Tijdvak 5 de opstand

 • Sep 25, 1555

  De godsdienstvrede van Augsburg

  De godsdienstvrede van Augsburg ging uit van het principe cuius regio, eius religio of te wel in het Nederlands van wie het land is, is ook de godsdienst. Dit hield in dat iedere rijksvorst besliste welke godsdienst op zijn grond gelooft werd. In het verdrag stond dat wanneer een bisschop zich tot het protestantisme bekeerden hij zijn geestelijke macht verloor. Protestantse onderdanen mochten verhuizen uit een katholiek gebied maar moesten daar dan wel voor betalen.
 • Jan 1, 1566

  Aanstelling hertog van Alva

  Filips II besloot dat de Nederlanden sterk onderhanden moesten worden genomen en Margaretha van Parma was in zijn ogen veel te soft daarom stelde hij de hertog van Alva aan als landvoogd om de opstand te beteugelen. De bijnaam van Alva was de ijzeren hertog, wat doelde op zijn harde manier van orde handhaving.
 • Apr 5, 1566

  Smeekschrift der Edelen

  Het Smeekschrift der Edelen was een verzoekschrift dat werd aanboden aan de landvoogdes Margaretha van Parma door het eedverbond der edelen. De rede was een verzoek om de plakkaten te verzachten. Toen het smeekschrift werden de edelen voor het eerst ‘geuzen’ genoemd. Het succes van deze actie resulteerden in een mogelijkheid tot hagenpreken voor de calvinisten.
 • Period: Aug 10, 1566 to Oct 6, 1566

  De beeldenstorm

  De beeldenstorm van 1566 is feitelijk het begin van de 80jarige oorlog. Het was een opstand van de calvinisten tegen de katholieke kerk. De calvinisten vonden dat het geloof altijd op een sobere manier belijd moest worden, zei hadden kritiek op het katholieke geloof, die hun kerken vol hingen met dure kandelaren en grote beelden. Tijdens de Beeldenstormen werden al die pracht en praal vernietigd.
 • Apr 1, 1572

  De inname van Den Briel

  De Geuzen waren na de komst van Alva de zee op ‘gevlucht’ ze verbleven in de haven van Londen, tot koningin Elizabeth hen in het voorjaar van 1572 beval te vertrekken. De geuzenvloot kwam door de wind bij het plaatsje Den Briel terecht. De Geuzen hadden het geluk dat het niet het complete garnizoen aan Spaanse soldaten aanwezig was hierdoor konden zei het vrij gemakkelijk innemen, vanwege de ligging van Den Briel was dit achteraf een erg belangrijke overwinning.
 • Nov 8, 1576

  De Pacificatie van Gent

  De Pacificatie van Gent is een overeenkomst tussen de Nederlandse gewesten, zei sloten zich hierbij aan bij een Generale Unie en kan worden bestempeld als een overwinning voor Willem van Oranje, die handig gebruik maakte van toestanden die waren ontstaan in Antwerpen als gevolg van de Spaanse Furie.
 • Jan 8, 1579

  De scheuring Atrecht en Utrecht

  De scheuring van Utrecht en Atrecht is een splitsing onder de gewesten, de gewesten Artesië, Henegouwen en de Frans – Vlaamse stad Domaai sloten de Unie van Atrecht en schaarden zich daarmee achter Filips de 2de. Als gevolg daarvan werd de Unie van Utrecht gesloten door de gewesten Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht en Ommelanden, zei richten zich tegen de Spaanse koning. In de maanden daarna zouden andere gewesten en steden zich bij Atrecht of Utrecht aansluiten.
 • Jul 22, 1581

  Plakkaat van Verlathinge

  Het Plakkaat van Verlatinghe was een afzwering van de Spaanse koning Filips de 2de door de Nederlandse gewesten. De gewesten gaven hiermee aan opzoek te gaan naar een betere koning, later bleek er geen goed alternatief te zijn en besloten de Gewesten een Republiek te vormen.
 • De dood van Willem van Oranje

  Filips de 2de verklaarde Willem van Oranje vogelvrij, dit hield in dat hij niet meer door de staat beschermd werd. Daarbij zette Filips de 2de een prijs op zijn hoofd en beloofde daarbij voor de moordenaar een adellijke titel. Uiteindelijk werd hij op 10 juni doodgeschoten door de fransman Balthasar Gerards, deze premie jager werd wel gepakt en gemarteld en gefolterd tot hij aan zijn verwondingen stierf.
 • De val van Antwerpen

  Na een 14 maands beleg viel Antwerpen weer in Spaanse handen, dit word door vele gezien als de reden voor de bloei en uiteindelijk het succes in de handel van de stad Amsterdam.