Kors

Kristendom

 • 1 CE

  år 0 Jesus föds i Nazareth

 • Period: 1 CE to

  Kristendomens framväxt och förändring

  Hur kristendomen började och hur den har utvecklats till många religioner sedan dess
 • Period: 30 to 33

  Från dopet till korset

  Det är svår att säga exakta årtal om Jesus liv. Först döps Jesus av Johannes och Gud uppenbarar sig. På 30-talet går Jesus runt och predikar bland annat kärleksbudet och den gyllene regeln. Jesus får veta i en uppenbarelse (en profetia) att han kommer dödas och återuppstå på den tredje dagen. Då Jesus predikar i Jerusalem blir han förrådd av Judas och förnekad av Petrus, enligt profetian. Detta leder till att han döms till döden år 33 av makthavaren Pontius Pilatus.
 • 33

  Jesus korsfästs och uppstår

  Forskare tror att Jesus korsfästes någon gång mellan år 30-33. Efter att han dog försvann hans kropp. Jesus hade återuppstått från de döda. I 40 dagar visade hans sig för de som trodde på honom.
  Den kristna påsken firas till minne av Jesus död och uppståndelse.
 • 60

  Markusevangeliet skrivs

  Alla evangelier ger unika bilder av Jesus liv och vad han gjorde. Man vet inte säkert vem som skrev Markusevangeliet. Många tror att det kan ha varit en vän till lärjungen Petrus som hette Markus.
  Markusevangeliet säger att Jesus faktiskt är Messias och riktar sig till de som levde då och som inte var kristna. Evangeliet skrevs troligen på 60-talet
 • Period: 64 to 300

  De kristna beskylls för att Rom brinner. Förföljelse av kristna.

  Jesus lärjungar Paulus och Petrus dödas troligtvis båda i denna förföljelse, likt många andra kristna. (Petrus kämpade efter Jesus död för att föra hans ord vidare och fick för detta många fiender)
 • 80

  Matteusevangeliet & Lukasevangeliet skrivs

  Alla evangelier ger unika bilder av Jesus liv och vad han gjorde. Man vet inte säkert vem som skrev Matteusevangeliet, men man tror att det var Jesus lärjunge, Matteus, som skrev det.
  I Matteusevangeliet kan man bland annat läsa Bergspredikan, där Jesus talar om hur Gud vill att människorna ska bete sig mot varandra. Troligtvis skrev en läkare Lukasevangeliet, just det, han hette Lukas.
  Evangeliet är detaljerat och beskriver Jesus födelse. Evangelierna skrevs troligen på 80-talet.
 • 100

  Johannesevangeliet skrivs

  Alla evangelier ger unika bilder av Jesus liv och vad han gjorde.
  Gissningen är att Jesus lärjunge, Johannes, skrev detta evangelium, men ingen vet säkert. Johannesevangeliet är poetiskt och beskriver mystiken kring Gud och Jesus. Evangeliet skrevs troligen runt år 100
 • Period: 300 to 500

  Den kristna bibeln formas

  Under 300-talet bestämmer kristna ledare vad som ska finnas med i boken om Jesus liv. Denna bok kallas för Nya Testamentet. I början var bara Nya Testamentet med i bibeln, men ganska snart tog man också med Gamla Testamentet. Gamla Testamentet handlar om tiden före Jesus födelse. Gamla Testamentet är judarnas bibel, men de kristna ser den som en profetia, en vision eller spådom om att Jesus ska födas senare.
 • 325

  Kejsar Konstantin håller viktigt kyrkomöte i Nicea, Turkiet

  Kejsar Konstantin var en romersk kejsare som blev kristen och införde religionsfrihet. Med detta slutade förföljelsen av kristna. Konstantin ville ta fram den "sanna" kristna tron. Han samlade alla ledare och bad dem komma överens om en gemensam syn på Jesus budskap. Dessa kom fram till en trosbekännelse. En trosbekännelse är det man säger för att visa att man tror på en specifik religion. Denna, första trosbekännelse, används fortfarande i den ortodoxa kristna gemenskapen.
 • 800

  Ansgar kommer till Sverige

  På 800-talet tar den tyska munken Ansgar kristendomen till Sverige, men religionen får inte fäste riktigt än.
 • 1000

  Sverige kristnas (katolskt)

  Först på 1000-talet, långt efter att Ansgar varit i Sverige, blir Sverige kristet. Färre tror nu på de gamla asagudarna och fler på Jesus. Det var framförallt kvinnorna som tog till sig det kristna budskapet, precis som det varit när Jesus levde.
 • 1054

  Kyrkan delas i två - ortodox och katolsk kristendom

  Romarriket hade varit väldigt stort och sträckte sig ända till Turkiet. Under Konstantin hade statsreligionen blivit kristendom. Romarriket delas i två nya riken på 300-talet och så småningom blir kristendomen också olika i dessa delar. I öster, i det Bysantinska riket fanns den ortodoxa kristendomen och i väster, i Italien fanns den katolska.
  Kyrkorna är väldigt lika varandra, men skiljer sig något. Läs mer om detta i powerpointen "Kristendomens stora inriktningar" i Classroom.
 • 1500

  Den protestantiska kyrkan bildas

  Denna rörelse formas på 1500-talet och dess grundare var en tysk som hette Martin Luther. Han var från början katolsk munk men slutade i protest mot de hårda kraven på munklivet. Han startade en ny rörelse som fick namnet protestantismen på grund av Luthers protest. Alla de tre stora inriktningarna har mycket gemensamt. Du kan läsa mer om vad som är speciellt för protestantismen i Powerpointen "Kristendomens stora inriktningar" i Classroom
 • 1527

  Gustav Vasa tvingar alla svenskar att bli protestanter

  Kungen Gustav Vasa tyckte inte om att Påven hade makten över alla kristna i Sverige (de var ju katoliker). Han ville själv ha makten. Därför sa han att Sverige nu BARA skulle ha en protestantisk kyrka. Sedan stal han alla rikedomar som de katolska kyrkorna hade och lade i statskassan (landets pengar). Alla som inte var protestanter eller gick i kyrkan straffades hårt.
 • 1541

  Den första bibeln på svenska

  Gustav Vasa ser till att bibeln översätts till svenska. Vasa var Sveriges första kung.
 • Period: to

  Förföljelser och hård kontroll i Sverige

  För att ingen skulle ha en egen tro eller kyrka stiftade man väldigt hårda lagar, med tillhörande hårda straff. Man kunde blir straffad om man bara tänkte något illa om kristendomen, eller om någon trodde att man tänkte illa om kristendomen. Om du hade levat då och tänkte ut din egen tanke om meningen med livet kunde du alltså få ett hårt straff. Livet var svårt för de som levde då.
 • Franska revolutionen

  1700-talet kallas också för Upplysningstiden. Då levde många filosofer (tänkare) och vetenskapsmän som ifrågasatte om allting verkligen gick att förklara med bibeln och kristendomen. Franska Revolutionen 1789 var en blodig händelse där människor ville ha förändring. Detta påverkade också Sverige. Efter franska revolutionen började många ifrågasätta kyrkans makt också i Sverige.
 • Viss religionsfrihet i Sverige

  Nu fick man fira gudstjänst utanför de protestantiska kyrkorna och många mindre kyrkor, frikyrkor, bildades i Sverige och i övriga världen där religionsfriheten var större.
 • Fullständig religionsfrihet i Sverige - välkomna kritiker & ateisterna!

  Först 1970 blev det ok att kritisera religion på allvar i Sverige. Det är inte så längesen, men många tar det för givet idag och blir förvånade när människor i andra länder blir arga när svenskar kritiserar deras religion. Rätten att säga och skriva fritt i Sverige finns också lagstiftad i grundlagen. Att lämna kyrkan för att t.ex. bli ateist (icke-troende) blev tillåtet redan på 1950-talet. Fun fact: kungen får inte ha vilken tro han vill, han måste vara kristen.
 • Kyrkan separeras från svenska staten

  Svenskar föds inte längre som automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan