25b25025 1ff9 4c7a abd2 edd6b17111dc

De opstand

 • 1500

  Kritiek op de kerk

  Rond het jaar 1500 hadden veel mensen kritiek op de katholieke kerk. De priesters en monniken vertelden de gelovigen dat die zich moesten houden aan de regels van het geloof. Maar de geestelijken lapten die regels zelf aan hun laars. De paus en de bisschoppen leefden in grote weelde en streefden naar macht
 • 1517

  Luthers 95 regels

  Met een aflaat had je een bewijs dat je zondige gedrag was weg was. Je kocht Eigenlijk gewoon een plekje in de hemel. Volgens Luther was dit bedrog hij zei alleen door oprecht te geloven kon je met Gods genade in de hemel komen. Luther wilde de kerk hervormen. In 1517 hamerde hij aan de deur een lijst van 95 stellingen met kritiek.
 • 1550

  Bloedplakaat

  Bloedplakaat
  Karel wou dat al zijn onderdanen katholiek waren, maar in Nederland hadden de hervormers veel aanhangers. Karel maakte daarom een aantal keer plakkaten. De zwaarste daarvan was het bloedplakkaat.
 • 1555

  Karel V trad af Filips ll koning

  In 1555 trad Karel V af. Zijn jongere broer Ferdinand volgde hem in het Duitse Rijk op als keizer. Zijn zoon Filips II werd koning van Spanje en landsheer over de Nederlanden.
 • Sep 25, 1555

  De vrede van ausburg

  In 1555 werd de Vrede van Augsburg getekend. Voortaan mocht iedere vorst in zijn gebied het geloof (katholiek of protestants) zelf bepalen.
 • Apr 5, 1566

  Smeekschrift

  Op 5 april 1566 komen een groep edelen naar landvoogdes Margareta van Parma met het smeekschrift. Hierin verzochten ze meer zeggenschap over wat er gebeurt in de Nederlanden. Ook verzoeken ze daarin dat de plakkaten buiten werking gesteld zouden worden
 • Aug 10, 1566

  Beeldenstorm

  De beeldenstorm brak uit. Hij verspreidde zich razend snel over de Nederlanden. Hierbij werden katholieke kerken bestormt en vele rijkdommen vernietigd
 • 1567

  Hertog van alva naar Nederland

  Hertog van alva naar Nederland
  Hertog van Alva komt in 1567 naar Nederland. Daar richt hij de raad van beroerte op. Die zou mensen van de beeldenstorm moeten afstraffen. Om die reden en nog veel meer neemt het verzet tegen Fillips ll alleen maar toe.
 • 1568

  Willem van oranje slaat terug

  Deze mislukte aanval op twee plekken in Nederland was het begin van de oorlog in Nederland. Hoewel de aanval niet lukte bleven ze proberen. Dit was een belangrijke stap naar de vrijheid
 • 1572

  Inname Den Briel

  in 1572 probeerde hij het opnieuw. Weer ging het mis, tot de Watergeuzen op 1 april bij verrassing het stadje Den Briel innamen.
  Nu kozen andere steden in Holland en Zeeland ook de kant van de opstandelingen.