1800-1950

By livb
 • Period: to

  Industriella revolutionen

 • Spinning Jenny uppfins

 • Adam Smith publicerar the Wealth of Nations

  Boken beskriver den fria marknaden och den osynliga handen styr konsumenterna mot den billigaste eller bästa varan. Adam Smith brukar kallas kapitalismens fader.
 • USA blir självständigt från UK

 • Period: to

  Franska Revolutionen

  Nationalism, folk går frivilligt med i armén
 • Edmund Burke publicerar Reflektioner om franska revolutionen

  Boken är konservativ och kritiserar revolution.
  Konservatismen dyker upp i spåren av den franska revolutionen. Främst bland de rika och de som hade det bra innan revolutionen, ex kung, adel, präster. De är inte emot förändring, men vill att den ska gå långsamt och vill bevara historien. På denna tid var de konservativa anti-kapitalistiska, de ville inte att vem som helst bara skulle kunna bli rik eller bli av med maktpositionerna de haft i flera generationer.
 • Slaveri avskaffas helt i Nordstaterna

  Har avskaffats i olika stater från 1774, men vid 1804 är det helt borta i norr
 • Opiumkrigen startar

 • Marx och Engels publicerar Det kommunistiska mannifestet

  Socialistiska tankar har funnits väldigt länge, (svårt att hitta en grundare) men i början var socialism mer som ett skällsord. Socialism uppkommer i industrialiseringens fotspår (stora klyftor i samhället). De viktiga begreppen för socialismen är solidaritet och social omsorg. Socialism strävar efter gruppens välmående
  Kommunism handlar om uppror, medans socialism (socialdemokrati?) är mer inriktad på reformer
 • Period: to

  Amerikanska inbördeskriget

 • Slaveri avskaffas i USA

 • Period: to

  Andra industriella revolutionen

  Man kommer på ett effektivare sätt att ta fram stål, man börjar borra efter olja och elektricitet uppfinns.
 • Charles Darwin publicerar On the Origin of Species by Means of Natural Selection

  Beskriver evolutionsläran, vita europeer använder sig av det för att rättfärdiga imperialismen.
 • Period: to

  Europa koloniserar Afrika

 • Franz Ferdinand blir lönnmördad och WWI bryter ut

  Släkt med kejsaren över Österrike-Ungern, blir mördad av Bosnier som vill att Bosnien ska vara självständigt. ÖU skyller på Serbien och förklarar krig, TY har pakt med ÖU och förklara också krig. FR och RY har pakt med Serbien och förklarar krig. TY går genom neutrala Belgien för att nå FR, UK går med. Var redan spänt i EU, TY ville bli imperie, rustade upp, Osmanska riket höll på att falla samman
 • Period: to

  Första världskriget

  Helt annorlunda från alla tidigare krig, bättre vapen, kemiska vapen, stridsflygplan, stridsvagnar, skyttegravskrig, osv. 20 miljoner dog, varav hälften var civila.
 • Ryska revolutionen

  Ryssland hade många människor men dålig teknologi, ledde till att många soldater dog och att det växte fram ett stort missnöje mot Tsar-familjen. Lenin genomför revolution, Ryssland blir kommunistiskt och drar sig ur kriget
 • USA går med i kriget

  Debatten om de skulle gå med började 1915 när tyskland sänkte ett skepp med amerikaner och amerikansk ammunition på. Debatten startas igen när TY skickar ett telegram till Mexico o ber dem attackera USA. USA går med ententen, delvis för att försvara sin ideologi, men också för att säkra pengarna de lånat till FR och UK. Har stor påverkan på kriget eftersom de kmr in fräscha och utvilade
 • Period: to

  Spanska sjukan

  Pandemi, 50-100 miljoner människor dör
 • Kvinnor får rösträtt i Sverige

 • Statens institut för rasbiologi grundas

  Existerade fram till 1958, men var inte längre fokuserat på ras från och med 1936
 • Wall Street-börsen kraschar

 • Period: to

  Den stora Depressionen

 • Hitler tar makten i Tyskland

 • Hitler tar över Österrike

 • Hitler tar över Polen

  Detta kickstartar WW2 då UK och Frankrike var i allians med Polen och går in för att försvara.
 • Period: to

  Andra världskriget

 • Japan bombar Pearl Harbour och USA ansluter sig till de allierade

 • Landstigning i Normandy

  De allierade landsteg i Frankrike för att putta undan nazisterna. Framgångsrikt och blir en vändning i kriget
 • USA släpper atombomber på Hiroshima och Nagasaki