Nederlandse opstand

Nederlandse Opstand - Oumaima en Brechje

 • Dec 1, 1542

  Invoeren van belastingen

  De Raad van State wil in alle Nederlanden gelijke, permanente belastingen invoeren, waaronder, accijnzen op bier, wijn, laken (wollen stoffen), zout en haring. Die accijnzen kwamen er, maar versterkte niet zozeer de centrale overheid, maar de gewesten. Die dwongen af dat ze zelf de belastingen mochten innen en de besteding van het geld mochten controleren.
 • Dec 19, 1554

  Moord op Willem van Oranje

  Moord op Willem van Oranje
  Door Baltazar Gerards.
 • Dec 1, 1555

  Filips II landsheer van de Nederlanden

  Filips II landsheer van de Nederlanden
 • Dec 1, 1557

  Spanje failliet

  Spanje had van Antwerpen geleend en toen spanje failliet ging, gingen alle Antwerpse handelaren ten onder.
 • Period: Dec 4, 1566 to

  Nederlandse opstand

 • Nov 29, 1568

  Begin opstand

  Willem van Oranje vormt een leger om de Spanjaarden te verdrijven.
 • Period: Dec 1, 1568 to

  80 jarige oorlog

 • Dec 4, 1568

  Slag bij Heiligerlee

  Aanleiding tot de 80 jarige oorlog
 • Apr 1, 1572

  Verovering delen van Holland op de Spanjaarden bij den Briel

  De geuzen veroveren grote delen van Holland op de Spanjaarden Geuzen zijn: Met de term geuzen werden aanvankelijk Nederlandse edelen, tegenstanders van de Spaanse koning Filips II aangeduid. Later verwees de term specifiek naar de strijders die te land (Bosgeuzen, soms ook wilde geuzen) of te water (Watergeuzen) de Spanjaarden bevochten.
 • Dec 1, 1575

  Spaanse Furie

  Spaanse Furie
  Spanje opnieuw failliet, de soldaten krijgen geen soldij meer en gaan muiten en plunderen.
 • Dec 1, 1576

  Antwerpen sluit zich aan bij de opstand

  Door de spaanse furie sloot Antwerpen zich bij de opstand aan.
 • Jan 23, 1579

  Unie van Utrecht

  Overeenkomst tussen een aantal Nederlandse gewesten, waarin werd overeengekomen dat men zich gezamenlijk zou inzetten om de Spanjaarden het land uit te jagen en waarin daarnaast een aantal staatkundige zaken werden geregeld op het gebied van bijvoorbeeld defensie, belastingen en godsdienst, zodat het ook wel kan worden gezien als een eerste versie van een latere grondwet.
 • Verovering Antwerpen door Spanje

  Verovering Antwerpen door Spanje
  Spaanse troepen heroveren Antwerpen dat zich ook bij de Opstand had aangesloten. Antwerpen wordt afgesloten van de zee. De stapelmarkt verplaatst zich naar Amsterdam.
 • Republiek der Verenigden Nederlanden

  Republiek der Verenigden Nederlanden
  De Staten-Generaal verklaren de gewesten soeverein. Daarmee begint de Republiek der Verenigden Nederlanden.
 • Period: to

  Spaans Wapenstilstand

 • Vrede van Munster

  De republiek wordt formeel erkent door Spanja