Skärmavbild 2014 01 30 kl. 20.51.53

Lärande på riktigt! Genrepedagogik/e-bibliotek

 • E-biblioteket är på gång....

  Ikt-handledare på Brattåsskolan besöker Sett-mässan i Stockholm.
  Där får de kunskap om hur man kan skapa e-bibliotek på skolan.
  Detta blir starten på Brattåsskolan arbete med elevbocker.se
 • Period: to

  Lärande på riktigt....

 • Genrepedagogik

  Genrepedagogik
  Arbetet med Genrepedagogik börjar. Christina Ansaldo gästar oss och vi får en första inblick i vad Genrepedagogik är och hur vi kan använda oss av det i undervisningen. Vi får också boken "Låt språket bära" som studiebok!
 • Årskurs 5 tjuvstartar

  Årskurs 5 tjuvstartar
  Femmorna börjar skriva skönlitterära berättelser till skolans e-blbliotek. Samtidigt får de utbildning kring vad som kan utmärka en skicklig författare.
 • Skrivkurs

  Skrivkurs
  I årskurs fem går vi igenom hur man kan bygga upp dramaturgin kring en berättelse. De elever som vill använder sig av "berättelsevalen" för att bygga upp spänningen succesivt.
 • Start

  Start
  Pilotprojektet elevbocker.se startar! Peter går igenom hur det hela går till för pilotklassen i år 5:
  • Vilken app ska vi använda?
  • Hur ska böckerna publiceras?
  • Hur gör man en ingress? Framsida?
  Många frågor blir det.....Spännande!
 • År 2-3 börjar med den "Magiska dörren"

  År 2-3 börjar med den "Magiska dörren"
 • 2-3M startar den Magiska dörren

 • Studiedag Genrepedagogik

  Studiedag Genrepedagogik
  Kristina Ansaldo är på Brattåsskolan för att kompetensutveckla personalen! Vi arbetar med textsamtal: Frågor:
  Var ska jag börja?
  Vad händer?Vem eller vad är involverade?
  Var, när hur? Narrativ
  Syfte:Att roa och lära ut samhällets värderingar
  Rubrik: Väcker läsarens intresse
  Orientering: Vem Vad När Var
  Text: Samtala om texten, orientering av texten Dictogloss:
  1. Bara lyssna
  2. Anteckna
  3.Anteckna igen, grammatiska diskussioner ev, bild och texy
 • Apt: Uppstart

  Apt: Uppstart
  Schemamässigt och tidsmässigt är det svårt att hinna träffas. Det skapar en viss stress att man då måste vara effektivt när man väl ses. Man måste också våga visa sig i sin yrkesroll för att kunna dela med sig till varandra. Vi känner att man inte samarbetar eller ens känner varandra mellan stadierna. Förr sågs alla under konferenser. Nu är det fritids för sig och lärare för sig under konferenser. Vi måste få större kvalitet under våra konferenser. Har vi bestämt att diskutera värdegrund och ta
 • Processledarmöte

  daCcACC
  XXSccASCacaC
 • År 2 börjar att bli klara med sina böcker.

  År 2 börjar att bli klara med sina böcker.
  De två första e-böckerna från år 2 är klara och publiceras. Eleverna har arbetat utifrån romanprojektet "Den magiska dörren" under vårterminen. Det är stolta elever som nu är författare på elevbocker.se.
 • Projektmöte

  Arbetsmöte angående "Skriva för livet" Vi diskuterar kalendariumet för hösten. Vad vill vi förändra?
  Tidslinje fungerar bra tycker gruppen.
  Det är lätt att se progressionen i projektet.
  Ska vi involvera eleverna i att skriva på tidslinjen?
  Vad vill vi konkret förändra? Vid Apt den 16/9 arbetar
  vi mycket i våra processgrupper.Hur ska vi arbeta med
  formativa samtal för att stötta eleverna på skolan?
  Vi märker att eleverna har blivit bättre på att kritiskt
  granska varandras böcker.
 • Apt

  Apt
  Apt på Brattåsskolan!
  Gunilla berättar om Mölndals stad skolutvecklingsmodell. Eva berättar om Genrepedagogik, Peter visar e-biblioteket, Otto och Marcus visar vår tidslinje. Sedan arbetade processledarna med arbetslagen utifrån gemensamma frågor m tex vad vårt nästa steg är!
 • Magiska dörren

  Vi fortsätter vårt arbete med magiska dörren i 2-3M.
 • Processgrupp Montessori

  Var är vi i arbetet nu?
  Åk5 skriver påbörjar arbete med bok utifrån egen fantasi.
  Åk 2-4 avslutar arbetet med Magiska dörrren
  Åk1 skriver bok under vt-15
  Fsk-klassen skriver gemensam ABC-bok under vt-15
 • Skriva för livet- rapport

  Arbete på Torrekulle med rapporten.