De 80-jarige oorlog

 • 1566

  De beeldenstorm

  De beeldenstorm
  Na een hagenpreek, op 10 augustus 1566, In Steenvoorde, braken de gemoederen los. Zo’n twintig van de toehoorders drongen na afloop van de preek een nabijgelegen klooster binnen en sloegen daar religieuze beelden aan gruzelementen. In de weken hierna werden honderden kerken en andere katholieke heiligdommen bezocht door protestanten. Beelden werden verwoest en kerken/heiligdommen leeggeroofd! De beeldenstorm wordt gezien als de aanzet tot de 80-jarige oorlog.
 • 1566

  Bron: De beeldenstorm

  Bron: De beeldenstorm
 • 1566

  Alva (de IJzeren Hertog)

  Alva (de IJzeren Hertog)
  Als reactie op de beeldenstorm stuurt Filips II zijn beste generaal, Alva, naar de Nederlanden met een leger van 10 000 man om orde op zaken te stellen. Hij richt in 1567 de Raad van Beroerten op, door het volk vanwege het grote aantal uitgesproken doodvonnissen ook wel Bloedraad genoemd. Door zijn harde optreden in de Nederlanden kreeg hij de bijnaam 'de IJzeren Hertog'.
 • 1568

  executie Egmont & Horne

  executie Egmont & Horne
  Als "begin" van de Tachtigjarige Oorlog wordt over het algemeen de Slag bij Heiligerlee van 23 mei 1568 aangehouden. Onder leiding van de graven Lodewijk en Adolf van Nassau, werd die dag een deel van Groningen op de Spanjaarden veroverd. De hertog van Alva reageerde furieus. Als reactie veroordeelde hij 20 edelen in Brussel tot de dood, waaronder de graven Egmont en Horne.
 • Period: 1568 to

  De 80-jarige oorlog

  De Tachtigjarige Oorlog was een strijd in de Nederlanden die in 1568 begon en eindigde in 1648, met een tussenliggende vrede (het Twaalfjarig Bestand) van 1609 tot 1621.
 • Nov 4, 1576

  Spaanse Furie

  Spaanse Furie
  Spanje werd bankroet verklaard, waardoor er bezuinigd moest worden op de troepen. --> De Spaanse troepen begonnen te muiten en sloegen massaal aan het plunderen. Op 4 november 1576 trokken Spanjaarden moordend Antwerpen in. Zo’n 8000 Antwerpenaren werden vermoord en een groot deel van de stad ging in vlammen op.
 • Nov 8, 1576

  pacificatie van Gent

  pacificatie van Gent
  Op 8 november 1576, ondertekenen de zeventien opstandige gewesten de Pacificatie van Gent. men bepaalde dat:
  1. Spaanse troepen de Nederlanden moesten verlaten.
  2. De Staten Generaal voortaan op eigen initiatief bijeen mocht komen, en dus niet meer alleen op initiatief van de vorst.
  3. Willem van Oranje werd aangewezen als regeringsleider
  4. Er kwam een amnestieregeling voor opstandelingen.
 • 1579

  Unie van Atrecht, Unie van Utrecht

  Unie van Atrecht, Unie van Utrecht
  De scheiding tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden.
  - De Unie van Atrecht = Zuidelijke Nederlanden (Katholiek)!
  - verzoening met Filips II en de hertog van Parma.
  - Katholieke godsdienst is de enige toegestane godsdienst
  - De Raad van State moes georganiseerdt worden zoals
  onder
  keizer Karel V.
  - De Unie van Utrecht = Noordelijke Nederlanden (protestants)!
  - Alles te werk stellen om de Spanjaarden te verjagen
 • 1581

  Alexander Farnese

  Alexander Farnese
  Alexander Farnese, de zoon van margaretha van Parma, wordt door Filips II aangesteld als landvoogd van de Nederlanden in 1578. Alexander Farnese, of de hertog van Parma, begint de herverovering van de Nederlanden (Unie van utrecht). Hij krijgt hierbij hulp van de Unie van Atrecht.
 • Jul 26, 1581

  Plakkaat van Verlatinghe (akte van afzwering)

  Plakkaat van Verlatinghe (akte van afzwering)
  Onder leiding van Willem van Oranje gaan de noordelijke gewesten afstand nemen van de Spaanse koning Filips II. Hij krijgt hierbij steun van de broer van de Franse koning: Hertog van Anjou (10.000 troepen). --> Hij kwam deze belofte niet na!
  Het Plakkaat van Verlatinghe wordt ook wel gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden en een belangrijke voorloper van de Grondwet.
  -->Willem van Oranje wordt vogelvrij verklaard wegens hoogverraad!
 • Willem van Oranje vermoord

  Willem van Oranje vermoord
 • De val van Antwerpen

  De val van Antwerpen
  Alexannder Farnese, de hertog van Parma legt beleg tegen de stad Antwerpen (pacificatie van Gent). Hij sloot alle wegen af naar Antwerpen, ook via de schelde (brug van Parma), en hongerde zo de stad uit. Na 14 maanden geven de antwerpenaren zich uiteindelijk over.
  --> 'brain drain' vanuit Antwerpen naar de Noordelijke gewesten;
  --> Beginn van de Hollandse Gouden eeuw
 • ondergang van de Spaanse Armada

  ondergang van de Spaanse Armada
  De Spaanse Armada is een gigantische vloot met als taak om de troepen van Parma in de Nederlanden, het kanaal over te zetten, zodat deze de Engelsen kon verslaan.
  130 schepen vertrokken, 67 schepen kwamen terug...
  1. Ze verloren tegen de Engelse vloot in het kanaal:
  - Engelse schepen waren wendbaarder --> vanop afstand beschieten
  - gebruik maken van vuurschepen (kamikazeschepen)
  2. De terugtocht was de grootste ondergang van de Spaanse Armada.
 • de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden

  De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1588 was een feit. De stadhouder werd Maurits van Oranje, de zoon van Willem van Oranje. In 1589 kreeg hij hierdoor uiteindelijk het bevel over alle Staatse troepen.
  --> Maurits boekte hierna enkele grote militaire successen tegen de hertog van Parma.
 • Period: to

  12-jarig bestand

  Er ontstond bij zowel de Spanjaarden als bij de leiders van de Republiek een bereidheid om te praten over een wapenstilstand.--> Beide waren militair als financieel uitgeput!
  Dit bestand duurde 12 jaar, In deze jaren vonden er vrijwel geen gevechten meer plaats tussen opstandelingen en Spanjaarden.
 • Vrede van Münster

  Vrede van Münster
  Vrede van Münster beëindigde 2 oorlogen:
  - De 30-jarige oorlog
  - De 40-jarige oorlog
  De Vrede van Münster wordt ook wel eens het ‘geboortebewijs’ van Nederland genoemd.
 • Vrede van Münster

  Vrede van Münster
  De gevolgen:
  - De Republiek als soevereine staat erkend door Spanje
  - Er kwam een grens tussen de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden.
  - Vrije handel met Oost- en West-Indië en de octrooien van de VOC en WIC werden erkend