Opstand jacobieten laatste

De opstand

 • 1500

  Mensen hadden kritiek tegen de katholieke kerk.

  Mensen hadden kritiek tegen de katholieke kerk.
  Rond 1500 hadden veel mensen kritiek op de acties die gebeurde in de katholieke kerk. De geestelijken zeiden dat de gelovigen zich moesten houden aan regels, terwijl ze dat zelf niet deden.
 • 1515

  Karel de Vijfde wordt landsheer.

  Karel de Vijfde wordt in het jaar 1515 landsheer van de Nederlanden. Toen hij pas net een landsheer was had Karel nog niet de hele Nederlanden in handen. Door oorlog en gebieden te kopen, kreeg hij uiteindelijk mach over heel de Nederlanden.
 • 1517

  Luther schrijft 95 stellingen.

  Luther schrijft 95 stellingen.
  In dit jaar, schreef monnik Maarten Luther 95 stellingen tegen de Rooms-katholieke kerk. De leiding van de katholieke kerk deed Luther in de ban, want ze waren het niet eens met wat hij had geschreven. Weetje: er bestaat nu ook een boek waar al zijn stellingen in staan.
 • 1550

  Plakkaten tegen ketters.

  Hervormers deden een poging om misstanden binnen de katholieke kerk te voeren. De hervormers hadden ook aanhangers in de Nederlanden. Karel de Vijfde wou dat al zijn onderdanen katholiek waren. Als je een protestant was kreeg je een plakkaat, dat was zo streng tegen protestanten, dat het ook wel, het 'bloedpakkaat' werd genoemd. In 1550 ging dat plakkaat in.
 • 1555

  Karel de Vijfde treedt af en Filips || wordt landsheer.

  In 1555 had Karel geen zin meer om de baas te zijn over de Nederlanden. Hij trad af. Filips de tweede werd koning van Spanje en landsheer van de Nederlanden. Hij voelde zich niet thuis in de Nederlanden en vertrok voorgoed naar Spanje. Toen werd zijn halfzus, landvoogdes.
 • 1559

  Margareta van Parma als landvoogdes.

  Margareta van Parma als landvoogdes.
  Margareta van Parma werd landvoogdes. Maar vanuit Spanje probeerde Filips controle te houden. Filips was streng katholiek en eiste dat het bloedpakkaat zou worden nageleefd. Dat zorgde voor onrust tussen de kerk en protestanten.
 • Apr 5, 1566

  Het smeekschrift.

  Het smeekschrift.
  Een groep edelen vond dat het zo niet verder kon. Ze boden Margareta het Smeekschrift aan. Zij vroeg hierin om de Staten-Generaal te laten samenkomen en de politieke problemen op te lossen. Ze vroeg ook of de plakkaten tegen ketters niet meer gebruikt konden worden. Margaretha beloofde aan de edelen dat ze minder streng zou zijn en accepteerde dus het Smeekschrift.
 • Aug 10, 1566

  De beeldenstorm.

  Margareta had beloofd om minder streng te zijn. Protestanten mochten hun hagenpreken in de buitenlucht houden. Maar ze hadden geen eigen kerk, en geen goed gebouw. Sommige mensen riepen tijdens zo'n preek dat ze de katholieke kerk wouden overnemen. In 1566 brak in Vlaanderen de beeldenstorm uit. Protestanten streelden beelden uit de kerk, want dit was afgoderij. Binnen een korte tijd waren door heel de Nederlanden allerlei beeldenstormen.
 • 1567

  Hertog van Alva.

  Margareta gaf stadhouders de opdracht om in hun gewest de beeldenstormen te stoppen. Sommige pakten protestanten hard aan en sommige minder. Filips de tweede vond dat de onrust moest ophouden en stuurde Spaanse veldheer Hertog van Alfa naar de Nederlanden. Hij richtte de raad van beroerten op. Deze rechtbank moest de daders van de beeldenstorm hard aanpakken, veel mensen werden tot de dood verklaard door de rechtbank.
 • 1568

  Oorlog in de Nederlanden.

  Oorlog in de Nederlanden.
  Willem van Oranje was toen Alva naar Nederland was gekomen snel gevlucht. Maar hij viel de Nederlanden een paar jaar later op 2 plekken binnen. Deze aanvallen mislukten. 1572 probeerde hij het opnieuw. Alweer mislukte het. Totdat de Watergeuzen (aanhangers van Willem van oranje) 1 April de Nederlanden inviel. Alfa zette een tegenval in en er ontstond oorlog.