De Slesvigske Krige

 • Period: to

  De Slesvigske Krige

 • Orla Lehmanns Tale

  Orla Lehmanns tale "Danmark til Ejderen". Talen gik ud på, at hertugdømmet Slesvig skulle gøres til en del af Danmark, og afgive Holsten.
 • Casinomødet

  Resolutionerne vedtaget på Casino mødet 20. marts 1848 af Københavns Borgerrepræsentation. Udmelding efter de slesvigske krav om separation fra Danmark.Efter denne udmeldning startede treårskrigen som Danmark vandt men blev pålagt at beholde status que
 • Londontraktaten

  Danmark har forpligtet sig overfor de europæisk stormagter, med at de ville bibeholde den nuværende helstat. Danmark har forpligtet sig overfor de europæisk stormagter, med at de ville bibeholde den nuværende helstat. Det vil sige, at Danmark egentlig vandt Treårskrigen, men landet tabte freden, fordi man ikke kunne gennemføre Ejderpolitikken. Stormagterne, som Frankrig og England i Europa, ville ikke tvinge Preussen til at overgive Slevsig-Holsten, fordi der ville højt sandsynlig komme krig,
 • Novemberforfatningen

  Danske krav marts 1863 om Danmark til Ejderen - hvor Danmark krævede Slesvigs indlemmelse i det danske rige og og at skubbe Holsten fra sig. Dette første til krig mod Preussen og Østrig-Ungarn hvor Danmark mistede hele Slesvig og Holsten. der blev dog ved fredslutningen aftalt at Slesvig senere kunne blive end del af Danmark hvis en folkeafstemning viste stemning for dette engang i fremtiden.