ook gemarteld.
 • 1568

  Willem van Oranje valt het Spaanse leger aan.

  Het plan was dat Willem van Oranje en zijn bondgenoten in de zomer van 1568 het Spaanse leger aan te vallen. Ze zouden het leger aanvallen van drie kanten. Richting Groningen en Friesland
  en Noord-Brabant en Holland. Het plan mislukte en alleen het plaatsje Heiligerlee werd ingenomen.
 • Apr 1, 1568

  Slag om de Briel

  De geuzen namen op 1 april de stad den Briel in.
  Ze wilden de stad opeisen voor Willem van Oranje.
  Eerst weigerde burgemeester Koekenbakker omdat de geuzen berucht waren voor het plunderen. Maar de geuzen braken snel door de Noordpoort en ze name snel de stad in.
 • Dec 10, 1572

  De belegering van Haarlem

  Rond 10 december begonnen de gevechten van de Spanjaarden tegen het leger dat in de stad zat. Ze waren onder de leiding van kapitein Wigbolt Ripedara
 • 1573

  Luis de Zúñiga wordt land voogd.

  Luis de Zúñiga was een Spaanse leger aanvoerder en hij was een ridder van het Gulen vlies. Hij shaf in juni 1574 de raad van beroerte af. Ook starte hij vredesonderhandelingen in Breda
 • 1576

  Luis de Zúñiga overlijdt

  Hij overleed onverwachts in Brussel. De Staten-Generaal moesten een opvolger vinden.Maar dat mocht alleen iemand zijn die de Pacificatie onderschreef. De opvolger was Don Juan hij was gekozen door Philips II
 • Nov 4, 1576

  De Spaanse furie

  Antwerpen werd in brand gestoken en geplunderd door de Spanjaarden. De Spanje had op 1 september 1575 geen geld meer door de vele oorlogen. Dus ze wilden de rijke stad Antwerpen plunderen zodat ze weer geld hadden. De stad werd geplunderd en in brand gestoken.
 • Nov 8, 1576

  Pacificatie van Gent

  De pacificatie van Gent is een overeenkomst dat de gewetsten
  van de Nerderlanden dat ze zich zouden aan sluiten bij De Generale unie.
 • Jun 22, 1578

  Actie van Verlatinghe

  In 1578 werd het Plakkaat van Verlatinghe ondertekend door de Staten-Generaal. Sommigen zien dit als de onafhankelijkheidsverklaring gezien. Er staat in dat ze Philips II afzetten als hun heerser
 • Jan 23, 1579

  Unie van Utrecht

  Het is een overeenkomst van de gewetsten dat ze samen tegen de Spanjaarden zoude verzetten. Ze spraken ook over defensie en geldzaken.
 • Period: to

  Republiek der zeven verenigde Nederlanden.

  De republiek der zeven verenigde Nederlanden was een land dat lijkt op het huidige Nederland het ontstond naar de tachtig jarige oorlog en eindigde tijdens de Bataafse revolutie in 1795
 • Period: to

  Twaalf jarig bestand.

  Dat was een wapenstilstand van twaalf jaar tijdens de tachtig jarige oorlog. Tijdens de wapenstilstand werd nauwelijks en niet gevochten tegen de Spanjaarden