Oranje blanje bleu 2

HC Republiek: Opstand in de Nederlanden (1515-1572)

By Anmrn
 • Dec 24, 1515

  Karel V heerser over een deel van de gebieden die in het huidige Nederland, België en Luxemburg

  Later kwamen hier nog meer 'Nederlanden' bij.
 • Apr 24, 1521

  Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms

  Hier moest Luther zich verdedingen voor Duitse vorsten, geestelijken en steden. Karel V zat voor en wilde dat Luther zijn ketterij herriep. De paus had hem in de ban gedaan en op de Rijksdag had Luther nog één kans om zijn uitspraken terug te nemen. Dat deed hij niet en daarom verklaarde Karel hem vogelvrij. De scheuring in de kerk was een feit
 • Dec 24, 1531

  Instelling drie Collaterale Raden

  Om de Nederlanden te besturen had Karel V ondersteuning nodig, hij richtte de drie Collaterale Raden op.
  - Raad van State: bracht advies uit over al et beleid van de 17 gewesten
  - Geheime raad: die wetten voorbereidde en uitvaardigde en toezag op de uitvoering door steden en gewesten
  - Raad van Financiën; die de begroting opstelde en zich bezighield met bedes: de verzoeken om geld aan alle steden en gewesten. Bestond uit hoge edellieden en ambtenaren. Deze groeiden tot ergernis van de adel.
 • Dec 24, 1543

  Karel V heer over alle 17 provinciën der Nederlanden

  Provincïen of gewesten der Nederlanden
 • Dec 24, 1550

  Instelling van de Bloedplakkaten

  Iedereen die zich schuldig maakte aan ketterij, moest de doodstraf krijgen. De bloedplakkaten waren een oorzaak voor het verzet in de Nederlanden
 • Dec 24, 1555

  Wiens gebied, diens religie

  Karel kon in het duitse rijk het protestantisme niet in de kop drukken. Voortaan konden de vorsten het geloof van hun gebied bepalen. Hun onderdanen moesten hen volgen.
 • Dec 24, 1555

  Fillips II volgt zijn vader Karel V op als heer van de Nederlanden

  Hij zette de kettervervolging door.
 • Apr 24, 1556

  Smeekschrift der edelen

  Het verzoek op de kettervervolgingen te stoppen (gestuurd door de lage adel). Filips was afwezig, maar zijn plaatsvervangster besloot de vervolgingen tijdelijk stil te leggen(Margaretha van Parma)
 • Dec 24, 1566

  Hagenpreken en later nog beeldenstorm

  Voor Filips was de beeldertrom een vewijs dat hij de etters moest blijven vervolgen. Volgens hem had de adel schuld aan de chaos, omdat die had aangedrongen op een milde opstelling.
 • Dec 24, 1567

  Filips stuurt Alva naar de Nederlanden

  Als gevolg van de beeldenstorm wordt Alva naar de Nederlanden gestuurd en Hij richtte daar de Raad van Beroerten (bloedraad) op, om de schuldigen van de Beeldenstorm te straffen.
 • Dec 24, 1572

  Watergeuzen veroverden Den Briel, ontketenen opstand

  De opstandelingen kregen van Willem toestemming op zee schepen aan te vallen en in feie een guerrillaoorlog te voeren in Holland en Zeeland. Wanneer ze Den Briel veroverd hadden sloten meer steden zich aan bij de Opstand. Dit was een belangrijke wending. WvO werd standhouder en aanvoerder tegen de Spaanse troepen, en dus tegen Filips