Tema 2: Danmark bliver til Danmark

 • 800

  Kong Godfred forsvarede sig mod Karl den Stores hær ved Ejderen

  Det var altså første gang danerne for alvor viste sig i Europas historie. I begyndelsen af den tidlige Middelalder lå Danmark nemlig uden for den fælles europæiske kulturkreds.
  Samme år var Karl den Store blvet kronet til tysk-romersk kejser af paven.
 • Period: 800 to 1050

  Vikingetiden

 • 965

  Danmark og Norge blev samlet unden en konge; Harald Blåtand

  Det står på to runesten opført af Harald i Jelling (Jellingestenene). Desuden skriver Harald på stenene at han kristnede danerne.
  - Sikrede sig kirkens støtte indenrigspolitisk
  - Satte en stopper for de frankiske missioneringsforsøg som foregik gennem hele Vikingetiden, og som de frankiske konger let kunne bruge som undskyldning til militær indblanding
  - Danmark blev en integreret del af Europa og fik del i den europæiske kultur, fremfor at være et hedensk udkantsområde
 • 980

  Fire store borganlæg blev bygget heriblandt Trelleborg

 • 1013

  Svend Tveskæg erobrer England

 • 1040

  Knud den store dør

 • 1050

  Middelalderen begynder i Danmark

  Vikingetiden slutter
 • 1066

  Vilhelm Erobreren af Normandiet indtager England

 • Period: 1450 to

  Renæssance

  Renæssance (1450-1600)
  ”Renæssance” = ”genfødsel”
  Genfødsel af hvad?
  - Antikkens kultur – man begyndte at studere antikkens sprog, historie, filosofi, litteratur og kunst
  Videnskab og filosofi som modvægt til middelalderens magisk-religiøse verdensopfattelse
  Humanisterne satte mennesket i centrum
 • Enevælden indføres dk

  Enevælden blev i Danmark indført ved en politisk proces, der strakte sig fra september 1660 til januar 1661, da de danske stænder i den såkaldte enevoldsarveregeringsakt gav deres tilslutning til indførelsen af et absolutistisk kongedømme i Danmark
 • Period: to

  Christian d. 5. regerede

  Skønt kongen efter enevældens forfatning var magtfuldkommen, var Christian 5. kun dårligt forberedt til sit høje embede. Faderen holdt ham lige til det sidste borte fra statssager, og bortset fra en længere udenlandsrejse 1662-63, som førte ham til Solkongens Paris, blev der ikke udfoldet større anstrengelser for at udvide hans horisont og bibringe ham dannelsesmæssige færdigheder
  Han måtte derfor i vid udstrækning støtte sig på skarpere begavelser som fx Griffenfeld, når sagerne skulle afgøres.
 • Danske lov

  Udgivet under Christian d. 5.
 • Brand i København

  Nogle mente guds straf for synder såsom teater.
 • Period: to

  Stavnsbåndet

  Det blev indført i 1733 og bandt bondekarlene til det gods, hvor de var født, i et stigende antal år op gennem det 18. århundrede. Oprindeligt fra det 14. – 36. år, men fra 1764 fra det 4. – 40. år.
  Stavnsbåndet blev ophævet ved forordningen af 20. juni 1788 for alle andre end de 14 – 36-årige, men i år 1800 for alle.
 • Teatrets genåbning

  Under frederik d. 5.
 • Den sindssyge Christian d. 7. indsættes

  Christian var meget psykisk ustabil. Struensee bliver kongens livlæge og manipulerer kongen til at underskrive ca. 2000 love/reformer efter oplysningstidens ideer. Han indleder en affære med dronningen Caroline Mathilde. Christian d. 7.
  Men Struensee efterlod en fornemmelse af at staten skulle bruges til at forbedre samfundet for den almindelige borger
 • Struensee henrettes

 • De første andelsmejerier oprettes

  Fra 1894 oprettedes også andelsslagterier. Andelsforeningen var en ny ejendomsform. Mælkeleverandørerne ejede selv mejeriet. De fik betaling for den mængde mælk de leverede, men i modsætning til byens aktieselskaber havde alle lige stemmeret i bestyrelsen.
 • Kvinder fik stemmeret

  Kvinderne får valgret ifm. en grundlovsændring
 • Omtrent juridisk ligestilling mellem kønnene