Frihetstiden och gustavianska tiden

 • Karl XII dör i Norge

  Karl XII dör i Norge
  30 november 1718 dör Karl XII vid belägringen av Fredrikstens fästning i Norge. När han dött försvann det kungliga enväldet - man fick alltså frihet från att kungen skulle bestämma allt. Nu var det istället riksrådet som skulle bestämma.
 • Period: to

  Frihetstiden

 • Arvid Horn blir kanslipresident

  Arvid Horn blir kanslipresident
  Kort tid efter att Fredrik I valts till kung blir Arvid Horn kanslipresident. Nu var det riksrådet och kanslipresidenten som hade den största makten och inte kungen. "Arvid Horn" av Tillskrivs: Lorens Pasch d.ä. - www.nationalmuseum.se. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arvid_Horn.jpg#mediaviewer/File:Arvid_Horn.jpg
 • Freden i Nystad

  Freden i Nystad markerade slutet på det stora nordiska kriget och den svenska stormaktstiden. Förutom att Sverige förlorade alla sina landskap i Baltikum bestämdes även att Ryssland skulle få visst inflytande över hur Sverige skulle styras - detta skulle bland annat påverka hur de olika partierna röstade i riksdagen under Frihetstiden.
 • Svenska Ostindiska Companiet

  Svenska Ostindiska Companiet
  Svenska Ostindiska Companiet var ett handelskompani som bildades i Göteborg 1731. Skeppen reste mest till Kina där man köpte varor som sedan såldes i Sverige. 9 februari 1732 seglade det första fartyget, Friedericus Rex Sueciae, mot Asien. Totalt genomförde Ostindiska Companiet 132 resor med 37 olika skepp innan det upplöstes 1813. Kort klipp om Ostindiefararen Göteborg "Ostindiefararen-Götheborg-avsegling-oktober-2005".
 • Hattpartiet tar makten

  Hattpartiet tar makten för första gången och störtar Arvid Horn och hans mössparti.
 • Kungliga Vetenskapsakademin

  Kungliga Vetenskapsakademin
  Kungliga Vetenskapsakademin grundades av bland andra Jonas Alströmer, Carl von Linné. En av de första att väljas in i vetenskapsakademin var Anders Celsius.
  Akademins mål
 • Hattarnas ryska krig

  Hattarnas ryska krig
  Sverige förklarade krig mot Ryssland 8 augusti 1741. En dåligt utrustad svensk armé förlorar mot den ryska armén. Vid freden 1743 förlorar Sverige en bit av Finland, på gränsen mot Ryssland.
  "Théatre de la Guerre en Finlande - 1742" av Diskus Media - Map collection from thesaurus of the National Library of Russia in St.-Petersburg. Licensierad under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Th%C3%A9atre_de_la_Guerre_en_Finlande_-_1742.jpg#mediaviewer/File:Th%C3%A9a
 • Dalupproret

  Uppror bland bönderna i Dalarna som var missnöjda med hattarnas politik och ville att den danske prinsen Fredrik skulle väljas till kronprins.
  Upprorsmännen tog sig hela vägen till Stockholm men där tog det slut då armén öppnade eld mot dem och många dog.
  Detta var sista gången som bönder i Sverige gjorde uppror.
 • Eva Ekeblad väljs in i Vetenskapsakademien

  Eva Ekeblad väljs in i Vetenskapsakademien
  Eva Ekeblad var den första kvinnan som valdes in i Vetenskapsakademien . Hon gjorde olika experiment med potatis, som på den tiden var en ganska ny rotfrukt i Sverige. Eva Ekeblad gjorde många experiment med potatis och hon kom bland annat på hur man kunde göra perukpuder och brännvin(sprit) av potatis. "Evadelagardie" av Gustaf Lundberg - Original uploader was Elinnea at sv.wikipedia; description page is/was here.. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikime
 • Christopher Polhem dör

  Christopher Polhem dör
  Christopher Polhem var en svensk uppfinnare och industriman. Han grundade bland annat Stjärnsunds manufakturverk som tillverkade maskiner och pendelur. Han uppfann också ett lås, Polhemslåset, som faktiskt tillverkades ända in på 1950-talet. "Christopher Polhem painted by Johan Henrik Scheffel 1741" av Johan Henrik Scheffel - Okänd. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christopher_Polhem_painted_by_Johan_Henrik_Scheffel_1741.jpg#mediavie
 • Statskuppen 1756

  Statskuppen 1756
  Ett misslyckat kuppförsök som leddes av drottning Lovisa Ulrika. Målet var att återinföra kungens politiska makt.
  Åtta av deltagarna i kuppen torterades och avrättades. Bildrättigheter:
  "Louisa Ulrika of Prussia Brander" av Carl Fredrich Brander - Info : Pic. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louisa_Ulrika_of_Prussia_Brander.jpg#mediaviewer/File:Louisa_Ulrika_of_Prussia_Brander.jpg
 • Johan Helmich Roman dör

  Johan Helmich Roman dör
  Johan Helmich Roman brukar kallas för "den svenska musikens fader" för att han lade grunden till ett rikare musikliv i Sverige under 1700-talet. Hans mest kända verk är "Drottningholmsmusiken" som framfördes första gången på kung Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas bröllop 1744. Drottningholmsmusiken "Johan Helmich Roman - schwedischer Komponist" av Okänd - http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2195&artikel=2437602.
 • Jonas Alströmer dör

  Jonas Alströmer dör
  Jonas Alströmer föddes i Alingsås 1685. Han är kanske mest känd för att ha gjort potatisen populär som livsmedel i Sverige, detta var viktigt eftersom det minskade risken för svält i landet. Jonas Alströmer grundade också många företag och importerade maskiner från England till Sverige. "Jonas Alstromer" av Litho by Alexander Clemens Wetterling (1796-1858) - http://libris.kb.se/bib/2150865. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jonas_Alst
 • Mösspartiet tar makten

 • 1766 års tryckfrihetsförordning

  1766 års tryckfrihetsförordning
  Världens första grundlagsskyddade tryckfrihetsförordning införs i Sverige år 1766. Den förbjöd bland annat censur vilket gjorde att man kunde skriva och säga vad man ville.
 • Hattpartiet tar makten

 • Gustav III blir kung

  Gustav III blir kung
  När Adolf Fredrik dör blir hans son, Gustav III, kung. "Gustavo-III,-Rey-de-Suecia 1777-by-Roslin" av Alexander Roslin - http://retratosdelahistoria.lacoctelera.net/post/2007/12/18/gustavo-iii-suecia-1746-1792. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustavo-III,-Rey-de-Suecia_1777-by-Roslin.JPG#mediaviewer/File:Gustavo-III,-Rey-de-Suecia_1777-by-Roslin.JPG
 • Period: to

  Gustavianska tiden

 • Mösspartiet tar makten

  Mösspartiet tar makten men hinner knappt genomföra något innan Gustav III genomför sin statskupp.
 • Gustav III:s statskupp - slutet på Frihetstiden

  Gustav III:s statskupp - slutet på Frihetstiden
  Gustav III genomför en oblodig statskupp som gav honom mer makt. Gustav III lät genast förbjuda de politiska partierna, därmed var Frihetstiden över.
  Många var faktiskt lättade över att kungen hade tagit tillbaka makten från riksrådet.
  "GustavIII" av Alexander Roslin - Nationalmuseum (New direct source: https://www.flickr.com/photos/thelostgallery/6798352867/in/photostream/). Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GustavIII.jpg#mediaviewer/
 • Bellmans hyllningssång "Gustavs skål"

  Bellmans hyllningssång "Gustavs skål"
  Populär sång som Carl Michael Bellman skrev strax efter Gustav III:s statskupp. Var inoffciell nationalsång under gustavianska tiden. Lyssna på den här! "Carl Michael Bellman, portrayed by Per Krafft 1779" av Per Krafft - Okänd. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_Michael_Bellman,_portrayed_by_Per_Krafft_1779.jpg#mediaviewer/File:Carl_Michael_Bellman,_portrayed_by_Per_Kra
 • Carl von Linné dör

  Carl von Linné dör
  Carl von Linné föddes i Småland 1707 och dog i Uppsala 1778, han var en svensk botaniker, läkare, geolog, ornitolog och zoolog. Linné var sin tids mest kände botaniker. 1735 gav han ut sin banbrytande bok "Systema Naturae", där han för första gången presenterade sitt system för att dela in naturen i olika riken. "Carl von Linné" av Alexander Roslin - Nationalmuseum press photo, cropped with colors slightly adjusted. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedi
 • Svenska Akademien

  Svenska Akademien
  Gustav III hade ett stort intresse för kultur. 1786 startade han, efter inspiration från Frankrike och den Franska Akademien, den Svenska Akademien.
  Akademiens mål är att arbeta för det svenska språket, och den har 18 ledamöter - de aderton.
  Det är Svenska Akademien som varje år utser Nobelpristagaren i litteratur. Svenska Akademiens hemsida
 • Slaget vid Svensksund

  Slaget vid Svensksund
  En av den svenska flottans största segrar någonsin. Avslutade Gustav III:s ryska krig. Det blev fred kort därefter och den resulterade bland annat i att Ryssland inte fick lägga sig i svensk politik mer - vilket de gjort under Frihetstiden. "Johan Tietrich Schoultz målning Slaget vid Svensksund" av Johan Tietrich Schoultz - Originally from sv.wikipedia; description page is/was here. Original uploader was Den fjättrade ankan at sv.wikipedia. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons
 • Mordet på Gustav III

  Mordet på Gustav III
  Mordet på Gustav III skedde den 16 mars 1792, på en maskeradbal i Stockholms Opera. Kungen blev skjuten i ryggen men dog inte förrän 29 mars 1792. Bilden visar den dräkt Gustav III bar då han blev skjuten. "GIII maskeraddräkt" av LSH - http://emuseumplus.lsh.se/. Licensierad under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GIII_maskeraddr%C3%A4kt.jpg#mediaviewer/File:GIII_maskeraddr%C3%A4kt.jpg
 • Gustav III dör

  Gustav III dör
  Gustav III dör i sviterna av den blodförgiftning han fått efter att han blev skjuten. Hans sista ord var "Jag är så sömning, och jag vill försöka vila mig lite grann". Bilden förestället Gustav III:s dödsmask. "Polismusset Gustav III" av Holger.Ellgaard - Eget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polismusset_Gustav_III.jpg#mediaviewer/File:Polismusset_Gustav_III.jpg
 • Carl Michael Bellman dör

  Carl Michael Bellman dör
  C.M. Bellman föddes 1740 och dog 1795. Bellman har skrivit många av våra mest kända visor. Han var en populär artist under 1700-talet och han fick stöd av Gustav III. Fjäriln vingad syns på Haga "Bellmans Dödsmask" av Fotograf: Mats Landin - Digitalt Museum – "Bellmans Dödsmask" (http://www.digitaltmuseum.se/things/carl-michael-bellmans-ddsmask-nor
 • "Finska kriget" utbryter

  "Finska kriget" utbryter
  "Finska kriget" var egentligen en liten del av Napoleonkrigen som rasade i Europa. Det började med att Ryssland anföll Sverige eftersom Sverige var allierat med Frankrikes fiende Storbritannien. Samtidigt som Ryssland anföll Finland hotades Skåne av en dansk armé.
  Kriget slutade i katastrof för Sverige 1809. "Björneborgarnas marsch, akvarell av Albert Edelfelt från 1900" av Albert Edelfelt-
 • Gustav IV Adolf avsätts

  Gustav IV Adolf avsätts
  Gustav IV Adolf avsätts som kung eftersom Sverige förlorat ett katastrofalt krig mot Ryssland. Sverige och Finland hade varit ett land sedan medeltiden men nu förlorades hela Finland till Ryssland.
  Gustav IV Adolf dör ensam, under namnet Överste Gustavsson, på ett värdshus i Schweiz 1837.
  "Gustav IV Adolph of Sweden" av Johann-Baptist Lampi den äldre - http://webart.nationalmuseum.se/work/work_image.aspx?id=37570. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.o
 • Freden i Fredrikshamn

  Freden i Fredrikshamn
  Freden i Fredrikshamn markerade slutet på det "Finska kriget". Kriget slutade i total katastrof för Sverige. Efter mer än 600 år som ett land förlorade Sverige halva riket då Finland blev ett ryskt furstendöme. Kung Gustav IV Adolf hade också blivit avsatt.Han som til slut blev kung efter Gustav IV hette Jean-Babtiste Bernadotte och än idag tillhör Sveriges kungligheter släkten Bernadotte.