Lala

Opstand

 • Sep 25, 1555

  De godsdienstvrede van Augsburg

  In 1555 ondertekende Karel V de vrede van Augsburg, samen met de lutherse vorsten van het Duitse Rijk en de rooms-katholieken. De godsdienstvrede ging uit van het principe cuius regio, eius religio. wat letterlijk van wie het land is, is ook de godsdienst betekend. Dat houd in dat de vorst bepaald welke godsdienst er op zijn gebied geloofd word. Protestantse onderdanen in een katholiek gebied konden, na betaling van losgeld, verhuizen naar een protestants gebied..."gaat verder in word document"
 • Jan 1, 1566

  De aanstelling van de Hertog van Alva

  Fillips de 2e besloot dat de mensen in de Nederlanden sterk onderhanden genomen moesten worden. Er was veel te veel ketterij in de Nederlanden. De landvoogdes op dat moment was Margareta van Parma, Fillips vond haar veel te soft. Hij besloot de hertog van Alva naar de Nederlanden te sturen en als landvoogd te benoemen. De hertog van Alva was veel strenger en harder in zijn handhaving.
 • Apr 5, 1566

  Smeekschrift der Edelen

  De Smeekschrift der Edelen was een verdraag dat door 200 edelen aan de landvoogdes van de Nederlanden Margareta van Parma werd aangetoond. De edelen probeerden hiermee de plakkaten dat door Margareta van Parma gemaakt werden te verzachten. Margareta van Parma van geschokt dat haar autoriteit binnen de Nederlanden niet serieus genomen werd en verordeelde de edelen to "geuzen".
 • Aug 10, 1566

  beeldenstorm

  De beeldenstorm was een beweging in de Nederlanden waarbij de "ketters" de invloed van de Katholieke kerk te verminderen. De grootste doel van de beweging was om heel veel van de Rooms-katholieke kerken die zich in de Nederlanden bevonden te verwoesten. De beweging kreeg zijn naam omdat de ketters zich het meeste op de standbeelden die in de kerk stonden richten. De ketters vonden dat er alleen maar één God was die niet uitgebeeld kon worden.
 • Apr 1, 1572

  De inname van Den Briel

  De edelen dat door de landvoogdes Margareta van Parma tot "geuzen" werden genoemd vluchtten naar Engeland voor bescherming. Het duurde niet lang tot Koningin Elizabeth van Engeland ze beval om terug te keren naar Nederland of in iedere geval uit Engeland te vertrekken. De "geuzen" arriveerden aan de Hollandse kust bij de stadje Den Briel. Omdat er zich daar geen spanse soldaten bevonden besloten de edelen de stad te veroveren. Dit was een grote overwinnning i.v.m. met de goede positie van Briel.
 • Nov 8, 1576

  De Pacificatie van Gent

  De Pacificatie van Gent is een officiele overeenkomst tussen de Provincies van de Nederlanden om samen de zogeheten Generale Unie te vormen. Deze militaire/politieke succes van Willem van Oranje kon alleen maar bereikt worden na aanleiding van Spaanse Furie, de verwoesting van Antwerpen op 4 November 1576 door Spaanse soldaten. Hierdoor ontstond er in de Lage Landen een anti-Spaanse gevoel.
 • Jan 8, 1579

  Scheuring van Atrecht en Utrecht

  De scheuring van Utrecht en Atrecht is een splitsing onder de gewesten. Als gevolg daarvan werd de Unie van Utrecht gesloten door de gewesten Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht en Ommelanden, zei richten zich tegen de Spaanse koning
 • Jul 26, 1581

  Plakkaat van Verlathinge

  Het plakkaat van verlatingen word op 26 juli 1581 ondertekend in Den- Haag.
  Het plakkaat is ondertekend door de staten.
  De Staten verklaarden dat hun vorst, Filips II, vrijheden en rechten had geschonden en verklaarden hem vervallen van de troon. Zijn troon werd verlaten verklaard.
 • De dood van willem van oranje

  Filips II, had in 1580 een prijs op het hoofd van Willem van oranje gezet. Degene die de kans kreeg om hem te vermoorden zou een bedrag van 25000 kronen krijgen.
  Balthazar Gerads kreeg die kans, op 10 juli heeft hij 3 kogels op willem afgevuurd. 2 raakte de muur en de laatste kwam in Willems buik. Het laatste wat hij zei was: O God heb medelijden met mij en met mijn arme volk.”
 • De val van Antwerpen

  In de 16 eeuw was de 80 jarige oorlog aan de gang. Dit was een oorlog tussen de Nederlanden en koning Fillips de 2e.
  In de 16 eeuw was Antwerpen een heel rijke stad. De hertog van parma viel Antwerpen binnen. Antwerpen heeft een paar keer geprobeerd vrij te komen. Maar uiteindelijk bleef Antwerpen in Spaanse handen. Wat er voor zorgde dat veel bewoners naar Nederlandse steden vertrokken.