Elfsborg

 • Striden Gullbergs fästning

  Striden Gullbergs fästning
  Under natten anfaller Kristian med 2 000 man Gullbergs fäste . Porten sprängs och i den häftiga striden som följer inne i borgen faller kommendanten Mårten Krakow av hästen och bryter benet. Hans hustru Emerentia Pauli ser till att borgens knekthustrur kokar lut i stora kittlar. Vätskan kastar de sedan över fienden då de dyker upp vallarna för att spränga sina pertarder. Läs mera:
  Folkmorden i landskapen vid Göta älv då borgen Älvsborg stormades 1612:
 • Gustav Adolf krigar i Småland

  Gustav Adolf krigar i Småland
  Sjuttonårige Gustav Adolf lämnar med 3 000 soldater Ryssby ♦ skans utanför Kalmar och marscherar via Växjö in i Skåne. Utan militärt motstånd för dansken år upptagen med att ha ihjäl folk i Småland och Västergötland. Brända jordens taktik tillämpas i tjugofyra skånska kyrksocknar. “Vi har grasserat, skövlat, bränt och ihjälslagit alldeles efter vår egen vilja” skriver kungen. Läs mera:
 • Danskar i Västergötland

  Danska hären är i gamla Lödöse och fortsätter mot Skara, som frånsett domkyrkan sätts i lågor. De möter just inget motstånd och skövlar ett område lika stort som Bohuslän och Dalsland tillsammans. I stället för att mötas i drabbningar föredrar härarna att med utsugning och bränning terrorisera allmogen. Folkmorden i landskapen vid Göta älv då borgen Älvsborg stormades 1612:
 • Svenskana härjar i Vä

  Svenskana härjar i Vä
  Kristianstads föregångare Vä ♦ bränns ner. Gustav II Adolf sägs ha lagt beslag på kyrkklockorna och nattvardssilvret.
 • Svenskar härjar i Vittsjö

  “Og havde de Svenske staldet deres Heste inde i Kirken, og havde brudt Stolene ud, og brendt dem.” Danska propagandan missar inte att Gustav Adolfs knekter eldar upp bänkarna från Vittsjö kyrka och sedan stallar in hästarna i templet. Natten efter överrumplar 300 tyska och danska ryttare bivacken med 1 400 svenskar. 300 av dessa stupar och kungen räddas ur en vak. Folkmorden i landskapen vid Göta älv då borgen Älvsborg stormades 1612:
 • Hertig Johans trupper skövlar Halland

  En här under hertig Johan av Östergötland anfaller på kungens order Halland. Där skövlar soldaterna arton socknar i Viskandalen ner till Varberg. På Köllersta ♦ hed överrumplar de Kristian styrkor som retirerat från ödeläggelsen av Västergötland. 300 danskar stupar men kung Kristian kommer undan. Fältöversten Jesper Mattson Krus fortsätter mot norr. Folkmorden i landskapen vid Göta älv då borgen Älvsborg stormades 1612:
 • Belägring Nya Lödöse

  Svenska trupper under Jesper Cruus belägrar under natten det av danskarna ockuperade Nya Lödöse. Efter beskjutning med kanoner från Älvsborg hörs en trumpetsignal. Efter förhandling beviljas 500 danska knektar fritt avtåg, några legosoldater går över till svenskarna till och med. 300 norska bondesoldater ingår inte i kapitulationen utan de huggs ner till sista man. Sedan bränns staden, trots att den egentligen är svensk. Många blev änkor i Bohuslän den natten får man anta.
 • Uppladdning i mars

  Med islossningen upphör krigstågen. 14 mars återvänder Gustav Adolf till Stockholm och begravningen av sin far. Kristian IV är i Köpenhamn där han jordfäster sin drottning Anna Katarina av Brandenburg.
  Unge Gustav Adolf kvitterade med att dräpa och bränna på samma sätt i norra Skåne. De som bodde i köpstaden Vä måste flytta till nya fästningstaden Kristianstad.
 • Danska flottan till Göteborg

  Danska flottan till Göteborg
  I mars är en förstärkt danska flott tillbaka i Göta älv med Jörgen Daa och Jens Munk som befälhavare. Där måste kommendanten Olof Stråle försvara sig med 400 mer eller mindre stridsdugliga försvara sig mot 20-30 gånger så många fiender. Hans brandskadade skepp är sänkta i Klippans hamn. Sjöleden västerut är spärrad. Hoppet att Gustav Adolf med sitt folk ska komma till undsättning infrias inte för kungen har full upp med att mörda och bränna gårdar i norra Skåne.
 • Älvsborg belägras

  Älvsborg belägras
  Älvsborg omringas av Kristians soldater.Fartygen sätter i land kanoner, en del hämtade från Bohus fästning. Folkmorden i landskapen vid Göta älv då borgen Älvsborg stormades 1612:
 • Älvsborgs omgivning ockuperas

  Dansk-norske kaptenen Jens Munk känner sedan i fjol väl till terrängen. Från skeppet Sorte Hund landstiger han med 200 man och säkrar Kärringberget ♦ vid älvens inlopp. Efter en hård strid tas också Billingen ♦ (vid vår tids Nya Varvet). Skeppen från Helsingör kan passera och landsätta 5 000 nära fästningen. De får sällskap med 2 000 infanterister och lika många ryttare som kommit landvägen genom Halland.
 • Danska förstärkningar

  Danska flotteskadern från Helsingör med kung Kristian på Victor seglar in på älven. 5 000 sätts iland. Belägringen inleds. Folkmorden i landskapen vid Göta älv då borgen Älvsborg stormades 1612:
 • Dansk övermakt

  Tömningen av vallgraven är klar. Kung inspekterar förberedelserna från ett mindre skepp som tar sig uppför Göta älv. Matroser och soldater spärrar trafik från borgen Gullberg ♦ . De bygger en skans i Mölndal som hinder för svensk hjälp söderifrån. Med förstärkningen från Bohus allt som allt 10 300 under dansk flagg. Enligt andrea källor 20 000, till stor del krigsvana legoknektar. Mot sig har de 400 man och som det heter 10 bysseskyter på Älvsborg.
 • Kanoneld

  14 kraftiga kanoner hämtade från Bohus är på plats och kulor börjar slå i murarna. Eldgivningen från Älvsborg dödar några anfallare och två stormningar avvärjs. Folkmorden i landskapen vid Göta älv då borgen Älvsborg stormades 1612:
 • Kanoneld från Klippan

  Dansken intar yttre befästningarna på Skinnareklippan (idag Klippan). Där får kanonerna nära skotthåll på Älvsborgs bräckliga murar. Folkmorden i landskapen vid Göta älv då borgen Älvsborg stormades 1612:
 • Kapitulation?

  Kapitulation?
  Kung Kristian erbjuder kapitulation med fritt avtåg. Stråles önskan om två veckors stillestånd avslås. Samma dag såras Stråle då brand utbryter i ett trätorn. Folkmorden i landskapen vid Göta älv då borgen Älvsborg stormades 1612:
 • Murar sprängs

  Murar sprängs
  Striden tilltar, understödd av eld från danska skepp i hamnen. Jens Munk och hand kommandosoldater gräver tunnlar så att de kan spränga minor i muren vid vallgraven. Folkmorden i landskapen vid Göta älv då borgen Älvsborg stormades 1612:
 • Stora anfallet

  Storanfall. En massiv beskjutning slår en bräsch i muren. I första vågen anfaller engelska legotrupper från tre håll men slås tillbaka i murraset av kokande vatten och beck som brinner Då skickar Kristian in sitt i närstrid tränade livregemente men de begravs av östra tornet som rasar då kommendanten Stråle satt det i brand. Kristian låter kanonerna vila under kvällen och ger Stråle två timmars betänketid för att ge upp, vilket avslås.
 • Kapitulation

  Att skotten från fästningen har dödat 200 av anfallarna hjälper inte. Kampen är ojämn för besättningen på 400 man är hälften döda eller sårade. Förråden tryter. Anfallarna tränger in i en bastion och fortsätter upp i ett torn. Älvsborg sveps in av krutrök och lågorna som gör stora delar av fästningen till en ruin. Ett sista ultimatum att hugga ner besättningen till sista man får Olof Stråle att kapitulera, med uttåg under “flygande fanor och klingande spel”.
 • Dansk inmarsch

  Jens Munk går vid Kristians sida då med hovfolk och högsta befälen marscherar in i fästningen. En triumf för äventyraren Munk som pirater två decennier tidigare skickat till slaveri i Brasilien. Och ett halvsekel efter att hans far Erik Munk blev krigshjälte i nordiska sjuårskriget. Folkmorden i landskapen vid Göta älv då borgen Älvsborg stormades 1612: