Download (1)

Antiken

By ArthurN
 • 2000 BCE

  Den stora invandringen

  Folkgrupper vandrade in i dagens grekland och bosatte sig där för att vid senare tid utveckla en högkultur.
 • 2000 BCE

  Knossos/Kreta

  Knossos/Kreta
  Det uppstår en högkultur som kallas den Minoiska kulturen. Man uppför ett palats på Kreta vid Knossos. Kreta var en viktig plats för handel i medelhavet.
 • Period: 2000 BCE to 146 BCE

  Antikens Grekland

  Antikens Grekland är en högkultur som har haft ett stort inflytande på dagens kulturer.
 • 1400 BCE

  Mykene

  Mykene
  Mykene var egentligen fyra städer som slogs ihop för att bilda Mykene. Det var Pylos, Mykene, Thebe och Tiryns. Det största palatset fanns trolightvis i Mykene så därför styrdes Mykene av Kungar från Mykene.
 • 1100 BCE

  Fenicierna

  Fenicierna
  Fenicierna var sjöfarare och hade mycket handel. Fenicierna spred ett alfabet till grekerna som under senare tid utvecklas.
 • 900 BCE

  Kolonisationen börjar

  Kolonisationen börjar
  Grekerna lider av matbrist och överbefolkning i stadstaterna och grundar kolonier längs medelhavets kuster.
 • 900 BCE

  Stadsstater växer fram

  Stadsstater växer fram
  Längs medelhavets kuster växer det fram självbestämmande grekiska stadsstater.
 • 776 BCE

  Olympiska spelen

  Olympiska spelen
  Det första olympiska spelen hölls i Aten.
 • 753 BCE

  Roms grundande

  Roms grundande
  Enligt legenden grundades staden Rom den 21 april 753 f.Kr. av Romulus, den ene av de två bröderna Romulus och Remus, som barn hade de blivit uppfödda av en varg och sedan vuxit upp hos herden Faustulus.
 • Period: 753 BCE to 476

  Rommariket

 • 700 BCE

  Epoken antiken inleds

  Epoken antiken inleds
  Den tid vi kallar Antiken börjar. Vid samma tid blomstrar också handel.
 • Period: 700 BCE to 323 BCE

  Antika greklands storhetstid

  Tiden då grekland hade sin storhetstid då demokrati infördes i Aten, teatern uppfans mm.
 • 600 BCE

  Mynt börjar användas

  Mynt börjar användas
  Användningen av mynt vid handel börjar användas i grekland.
 • 509 BCE

  Rom blev republik

  Rom blev republik
  De etruskiska kungarna avsätts och Rom blir till republik
 • 500 BCE

  Grekiska teatern

  Grekiska teatern
  Teatern växte fram ungefär vid 500 talet och hade sin höjdpunkt vid 400 talet.
 • 490 BCE

  Slaget vid Marathon

  Slaget vid Marathon
  Persiska soldater attackerar byn Marathon i Grekland. Grekerna segrar över perserna och skickar en löpare till Aten för att berätta om vinsten (det var en sträcka på ca 40 km).
 • 490 BCE

  Persernas erövningar

  Persernas erövningar
  Persernas stora erövringar vara de i tio år, från 490 BC till 480 BC. Perseriket försökte erövra grekiska stadsstater som gjorde uppror vilket skapade krig.
 • 480 BCE

  Slaget vid Salamis

  Slaget vid Salamis
  Grekerna lurade in den överlägsna Persiska flottan i ett trångt sund där Perserna besegrades.
 • 480 BCE

  Slaget vid Thermopyle

  Slaget vid Thermopyle
  Perserna anfaller grekerna igen. En liten här av spartaner möter en överlägsen persisk armé. Men armén uppehålls länge nog för att Aten ska kunna evakueras.
 • 431 BCE

  Peloponnesiska kriget

  Peloponnesiska kriget
  En serie av konflikter på havet mellan Aten och Sparta. Sparta ville inte acceptera att Aten blev så viktig.
 • 385 BCE

  Makedonien/Kung Filip

  Makedonien/Kung Filip
  Kung Filip var regent över en del av Grekland som hette Makedonien. Han utvecklade Makedonien till en viktig stat. När Kung Filip dog tog hans son Alexander över makten.
 • 356 BCE

  Alexander den store

  Alexander var efterträdare till makten i Makedonien efter sin far Kung Filip. Alexander förlorade aldrig de stora erövringar han gjorde. Efter hans död 323 BC splittras hans land och ett nytt era börjar.
 • 323 BCE

  Hellenismen

  Hellenismen
  Alexander dör vid 33 års ålder. Efter hans död startar ett inbördeskrig som delar upp riket i fyra delar. Grekisk kultur har ett stort inflytande på det splittrade landet. Det kallas Hellenismen.
 • Period: 323 BCE to 30 BCE

  Hellenismen

  Hellenismen är den tidsepok i antikens historia som börjar med Alexander den stores död 323 f.Kr. och slutar cirka 30 f.Kr.
 • 270 BCE

  Rom kontrollerar den Apenninska halvön

  Rom kontrollerar den Apenninska halvön
  Rom besegrade Etruskerna i norr och Grekerna i söder vilket gjorde att de kontrollerade den Apenninska halvön (Dagens Italien).
 • 264 BCE

  Första Puniska kriget

  Första Puniska kriget
  Det första puniska kriget var det första av tre krig mellan Rom och Karthago. Rom attackerar Karthago och erövrar Sicilien, Sardinien och Korsika.
 • 218 BCE

  Andra Puniska kriget

  Andra Puniska kriget
  Det andra puniska kriget var det andra av tre krig mellan Rom och Karthago. Hannibal vandrade in i Rom över alperna med sin stora armé. Hannibal härjar i Rom i många år men tvingas tillbaka in i Karthago efter att Romarna sänt en här dit. Karthago besegrades sedan och blev tvingad till att betala skadestånd och banta sin armé och flotta.
 • 149 BCE

  Tredje Puniska kriget

  Tredje Puniska kriget
  Det tredje puniska kriget var det tredje av tre krig mellan Rom och Karthago. Staden Karthago förstörs och enligt en legend plöjs salt ner i åkrarna för att det inte ska kunna odla där igen. Men det har visats vara falskt med hjälp av Arkeologi.
 • 146 BCE

  Antika greklands fall

  Antika greklands fall
  Grekland splittras och förstörs av Rommariket.
 • 73 BCE

  Spartacusupproret

  Slaven vid namn Spartacus leder ett gigantiskt slavuppror men nära 70 000 deltagare. Slavarna var fria ungefär två år men de besegrades. För att se till att slavuppror inte hände igen korsfäste man minst 500 upprorsmän längs med vägen Via Appia som ledde in i Rom.
 • 44 BCE

  Julius Cesar

  Julius Cesar
  Född 100 BC och död 44 BC var Julius Cesar ensam härskare över Rom i flera år. Julius var slutet för det romerska republiken när han blev diktator över Rom. Julius blev mördad av senatorer när han anlände till senaten den 14 Maj 44 BC.
 • 31 BCE

  Kejsare Augustus

  Kejsare Augustus
  Octavianus var Cesars arvinge. Efter att Cesar blev mördad tog han till sig namnet Augustus och gjorde om Rom till kejsardöme. Han hade makten i Rom till 14 AD.
 • 27 BCE

  Pax Romana

  Pax Romana
  Det inleds en 200 år period med fred i romarriket. Detta möjliggjorde en expansion, under samma tid blomstrade också handeln.
 • 79

  Vesuvius utbrott

  Vesuvius utbrott
  Vulkanen vesuvius får ett utbrott den 24/8 år 79 vilket leder till att staden Pompeij går under.
 • 295

  Romarriket delas

  Romarriket delas
  Romarriket delas i två delar, Östrom och Västrom för första gången under Diocletianus (tetrarkin).
 • 330

  Kejsare Konstantin

  Kejsare Konstantin
  Kejsare Konstantin får makten i romarriket. Under sin tid som regent tillåter han kristendomen och flyttar huvudstaden i romarriket till Konstantinopel.
 • 391

  Kristendomen blir statsreligion

  Kristendomen blir statsreligion
  Efter att ha varit en förföljd religion har nu kristendomen blivit statsreligion i romarriket. De andra religionerna i romarriket blir nu förföljda istället.
 • 395

  Rom splittras

  Romarriket delas i två delar, Östrom och Västrom slutligen.
 • 476

  Romarrikets fall

  Romarrikets fall
  Västrom gick under år 476. Västrom var mer utsatt för angrepp än Östrom och kunde inte försvara sig. Romarrikets sista kejsare, Romolus Augustus, avsätts av Odovakar den germanske krigarhövdingen. Östrom var inte lika utsatt, hade en tätare befolkning och en bättre ekonomi. Östrom kunde då överleva fram till 1453.