Samer i Sverige

 • 7000 BCE

  Samernas ursprung

  Emilia:
  Cirka 7000 f.Kr så koloniserade jägar- och samlarfolk Skandinavien från olika håll som då var befolkat redan efter inlandsisen över Sampi smält. Dem bosatte sig där det fanns djur, så att de kunde jaga och fiska (vilket var det dem försörjde sig). När det gick dåligt så flyttade dem vidare till en annan plats. Dessa människorna kom senare att kallas samer.
 • 1500 BCE

  Det samiska samhället växte fram - sijdasamhälle

  Emilia:
  Från början så var det bara familjegruppen som jagade och fiskade tillsammans. 1500 f.Kr så blev vildrensjakten det viktigaste försörjningssättet och då växte sijdsamhällen fram. Dessa bestod av många familjer, cirka 10 st. Sijdorna hade även bestämda gränser och inom sijdan så fördelades jakt- och fiskerättigheterna. Det var bara invånare från sijdan som fick jaga och fiska på det området. Medlemmarna i en sijda skulle visa lojalitet och solidaritet genom att skaffa föda.
 • 1500 BCE

  Det samiska samhället växte fram - sijdasamhälle

  Emilia:
  Man delade även med sig till dem som inte kunde jaga själv.
 • Period: 750 BCE to 1050 BCE

  Vivallen - en samisk boplats med gravar

  Emilia:
  Mellan år 750-1050 e.Kr så fanns det en samisk boplats med gravar på Vivallen nära Funäsdalen i Härjedalen, som senare har fått en stor betydelse för många sydsamer.
 • 1300

  Svenska kungar ville hävda rätten till de samiska områdena

  Emilia:
  Norr om Hälsingland började svenska kungar under 1300-talet hävda rätten till de områdena. De uppmuntrade till att kolonisera Sampi för att kunna säga att området var svenskt för att kunna handla med samerna.
 • Samernas utbildning

  Linn:
  Ända sedan 1600-talet har det funnits speciella skolor för samerna. Undervisningen anordnades av präster och missionssällskap för att kristna samerna.
 • Samernas utbildning

  Linn:
  1632 grundades den Skytteanska skolan i Lycksele som skulle utbilda samiska pojkar till präster.
 • Samer tvingas konvertera till kristendomen

  Linn:
  Under århundraden levde den traditionella samiska religionen sida vid sida med kristendomen. Men år 1685 bestämde den svenska staten att samer skulle kristnas med tvång. När religionen blev ett maktmedel begicks många övergrepp mot samerna, precis som mot andra urfolk i världen. För att tvinga samerna att överge sin religion och istället komma till kyrkans gudstjänster och undervisning använde kyrkan straff av olika slag, böter, fängelse eller dödsstraff.
 • Samer tvingas konvertera till kristendomen

  Linn:
  De heliga samiska platserna skändades och trummor brändes. Kristendomen hindrade samerna i deras traditionella liv. De tvingades lämna renhjorden för att besöka kyrkan och även skicka sina barn till skolan. För att slippa tvånget att delta i kyrkans undervisning och gudstjänster flyttade samerna iväg till andra platser, som låg längre bort från kyrkans inflytande. Men det betydde att samerna lämnade platser där deras förfäder levt i hundratals år, allt på grund av kyrkan.
 • Samernas utbildning

  Linn:
  Under första halvan av 1700-talet skapades en slags internatskolor där samiska barn fick lära sig läsa och fick undervisning i kristendom.
 • Samernas utbildning

  Linn:
  Den första skolreformen som särskilt berör samerna beslutades 1895. Barn till renskötande samer fick gå i särskilda vinterkurser på tio veckor i Karesuando och Jukkasjärvi. Det var det första steget till det som skulle bli en mera fast undervisning av samebarn.
 • Vivallan grävs fram

  Emilia:
  1909 så skulle ägaren av marken bygga en jordkällare. Då hittade han skelettrester och bronsspännen och då kontaktade han handledaren i Funäsdalen som senare sände fynden till det Stockholms Historiska museum.
 • Sameföreningar i Sverige

  Tindra:
  I Sverige finns det över 50 sameföreningar och en av dem äldsta är Faepmie saemien sibrie. Fatmomakke är över 110 år gammal. Partiet skapades för att samerna skulle ta hand om samernas sociala,ekonomiska och politiska intressen. Idag har föreningen över 190 medlemmar.
 • Vivallan grävs fram

  Emilia:
  Det var inte förrän 1913 som arkeologen Gustaf Hallström grävde ut platsen och fann två rader med 20 gravar. Han tillsammans med en norsk arkeologi tog jordprover vid gravarna. Man kunde även konstatera vissa personer i gravarna, exempelvis man vilka som var rika, ungefär ålder på dem. Upptäckten har haft en betydande roll för oss för att se samerna levde och hade det förr i tiden.
 • Samernas utbildning

  Linn:
  Först 1980 fick samerna själva inflytande över samisk utbildning då riksdagen inrättade en sameskolstyrelse med samer i majoritet. Idag utses ledamöterna i Sameskolstyrelsen av Sametinget. Sameskolan en statlig skolform som följer svensk läroplan, men undervisningen har samisk profil.
 • Samernas utbildning idag

  Linn:
  På fem platser i Sverige finns samisk förskoleverksamhet och sameskolor. Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby. Sameskolorna har undervisning från förskoleklass till åk 6. På Bokenskolan i Jokkmokk kan man välja ett gymnasieprogram med samisk inriktning. Det är det enda gymnasium i landet med en liknande samisk prägel.
 • Samernas utbildning idag

  Linn:
  Det finns en samisk högskola, Sámi Allaskuvla, i Kautokeino (Guovdageaidnu), Norge. Den etablerades 1989 och skolans huvudspråk är samiska. Studenterna kommer från alla håll i Sápmi, från Norge, Finland, Sverige och Ryssland. På skolan kan man studera samiska, journalistik, slöjd och pedagogik. I Sverige finns det möjlighet för samiska studier på bland annat universiteten i Umeå och Uppsala.
 • Samernas språk

  Elias:
  Samerna talar samiska. De samiska språket är släkt med finska. De hör alla till familjen “finska-ugriska språk”. Men de som är samer talar oftast samma språk som det landet de bor i istället för att prata samiska. Det största samiska språket är nordsamiska som talas i nordvästra Finland, norra Norge, nordligaste Sverige och även en del av Ryssland.
 • Samernas språk

  Elias:
  Sedan år 2000 är de samiska språket erkänt som minoritetsspråk i Sverige vilket innebär att de som talar samiska får vissa rättigheter att använda sitt språk i officiella sammanhang i Sverige som t.ex undervisning och domstolar
 • Den 1 juli 2009 infördes en språklag som gör att svenskan för första gången blir officiellt huvudspråk i Sverige

  Ebba:
  Språklagen infördes efter en lång tid av diskussioner bland akademiker och beslutsfattare och efter två statliga utredningar. Lagen ska stärka värdet av att aktivt värna svenskan som huvudspråk i Sverige – och få människor att tänka på det svenska språket på det sättet.
 • Den 1 juli 2009 infördes en språklag som gör att svenskan för första gången blir officiellt huvudspråk i Sverige

  Ebba:
  Språklagen, omfattar inte bara det svenska språket. Det ska även skydda och främja de nationella minoritetsspråken, finska, jiddisch, tornedalsfinska, romani, samiska och det svenska teckenspråket. Språklagen säger att alla som har ett annat modersmål ska få möjlighet att utveckla och använda det.
 • Den 1 juli 2009 infördes en språklag som gör att svenskan för första gången blir officiellt huvudspråk i Sverige

  Ebba:
  Denna lag är en förmån för lule- och sydsamiska och ume- och pitesamiska som enligt UNESCO är allvarligt respektive akut hotade. När samer nu får rätt till modersmålsundervisning kan språken börja spridas och i bästa fall räddas.