Korspc

Från enhetskyrka till sekularisering

 • 1523

  Gustav Vasa blir kung

  Gustav Vasa blir kung
  Gustav Vasa blev kung år 1523. Under hans tid som regent arbetade han för att stärka den svenska kungamakten.
  Det var Gustav Vasa som införde svenska kyrkan som Sveriges enhetskyrka.
  Gustav Vasa gjorde det för att komma åt kyrkans rikedomar och därmed stärka statens dåliga ekonomi.
 • 1527

  Riksdagen i Västerås

  Riksdagen i Västerås
  Vid riksdagen i Västerås bestämdes det att kungen kunde avgöra vad som kunde tas från kyrkorna.
  Efter det stängde Gustav Vasa alla kloster, och smälte ned kyrkklockor.
  Han bestämde att Sveriges befolkning skulle vara protestanter.
 • Uppsala möte

  Uppsala möte
  Uppsala möte är Svenska kyrkans viktigaste möte.
  Då slog man fast att kyrkan i Sverige skulle vara en luthersk kyrka.
  Kungen och alla hans undersåtar skulle vara evangeliskt-lutherskt kristna.
 • Kyrkolag om landsförvisning - Husförhör

  De som inte tillhörde den evangelisk-lutherska tron kunde straffas med landsförvisning enligt den nya kyrkolagen. Då tvingades de lämna Sverige.
  Husförhör infördes, och kyrkan kontrollerade hela sveriges befolkning. Alla behövde kunna förklara den lutherska läran.
 • Konventikelplakatet

  Konventikelplakatet
  Konvetikelplakatet kallades en lag som infördes år 1726. Den lagen förbjöd människor att be och fira gudstjänst på egen hand, från och med då behövde allt ledas av en präst.
  Annars kunde man be till gud på sitt eget sätt, som kanske inte var "rätt" sätt.
  Hela sveriges befolkning behövde gå regelbundet till kyrkan för att gå på gudstjänst.
  I konventikelplakatet stod även att man från födelsen tillhörde den svenska lutherska statskyrkan. Man fick heller inte uttrycka hur som helst man ville.
 • Hädelseparagraf

  Hädelseparagraf
  Hädelseparagrafen infördes år 1734. Den innebar att man inte på något sätt fick uttrycka sig kritiskt mot Kristen lära eller gud.
 • Straffbart med negativa tankar

  År 1735 blev det straffbart att ha negativa tankar om kristendomen, eller om någon misstänkte att man hade negativa tankar. Man kunde straffas utan att ha sagt någonting.
 • Lag om tryckfrihet - Upplysningen

  År 1766 infördes det en lag om tryckfrihet, alltså att alla fick skriva vad de ville. Det var under upplysningstiden.
 • Judar fick bo i Sverige

  Judar fick bo i Sverige
  Det bestämdes år 1781 av Gustav III att judar fick bo i Sverige. De fick bo i vissa hamnstäder, men inte äga mark. De fick tillåtelse att bygga synagogor och utöva sin egen religion.
  Alltså var inte alla i Sverige kristna längre, vilket var någonting nytt för alla.
 • Ateism är ej tillåtet - Utvandring till USA - Väckelse & frikyrkor

  Man måste tro på en Gud.
  Det var många som utvandrade till Amerika för att få vara kristna på sitt eget sätt.
  Frikyrkor ville vara politiskt fria, ekonomiskt fria, religiöst fria och även fria att läsa bibeln såsom de ville själva.
  Väckelse innebar att folket vaknade upp och insåg vad kristendomen betydde för dem själva.
 • Konventikelplakatet avskaffas

  Konventikelplakatet avskaffas
  År 1858 upphävdes konventikelplakatet. Det var den lag som hindrade människor från att fira gudstjänst på egen hand, utanför kyrkan.
  När den lagen avskaffades växte nya folkliga rörelser fram.
 • Tillåtet att lämna statskyrkan utan annan religion

  Tillåtet att lämna statskyrkan utan annan religion
  År 1951 kunde svenska medborgare lämna kyrkan och vara ateist. Man kunde då gå ur statskyrkan utan att gå med i en annan tro eller religion.
 • Hädelseparagraf avskaffas

  Hädelseparagraf avskaffas
  Hädelseparagrafen som hindrade människor att uttrycka sig (eller till och med tänka) på ett respektlöst sätt mot gud, avskaffades år 1949. Det var dock fortfarande förbjudet att uttala sig på ett sätt som kunde såra troende människor.
 • Ej statskyrka

  Ej statskyrka
  År 1996 slutade Svenska kyrkan vara Sveriges statskyrka. Den fick inte längre pengar av staten, och var inte längre styrd av den.
 • Tro- och Religionsfrihet ~ Katoliker & Ortodoxa ~ 60% tillhör Svenska Kyrkan

  Idag i Sverige får man tro på vad eller vem man vill, eller inte ha någon religion alls.
  Det finns cirka 100 000 Katoliker som bor i Sverige idag.
  Det finns cirka 140 000 Ortodoxa i Sverige.
  Ungefär 60% av Sveriges befolkning tillhör Svenska Kyrkan.
  Det gör Sverige till ett av världens mest sekulära länder.
  Kyrkan är viktig för till exempel dop, konfirmation, äktenskap, begravning, konserter, skolavslutning.