Antiken

 • 2000 BCE

  Minoiska kulturen

  På Kreta skapas en högkultur för handel i medelhavet. Vid Knossos som ligger på Kreta byggs även ett palats upp, Kreta har sedan handel i hela medelhavet.
 • 1400 BCE

  Mykene

  Ett kungarike vid Mykene byggs upp och sprider sig kring området. Under denna tid var handeln med Mykene viktig, kungariket blir sedan ruiner. Forskare tror att detta skedde på grund av angrepp och liknande från annat folk.
 • 1100 BCE

  Fenicierna

  Fenicierna som kommer från Libanon sprider ett alfabet som Grekerna sedan utvecklar.
 • 900 BCE

  Stadsstater

  Vid de grekiska kusterna bildas stadsstater, där är varje stad och område självstyrande och har alltså ingen kung som bestämmer över större områden.
 • 776 BCE

  Olympiska spelen

  De olympiska spelen uppstår som en hyllning till gudarna. Tävlingen hölls vart fjärde år och den hölls i Olympia. Under de Olympiska spelen fick inga krig eller slag pågå och därför är blev de de Olympiska spelen som en "vapenvila"
 • 753 BCE

  Handelplatsen Rom byggs

  Enligt berättelser bestämde tvillingbröderna Romulus och Remus att staden Rom skulle byggas eftersom att floden Tibern gick runt denna plats. Det som var särskilt bra med denna flod var dels att stora fartyg kunde komma med last men i en del av floden var det väldigt grunt och man kunde alltså gå i vattnet som då var ungefär upp till knäna. En till fördel med Rom var att det fanns stora kullar som man kunde gömma sig på om fiender och rövare kom och skulle plundra.
 • 700 BCE

  Epoken Antiken

  Den tidsepok som kallas Antiken inleds.
 • 625 BCE

  Mynt införs

  I Lydien som låg i dagens Turkiet utvecklas sättet att betala med mynt. Sättet att betala sprids sedan till Grekland.
 • 550 BCE

  Persernas stora imperium

  Perserna skapar ett stort imperium som går från floden Indus som ligger vid gränsen till Indien, till Grekland.
 • 500 BCE

  Atens "demokrati" införs

  I Aten införs en "demokrati", där fick folkförsamlingen vara med och besluta och rösta om beslut. det var endast medborgare som fick rösta men det fanns flera krav som man var tvungen att uppfylla om man skulle räknas som en medborgare. Ett av kraven var att man var tvungen att kunna delta i försvaret. I och med att det på denna tid endast var män som fick vara med i försvaret var det endast män som kunde bli medborgare.
 • 500 BCE

  Romarriket som republik

  Romarriket hade tidigare varit ett kungadöme,romarna tröttnade på att kungarna endast brydde sig om sig själv och sin egen makt,romarriket blev istället en republik.Folket kunde då rösta på olika politiker och olika partier.Men republiken blev aldrig som den demokrati som fanns i Aten.För att de rika romarna köpte proletärernas röster genom att säga att de skulle få olika saker t.ex. mat.De två personerna som hade mest makt var de två konsulerna,ibland blev det inbördeskrig mellan de. Slut 27fkr
 • 490 BCE

  Slaget vid Marathon

  Perserna attackerar Grekerna och det första anfallet är i Maraton, Grekland besegrar perserna och enligt legenden skickas en löpare tillbaka till Aten för att berätta om händelsen. Sträckan ska ha varit ca 42000 meter och det är så vi har fått sträckan i dagens maraton.
 • 480 BCE

  Slaget vid Salamis

  Aten bli plundrat, då lurar grekerna in den persiska flottan i en smart fälla där de besegrar den persiska flotta. Eftersom att flottan är besegrad kan inte soldaterna lämna landet och därför bli även de besegrade.
 • 431 BCE

  Peloponnesiska kriget

  Sparta attackerar tillsammans med andra stadsdelar Aten som förlorar. Efter detta blir Sparta den bestämmande stadsstaten.
 • 356 BCE

  Alexander den store föds

  Alexander den store föds i Makedonien, han kommer senare att bli härskare över det största imperium dittills.
 • 323 BCE

  Alexander den store dör

  Alexander den store är påväg att flytta sina soldater till floden Indus som ligger vid gränsen till Indien. Under resan blir han sjuk i en febersjukdom och dör, endast 33 år gammal. Han blir efter sin död mycket hyllad och man döper många städer och platser till namn som ska påminna om Alexander den store. T.ex. Alexandria, som redan höll på att byggas innan han dog.
 • 323 BCE

  Hellenismen

  I samband med Alexander den stores död blir det ett inbördeskrig där det stora riket splittras i fyra delar. Då blandas och sprids den grekiska kulturen, detta kallas Hellenism.
 • 200 BCE

  Hela Italien blir en del av Romarriket

  De södra stadsdelarna i Italien blir oroliga då de märker att romarna tar över handeln över vin och olivolja som de tidigare har skött. Därför försöker grekerna hindra romerska handelsfartyg att komma in i de grekiska hamnarna. Konflikten övergår sedan i krig mellan romarna och grekerna, till sist får grekerna överge sin självständighet.
 • 200 BCE

  De tre puniska krigen

  I det nuvarande Tunisien hade Fenicierna har byggt upp den mest moderna stadsstaten hittills,staden heter Karthago.Karthagerna är kända för deras långväga handel.När romarna körde sin handel uppfattade karthagerna som att de seglade på deras hav.Då uppstod en konflikt om handeln.Romarna började kalla fenicierna för puner,det uppstår tre blodiga krig,som kallas de tre puniska krigen.Rom besegrar karthagerna under de tre puniska krigen,där med har romarna kontroll över all handel kring medelhavet.
 • 146 BCE

  Hannibal nära att besegra Rom

  Fältherren Hannibal vinner sitt slag vid det andra puniska kriget i södra Italien. Han blir sedan särskilt omtalad när han och hans folk är nära att besegra Rom, till sin hjälp hade han även mycket folk från den Italienska halvön som Rom tidigare hade besegrat.
  Dock lyckades romarna tvinga tillbaka Hannibal och hans arme till Karthago där de sedan förlorade.
 • 100 BCE

  Julius Ceasar

  Den framgångsrika fältherren Julius Caesar från Rom, under hans befäl besegrade romarna b.la hela Gallien. Efter Julius Caesars död tog hans adopterade son Augustus över tronen, han är den första kejsaren och han stiftar pax romana . Det är nu kejsartiden börjar.
 • 73 BCE

  Spartacusupporets början.

  Det mest kända slavupproret i den under hela romarriket inträffar, namnet fick upproret efter ledaren som hette Spartacus som var från Grekland. Upproret började när han tillsammans med några andra slavar rymde från deras "arbete" och gömde sig uppe på berget Vesuvius. Det spreds snabbt rykten och liknande om flykten och flera andra slavar rymde precis som Spartacus. Tillslut fanns det en hel arme av ca 70 000 rymmande slavar.
 • 73 BCE

  Spartacusupprorets slut

  De 70 000 slavarna förlorade mot och Spartacus dog själv under ett slag. Som varning för att andra slavar inte ska göra uppror, korsfäste romarna de ca 6000 överlevande slavarna vid floden
  Via Appia som ledde in till Rom.
 • 52 BCE

  Galliska kriget

  De galliska stammarna i nuvarande Frankrike gjorde också uppror mot romarna under ledning av hövdingen Vercingetorix, när gallerna gjorde uppror brände romarna ner byar och åkrar. De flesta som överlevde attacken från romarna svalt ihjäl eftersom att det inte längre fanns någon mat, då romarna bränt ner t.ex. åkrarna.
 • 44 BCE

  Julius Caesars krig om makten

  Julius Caesar var en konsuln och en fältherre. Det blev ett inbördeskrig mellan Julius Caesar och en annan konsuln och detta ledde till att Julius Caesar fick makten. Han blev en envåldshärskare och diktator. Det började gå rykten om att han även ville bli kung blev han mördad av sin motståndare tillsammans med 23 ledande män som knivhögg honom. Hans död ledde till ett inbördeskrig.
 • 27 BCE

  Rom som kejsardöme

  Romarrikets framtid hängde på vem som blev härskare. Om en kejsare gjorde något bra eller smart kunde det gå bra för riket, men om de gjorde något dåligt eller något osmart gick det dåligt för riket. En del av de som gjort något dåligt blev föraktade som monster och liknande. De blev ofta mördade och var inte kejsare så länge. Exempel är Nero och Caligula.
  Det fanns även kejsare som varm på tronen länge och gjorde så att det gick bra för riket. Exempel är Hadrianus och Trajanus.
  Slutar 476eKr
 • 27 BCE

  Pax romana

  Julius Caesars adopterade son Augustus som på denna tid är kejsare kommer på pax romana. Här står det om att det ska vara fred i Rom och att det inte ska vara några inbördeskrig.
 • 70

  Krigen mot judarna

  Judarna drabbades hårt av romarnas erövringar, men när de intog Jerusalem gjorde judarna motstånd. Detta ledde till flera romerska fälttåg. Tillslut rev romarna det heliga templet och döpte om Jerusalem efter Jupiter. Antal dödsoffer under detta krig uppskattas till en miljon, vilket är enväldigt hög siffra under antiken.
 • 70

  Colosseum byggs

  Colosseum byggs i Rom, den rymmer 50 000 personer och här hålls t.ex. gladiatorspel, det var en blodig kamp mellan två beväpnade kämpar där ofta någon av de dog.
 • 300

  Kristendomen blir statsreligion i Rom

  Kristendomen blir statsreligionen i Rom, man måste alltså tro på kristendomen och Jesus. De kristna i Rom hade tidigare blivit förföljda.
 • 476

  Romarrikets sammanbrott

  Romarrikets faller isär, man tror att det beror på att romarna inte erövrar så mycket mark längre. Detta gör att de inte får in fler slavar och det blir en ekonomisk kris i riket. En annan teori är att romarna inte använde sig av något bra politiskt system, vilket gjorde att väldigt många romare fick vara med och bestämma. Man tror även att romarna blev attackerade från flera olika håll samtidigt, vilket gjorde att de inte kunde försvara sig.