270px flag of the netherlands.svg

Tachtigjarige opstand

 • 1531

  Oprichting van de drie collaterale raden

  Karel V richt bestuursraden op om een eenheid in de Nederlanden te vormen;centralisatie.
  De collaterale raden bestonden uit:
  1. de Raad van Staten
  2. de Geheime Raad
  3. de Raad van Financiën
 • Apr 5, 1566

  Smeekschrift der Edelen

  Smeekschrift der Edelen
  Voor het begin van de Tachtigjarige oorlog wordt een verzoekschrift door ongeveer 200 edelen aangeboden aan de landvoogdes Margaretha van Parma met als doel vermindering of afschaffing van de kettervervolging.
 • Aug 10, 1566

  De beeldenstorm

  De beeldenstorm
  De beeldenstorm is ontstaan door hagenpreken die gehouden werden door calvinisten buiten de stad waardoor er vervolgens op grote schaal vernieling van heiligenbeelden en andere voorwerpen van de katholieke kerk plaatsvond.
 • 1567

  Raad van Beroerten

  Nadat de hertog van Alva in Nederland was gearriveerd, stelde hij de Raad van Beroerten op. Dit was een bijzondere rechtbank die iedereen die had deelgenomen aan de Beeldenstormen en de Opstand moest straffen/vonnissen
 • Period: 1568 to

  De Tachtigjarige Opstand

  De Tachtigjarige opstand begon in 1568 en eindigde met de vrede van Munster in 1648, met een tussenliggende vrede van 1609 tot 1621 (twaalfjarig bestand)
 • Apr 1, 1572

  Inname van den Briel

  Inname van den Briel
  In 1572 namen de door Oranje gesteunde watergeuzen via het water Den Briel in.
 • 1573

  Beleg van Leiden

  Leiden werd vanaf 1573 tot 1574 door de Spanjaarden bezet.
 • Oct 3, 1574

  Het ontzet van Leiden

  Het ontzet van Leiden
  Na een langdurig Spaans beleg bereikt begin oktober het water via de doorgestoken dijken in Rotterdam, de omgeving van Leiden. Men liet de stad overlopen waardoor de Spaanse legers op de vlucht sloegen en de watergeuzen de Leidenaren konden bevrijden en tegemoet kwam met het bekende ''haring en wittebrood''.
 • Nov 8, 1576

  Pacifactie van Gent

  Pacificatie van Gent hield in dat de gewesten die loyaal aan Spanje waren in het zuiden van de Nederlanden zich aan sloten bij de opstandige gewesten in het noorden.
 • May 26, 1578

  Alteratie van Amsterdam

  Amsterdam was de laatste stad die nog niet bij de opstand hoorde. Het zat in een handelsisolement onder leiding van het katholieke stadsbestuur totdat de calvinisten dit bestuur vervingen waardoor het calvinistisch werd en Amsterdam zich ook aansloot bij de opstand.
 • Jan 6, 1579

  Unie van Atrecht

  De gewesten die trouw waren aan de Spaanse koning en het rooms-katholicisme sluiten zich weer aan bij Spanje,
 • Jan 23, 1579

  Unie van Utrecht

  De opstandige gewesten en steden verenigen zich in de Unie van Utrecht nadat de pacificatie uiteen viel.
 • 1580

  Willem van Oranje vogelvrij verklaard

  Willem van Oranje vogelvrij verklaard
  In 1580 werd Willem van Oranje vogelvrij verklaard door de Spaanse koning Filips II, omdat Willem van Oranje het niet eens was met de vervolging van de ketters.
 • Jul 26, 1581

  Plakkaat van Verlatinghe

  Plakkaat van Verlatinghe
  Het plakkaat van Verlatinghe is een verdrag dat door de Nederlandse gewesten werd ondertekend waarmee de Spaanse koning Filips II werd afgezet als vorst.
 • Moord op Willem van Oranje

  Moord op Willem van Oranje
  Op 10 juli 1585 werd Willem van Oranje, bekend als de leider van de opstand, vermoord door Balthasar Gerards.
 • De val van Antwerpen

  Antwerpen was in 1585 weer in de handen van de Spanjaarden terecht gekomen waardoor de opstandelingen een belangrijke stad met veel inkomsten kwijt. Echter, werd de rol van Antwerpen als internationaal handelsknooppunt uitgespeeld doordat de opstandelingen de Schelde afsloten voor de zeevaart.
 • De stichting van De Republiek der Verenigde Nederlanden

  De stichting van De Republiek der Verenigde Nederlanden
  Na een lange zoektocht naar een nieuwe landsheer die niet gevonden was, besloten de opstandelingen zonder landsheer verder te gaan. Vervolgens wat De Republiek der Verenigde Nederlanden gesticht.
 • Spaanse Armada wordt verslagen

  Spaanse Armada wordt verslagen
  In hetzelfde jaar als waarin de Republiek der Verenigden Nederlanden was gesticht, werd een gewapende vloot van de Spanjaarden door Filips II naar Engeland gestuurd. Ter hoogte van Antwerpen wachtte de vloot op soldaten, maar tijdens het wachten werd de vloot geblokkeerd door de Nederlanders en aangevallen door Engelse schepen. De Armada probeerde hieraan te ontsnappen, nam de terugreis via Schotland, maar op deze terugreis vergingen veel schepen.
 • Soevereiniteit van de Republiek wordt erkend

  In het jaar 1596 erkennen Engeland en Frankrijk de soevereiniteit van de Republiek
 • Begin twaalfjarig bestand

  Vanaf 1609 tot 1621 werd er een twaalfjarig bestand tussen Spanje en de Republiek gesloten waardoor er een wapenstilstand kwam van 12 jaar.
 • Onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt

  Onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt
  Johan van Oldenbarnevelt, raadspensionaris van de Staten-Generaal tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd in 1619 door prins Maurits beschuldigd van hoogverraad en ter dood veroordeeld.
 • Einde twaalfjarig bestand

  In 1621 werd het twaalfjarig bestand beëindigd, en hervatte de oorlog zich weer.
 • Vrede van Munster

  Vrede van Munster
  In 1648 wordt met de Vrede van Munster een einde gemaakt aan de Tachtigjarige Opstand en wordt de Republiek internationaal erkend als staat.