Geschiedenis 6,7,8

 • Period: 375 to 575

  de grote volksverhuizing

  Nadat de Hunnen vanuit Azie het Romeinse rijk binnen trokken begon de grote volkverhuizing.
 • Period: 500 to Jan 1, 1500

  de middeleeuwen

 • Jan 1, 754

  Bonifatius vermoord

  Bonifatius was een prediker die het christendom verkondigde. Met zijn helpers probeerde hij het gebied van de Friezen binnen te trekken. In de buurt van Dokkum werden hij en zijn helpers vermoord
 • Jan 1, 1421

  st. Elizabethsvloed

  Een dertigtal dorpen verdween in het water. Een overblijfsel van die overstroming is de Biesbos
 • Jan 1, 1450

  Boekdrukkunt in Europa

  De Chinezen drukten al losse letters. Maar in West-Europa van de Duitser Johan Gutenberg de boekdrukkunst uit.
 • Jan 1, 1492

  Columbus

  Columbus ontdekt per toeval Amerika
 • Jan 1, 1498

  Vasco da Gama

  Een portugeze zeevaarder, Vond een zeeweg richting Indie. Die zeeweg hielden de Portugezen geheim
 • Jan 1, 1500

  Karel V

  Karel V wordt geboren te Gent
 • Jan 1, 1515

  Karel V regeert over de Nederlanden

  Karel V is amper 15 jaar wanneer hij over de Nederlanden ging regeren.
 • Jan 1, 1516

  Karel V erft Spanje

  Wanneer Karel V 16 jaar is, erft hij Spanje. Hij wordt koning van dit land. Bij Spanje hoorden toen ook veel bezittingen in Amerika, dus ook daar werd hij koning van.
 • Jan 1, 1519

  Karel V keizer Duitsland

  Wanneer Karel V 19 jaar is, wordt hij gekozen tot keizer van Duitsland.
 • Jan 1, 1522

  Magelhaes

  Na een tocht van 3 jaar vind Magelhaes, tijdens een tocht om de aarde, Australie
 • Jan 1, 1555

  Karel V treedt af

  Karel V voelt zich te oud om zijn groot rijk te besturen. Hij treedt af.
 • Jan 1, 1555

  Filips

  Filips is de zoon van Karel V. Wanneer Karel V aftreedt als koning van zijn grote rijk, volgt Filips hem op in de Nederlanden en in Spanje
 • Jan 1, 1555

  Ferdinand

  Ferdinand is de broer van Karel V. Ferdinand volgt zijn broer als keizer op van Duitsland.
 • Jan 1, 1558

  Karel V overlijdt

  Karel V sterft in een Spaans klooster
 • Period: Jan 1, 1559 to

  Willem van Oranje

  Willem van Oranje was in de tijd van 1559-1584 stadhouder van de gewesten Holland Utrecht en Zeeland. Hij kwam in opstand tegen Alva. De watergeuzen hielpen hem. Willem van Oranje wordt vogelvrij verklaard door Filips II. Hij wordt in 1584 vermoord in Delft
 • Jan 1, 1566

  Beeldenstorm

  De Nederlanders komen in opstand tegen Filips. Ze willen vrijheid in godsdienst en genoeg eten en werk. Dit kregen ze niet waardoor ze in opstand kwamen. Er werden veel vernielingen aangericht, zo werden ook veel beelden vernield.
 • Period: Jan 1, 1568 to

  De tachtigjarige oorlog

  Toen Filips II regeerde in Spanje en de Nederlanden brak de tachtigjarige oorlog uit. Hij woonde in Spanje. Iedereen moest rooms-katholiek zijn, mensen die dat niet waren werden op de brandstapel gegooid. Veel mensen vluchten, sommigen naar zee en werden zeerovers: Watergeuzen.
 • Apr 1, 1572

  Overwinning Den Briel

  Willem van Oranje en de watergeuzen veroveren Den Briel.
 • Period: Jan 1, 1575 to

  Jan Adriaanszoon Leeghwater

  Jan Adriaanszoon Leeghwater was waterbouwkundige en molenbouwer. Hij bedacht hoe men aan de hand van een molen meren leeg kon pompen. Veel meren werden ingepolderd: droogmakerijen. Het water werd naar een ringvaart buiten de ringdijk gepompt.
 • Houtman en De Keyser

  Nederlandse zeelieden vinden de geheime zeeweg van de Portugezen en gaan daar ook handel drijven.
 • Heemskerk en Willem Barentz

  Nederlandse zeevaarders, probeerden via de Noordelijk IJzee in Oost-Indie te komen. Ze kwamen vast te zitten in het ijs bij het eiland Nova Zembla. Van aangespoeld wrakhout en hout van hun schip bouwden ze een hut. Al het voedsel dat ze hadden sleepten ze naar de hut, er was geen eten op het eiland, het was n barre poolwinter. Ze schoten beren, poolvossen en wolven. Het vlees aten ze open de vachten gebruikten ze pelsjassen. Barentsz. overleed bij de roeitocht. Heemskerk keert in de lente terug.
 • Period: to

  Gouden Eeuw

  In de Gouden Eeuw gaat het erg goed in Nederland. De handel gaat op z'n best, mede dankzij de VOC. Maar niet alleen de handel bloeit, ook zijn er een aantal beroemde schilders.
 • Rembrandt Harmensz. van Rijn

  Rembrandt wordt geboren te Leiden.
 • Michiel Adriaanszoon de Ruyter

  Michiel Adriaanszoon de Ruyter wordt geboren in 1607 te Vlissingen.
 • Frederik Hendrik

  Een aantal jaar na de dood van Willem van Oranje werd prins Maurits, de zoon van Willem van Oranje, opperbevelhebber van de Nederlandse soldaten. Toen hij overleed nam zijn broer Frederik Hendrik het bevel over. Iedereen moest protestants worden. Dus weer was er geen godsdienst vrijheid.
 • Vrede Spanje en Nederlanden

  In de Duitse stad Munster wordt er vrede gesloten tussen Spanje en de Nederlanden. Bij deze vrede werden de Nederlanden erkend als een zelfstandige staat. Voortaan heette ons land toen: de Republiek der Verenigde Nederlanden. Maar ook nu kwam er nog geen godsdienst vrijheid, iedereen moest protestants zijn van Frederik Hendrik.
 • Abel Tasman

  De Nederlandse ontdekkingsreiziger Abel Tasman reist in 1652 naar Australie. Tijdens deze reis, 1652-1654, ontdekt hij Tasmanie, Nieuw-Zeeland en heel wat kleine eilanden.
 • Period: to

  Eerste Engelse oorlog

  Engeland was jaloers op de welvaart van Nederland. Daardoor kwamen we in oorlog met ze.
 • Period: to

  Tweede Engelse oorlog

  Tijdens deze oorlog voert De Ruyter het bevel over de Nederlandse vloot. Hij voer met zijn vloot, De Zeven Provincien, verschillende zeeslagen, waaronder de Vierdaagse Zeeslag. De Engelsen werden verslagen.
 • Rembrandt van Rijn overlijdt

  Rembrandt overlijdt in 1669 op 63 jarige leeftijd. Hij was op 19 jarige leeftijd al zelfstandig schilder en kreeg opdrachten van rijke kooplieden uit Amsterdam. Hij was twee keer getrouwd. Eerst met Saskia waarmee hij zoon Titus kreeg. Daarna trouwde hij met Hendrickje Stoffels.
 • Rampjaar

  Nederland wordt van alle kanten aangevallen door Engeland, Frankrijk en Zweden. Maar ze konden Nederland niet veroveren omdat vanaf de Zuiderzee tot voorbij de Biesbos alles onder water was gezet: De Hollandse Waterlinie. Door de oorlog had de handel erg geleden.
 • Period: to

  Derde Engelse oorlog

  Tijdens de derde oorlog met de Engelsen verslaat de vloot van de Ruyter de Engelsen voorgoed. Deze wouden aan land komen in Noord-Holland om samen met Frankrijk Nederland te veroveren.
 • Michiel de Ruyter overlijdt

  Tijdens een zeeslag raakt Michiel de Ruyter dodelijk gewond. Hij overlijdt en wordt met veel eerbetoon begraven in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
 • Slangbrandspuit

  De Nederlander Jan van der Heyden vind de slagbrandspuit uit. Door te pompen kwam er water in de slangen.
 • Franse Revolutie

  De patriotten mochten niet meebeslissen. De prinsgezinden waren de regenten en besloten alles zelf. De patriotten in Frankrijk waren het zat en begonnen een soort burgeroorlog: een revolutie.
 • Terugkeer patriotten

  De patriotten die waren gevlucht naar Frankrijk kwamen met Franse legers terug naar Nederland in 1795. Nu riepen ze dezelfde leus die ook bij de Franse Revolutie had geklonken:'Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap'. Hierna hadden de regenten het niet meer voor het zeggen
 • Lodewijk Napoleon

  Napoleon stelt zijn broer aan tot koning van ons land. Het heette toen Koninkrijk Holland. Van Napoleon mocht geen van zijn landen handel drijven met Engeland, zo ook NL niet. Maar zijn broer Lodewijk Napoleon liet het wel toe.
 • Lodewijk Napoleon afgezet als koning

  Omdat Lodewijk Napoleon handel met Engeland oogluikend toestond in NL, werd hij door zijn broer afgezet. Ons land werd toen bij Frankrijk ingelijfd. We waren vanaf toen Frans gebied.
 • Napoleon tegen de Russen

  De Russen bleven handel drijven met de engelsen. Daarom besloot Napoleon ze aan te vallen. Toen ze aankwamen bij Moskou staken de Russen de stad in brand. Voor Napoleon zat er niets anders op dan terug te reizen. Tijdens een strenge winter werd bijna heel zijn leger toen verslagen door de Russen.
 • Fransen trekken weg uit NL

  Na 18 jaar Franse bezetting trokken de fransen weg uit NL.
 • Eed op de grondwet

  Willem I legde in 1815 de eed op de grondwet af. Deze was samensteld door geleerde mannen na de Franse overheersing.
 • Slag vij Waterloo

  Nadat Napoleon ontsnapt is van het eiland Elba waarna hij was verbannen, probeert hij met een leger waterloo te veroveren. Hij stuit echter op het leger van Engeland, Nederland en Duitsland. Weer wordt Napoleon verbannen, nu naar het eiland St. Helena in de Atlantische Oceaan
 • Period: to

  Willem I

 • De eerste stoomradarboot

  Het Nederlandse schip, de `Curacao` stak als eerste op eigen kracht de Atlantische oceaan over.
 • Belgen in opstand

  De belgen hoorden bij de Nederlanders maar waren niet tevreden. Zij kozen Leopold I tot koning.
 • Nederland en Belgie

  Na 9 jaar opstand wordt er vrede gesloten tussen Nederland en Belgie. Vanaf toen zijn Nederland en Belgie gescheiden.
 • Eerste spoorlijn

  In 1839 kwam de eerste spoorlijn in ons land. tussen Amsterdam en Haalem.
 • Willem I - Willem II

  Willem I had door dat het volk zelf ook wou meebeslissen. Daarom deed hij afstand van de troon en gaf de regering over aan zijn zoon Willem II
 • Period: to

  Willem II

 • Willem II - Willem III

  Koning de Willem II sterft en Willem III wordt koning. Doordat Willem II Thorbecke de grondwet had laten herzien, had de koning minder macht. Toen Willem III koning werd was er geen oorlog en kon er worden gewerkt aan de vooruitgang van ons land.
 • Period: to

  Willem III

 • wegen verhard

  Door middel van ronde keistenen, kinderkopjes, werden straten verhard. De eerste fietsen verschenen
 • eerste postzegel

  In Nederland komen de postzegels. Met de waarden 5, 10 en 15 cent.
 • Eerste gloeilamp

  Edison vind de gloeilamp uit.
 • Willem III sterft

  Willem III was getrouwd met Emma waarmee hij dochter Wilhelmina kreeg. Toen Willem III stierf was Wilhelmina nog te jong om te regeren. Daarom werd haar moeder koningin tot Wilhelmin meerderjarig was.
 • Period: to

  Eerste wereldoorlog

  Ons land bleef neutraal toen Duitsland met zijn bondgenoten Europa probeerde te veroveren
 • Afsluitdijk

  In 1933 was de afsluitdijk klaar, hierdoor werd de Zuiderzee afgsloten. Het heette vanaf toen IJsselmeer.
 • Adolf Hitler de baas

  Vanaf 1933 was Hitler de baas van Duitland.Hij richt een groot sterk leger op. Dat gebeurde ook in Italie en Japan.
 • Begin tweede wereldoorlog

  Duitland valt Polen binnen. Daarom verklaarden Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland.
 • Period: to

  De tweede wereldoorlog

 • Duitland valt Nederland binnen

  duitsland valt nederland binnen. Ze bombardeerden Rotterdam, en dreigde Utrecht ook te bombarderen, daarop gaf Nederland zich over.
 • Hitler verklaart Sowjet Unie de oorlog

  Hitler wilde zijn macht uitbreiden naar het oosten en viel daarom SowjetUnie aan. De duitsers drongen ver Rusland in maar de Russen bleven zich verzetten
 • De invasie

  Het geallieerde leger valt het Franse Normandie aan. De duitsers werden teruggedrongen
 • Japan geeft zich over

  Nadat de Amerikanen twee atoombommen op Japan hebben gegooid geeft deze zich over. Hier is het niet tegen op gewassen.
 • Oost Indie zelfstandig

  Oost Indie behoorde tot Nederland maar werd in 1949 een zelfstandige staat. Vanaf toen heeft het Indonesie
 • Period: to

  Nederlanders emigreren.

  Veel Nederlanders trekken naar Canada, Australie en NIeuw-Zeeland
 • De watersnoodramp

  Door een zware noordwesterstorm breken in de nacht van 31 januari op 1 februari dijken in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland
 • De inpoldering

  In het IJsmeer was de inpoldering klaar. Daardoor was de provincie Flevoland ontstaan.
 • Migranten

  Veel Turken, Marokkanen en Joegoslaven trekken naar Nederland. Ze vonden werk en bleven hier wonen. Ze werden Gastarbeiders genoemd, tegenwoordig arbeidsmigranten.
 • Suriname republiek

  Suriname behoorde lange tijd tot Nederland. Maar in 1975 werden ze een zelfstandige republiek.
 • Beatrix

  Beatrix wordt koningin van Nederland. Zij volgt haar moeder Juliana op. Daarvoor was Wilhelmina koningin.
 • Veel vluchtelingen en asielzoekers

  Veel oosteuropese vluchtelingen en asielzoekers komen naar Nederland. zoals uit polen, hongarije, roemenie en rusland.
 • Einde Berlijnse muur

  De muur die het oosten van Duitsland scheidde van het westen werd afgebroken.
 • Karel de Grote keizer

  Karel de Grote viert kerst in rome en wordt daar door de paus tot keizer gekroond. Hij kreeg de titel: Augustus.
 • Period: to

  Karel de Grote

  Karel de Grote was koning van de Franken. Dit was een zeer groot land, wat hij had veroverd tijdens veldtochten. Hij woonde op verschillende paltsen.
 • Period: to Jan 1, 1000

  De noormannen

  De noormannen werden ook wel de vikingen genoemd. Omdat op hun eigen grond in het noorden weinig groeide gingen ze op zoek naar betere grond. Veel landen kregen langs de kust last van de vikingen. Ze plunderden de dorpen en staken ze in brand. Later werden de bewoners beter in het verweren, door omheiningen en wallen te maken rondom het dorp.