5410ce9a876e3f6007a038e32e7538fe

De ontwikkeling van de Nederlandse staat

 • Jan 10, 1500

  VANAF 1500 DEEL VAN SPAANS KONINKRIJK

 • Aug 10, 1566

  Beeldenstorm

  Beeldenstorm
  Begin Nederlandse Opstand tegen de koning van Spanje, geleid door Willem van Oranje.
 • Period: Apr 23, 1568 to

  Tachtigjarige Oorlog

  Een opstand en strijd in de Nederlanden, tegen het Spaanse Rijk onder leiding van Filips ||.
 • Jan 23, 1579

  Unie van Utrecht

  Unie van Utrecht
  De Noordelijke Nederlanden gingen samen vechten tegen de Spaanse legers.
 • Jul 22, 1581

  Acte van Verlatinghe

  Acte van Verlatinghe
  De gewesten breken officieel met Filips || in een onafhankelijkheidsverklaring.
 • 1584- Willem van Oranje vermoord

 • Period: to

  VANAF 1600 tot 1700 DEMOCRATIE

 • Vrede van Münster

  Vrede tussen Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
 • Period: to

  Oorlog met Engeland(4e)

  werd beindigd met de vrede van Parijs.
 • Patriotten verjagen regenten gewapend

  patriotten waren burgers in de Republiek die democratisering wilden stimuleren en een einde maken aan het absolutisme.
 • Period: to

  Bataafse Republiek

  gesticht door de Franse Republiek. Kreeg franse militaire steun.
 • Eerste nationale vergadering

  Eerste nationale vergadering
  in de Bataafse Republiek. als doel om een grondwet op te stellen en eenheid te vormen tussen de gewesten.
 • Eerste grondwet: de Staatsregeling

  Eerste grondwet: de Staatsregeling
  Hierin worden de vrijheden voor de eerste keer vastgesteld
 • Period: to

  VANAF 1800 tot NU CONSTITUTIONELE MONARCHIE.

 • Eerste Kamer onstaat

  Eerste Kamer onstaat
  Na vertrek Franse troepen.
 • Period: to

  Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

  waarin het huidige België en Nederland samen een konkrijk vormden onder leiding van de koning Willem |.
 • Nieuwe grondwet+ Opkomst liberalen

  met officiele scheiding van Belgie nieuwe grondwet.
 • Grondwetsherziening van Thorbecke

  Grondwetsherziening van Thorbecke
  legde de basis voor het huidige stelsel van parlementaire democratie. De koning is niet meer verantwoordelijk voor het beleid, maar de ministers.
 • Willem || overlijdt

 • Ontstaan Industriële Revolutie

  Ontstaan Industriële Revolutie
 • Period: to

  Sociale Kwestie

 • Kinderwetje van Houten + ontstaan socialisme

  verbood kinderarbeid. reacties op industriele samenleving.
 • Algemeen Kiesrecht MANNEN

  Algemeen Kiesrecht MANNEN
  • passief kiesrecht vrouwen
 • Algemeen Kiesrecht VROUWEN

 • De Grote Depressie

  De Grote Depressie
  in VS stort de effectenbeurs in: beurskrach en krijgen alle kapitalistische landen een economische crisis.
 • Duitse aanval op Nederland

  Duitse aanval op Nederland
  Betekent voor Nederland het begin van de Tweede Wereldoorlog.