Chagall

Konsthistoria

 • Period: Jan 1, 1100 to Dec 31, 1400

  Gotiken

  Under gotiken började konstnärerna få större frihet och ganska snabbt blev konsten mer realistsik och tredimensionell. Dennna snabba utveckling skedde till stor del på grund av byggandet av katedraler, som krävde utbyte av kunskaper mellan konstnärer och hantverkare, och resulterade i helt nya stilvariationer. Den gotiska skulpturen fick sin egenart genom att underställa sig arkitekturen samt för att precis som medeltiden ha haft mängder av bibliska motiv; som apostlar, profeter och helgon.
 • Jan 1, 1163

  Notre-Dame

  Notre-Dame
  Byggandet av den magnifika katedralen Notre-Dame i Paris påbörjades år 1163 och tog nästan två århundraden; först år 1345 stod den klar. Den formgavs av Maurice de Sully och har klassats som ett världshistoriskt monument av Förenta Nationerna. Katedralen var ett centralt steg i den franska katedralgotik som växte fram under senare delen av 1100-talet. Byggnaden har hyllats av otaliga arkitekter och är ovedersägligt Paris mest besökta turistattraktion, med 12,8 miljoner besökare per år.
 • Jan 1, 1270

  Guido da Siena

  Guido da Siena
  De flesta konstnärer under medeltiden och vissa under gotiken var anonyma. Guido da Siena bröt således mönstret. Han var en sienesisk målare som verkade under andra hälften av 1200-talet och är mest känd för hans "Madonna med barnet" och "Kristi gisslande". Här syns "Madonna med barnet", som målades runt år 1270.
 • Jan 1, 1386

  Donato di Niccolò di Betto Bardi

  Donato di Niccolò di Betto Bardi
  Donatello var en tidig italiensk renässanskonstnär och brukar räknas som den förste store skulptören under perioden. Han föddes runt år 1386 i Florens och dog den 13 december 1466 i samma stad. Florens var efter Rom konstnärernas mest framstående mötesplats under renässansen och Donatello skulle komma att sätta ett tydligt fotavtryck i staden, bland annat i katedralen Santa Maria del Fiore, åt vilken han skulpterade åtskilliga verk. Några av hans mest väkända verk är David, Zuccone och Marzocco.
 • Period: Jan 1, 1400 to

  Renässansen

  Renässansen utvecklades i Italien i början av 1400-talet och spreds sedan utöver Europa på 1500-talet. Renässansen betyder "pånyttfödelsen" då renässansen anses ha varit antiken "pånyttfödd". Realistiska konstverk med influenser från antikens latinska och grekiska texter samt detaljerade landskapsbilder blomstrade, och återigen vördades konstnärer och arkitekter. I takt med att det fria tänkandet stimulerades förlorade kyrkan alltmer makt. Gamla idéer ifrågasattes och världsbilden reformerades.
 • Apr 15, 1452

  Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci
  Leonardo da Vinci föddes den 15 april 1452 i Anchiano i Italien och dog den 2 maj 1519 i Amboise i Frankrike. Han anses vara den sanna formen av en renässansmänniska; någon som kan mycket inom många olika områden och vars kunskapstörst ej går att släcka. Fast han idag främst är känd som konstnären bakom Mona Lisa och Nattvarden, studerade han även arkitektur, medicin, astronomi, matematik, botanik, geologi, anläggningsverksamhet, optik, fysik, pyroteknik, zoologi, hyrdrodynamik och mycket mer.
 • Mar 6, 1475

  Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni

  Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni
  Michelangelo var en italiensk arkitekt, skulptör, poet och målare född den 6 mars 1475 i Rom och död den 18 februari 1564 i samma stad. Han verkade främst i Rom och Florens under högrenässansen, som ägde rum under första halvan av 1500-talet. Personligen föredrog Michelangelo att bli kallad skulptör, och det är också hans skulpturer David och Pietá som han är mest känd för. Det var dock också Michelangelo som, om än motvilligt, målade fresker på taket i Sixtinska kapellet i Vatikanen.
 • Apr 6, 1483

  Raffaello Sanzio da Urbino

  Raffaello Sanzio da Urbino
  Rafael var en italiensk konstnär, arkeolog och arkitekt, som föddes den 6 april 1483 i Urbino och dog den 6 april 1520 i Rom. Han verkade i första hand i Vatikanstaten, först under Julius II, och efter dennes död Leo X. Den katolska kyrkan hade under denna period en god ekonomi, och det rådde ett förhållandevis utbrett välstånd i och runt Rom, vilket påverkade Rafaels konstverk som kännetecknas av lugn, harmoni och symmetri. Sixtinska madonnan och Skolan i Aten är hans mest ansedda verk.
 • Jan 1, 1503

  Lustarnas trädgård

  Lustarnas trädgård
  Lustarnas trädgård, även känd som Ljuvligheternas trädgård, är ett altarskåp av ekträ som målades runt år 1503 av den nederländske målaren Hieronymus Bosch. När triptykens två panerler är infällda visas världen under den bibliska skapelsen, och när de är utfällda blottar den vänstra panelen Adams och Evas förste möte, mittpanelen ett sceneri av synnerligen märkliga djur och frukter, och den högra panelen helvetets plågor. Idag finns den 228cm X 389cm stora oljemålningen på Pradomuseet i Madrid.
 • Sep 29, 1571

  Michelangelo Merisi da Caravaggio

  Michelangelo Merisi da Caravaggio
  Michelangelo Merisi da Caravaggio, mer känd som Caravaggio efter staden där han föddes, föddes 29 september 1571 och avled 38 år senare i Toscana. Han var en klassisk italiensk tidig barockmålare, och i hans verk kan man hitta tydliga särdrag för barrocken; som till exempel mycket effekt och rörelse. På vissa sätt vara Caravaggio dock en trendbrytare, då han förespråkade neutralism framför den fortfarande allmänt accepterade och vanliga kristna symboliken. Här syns Judit halshugger Holofernes.
 • Period: to

  Barocken

  Barocken kännetecknas av pampighet, heroism och allvar. Kungar, adelsmän och andra välbärgade och mäktiga personer använde konsten för att visa sin makt och sitt inflytande. Mängder av pompösa och överflödiga slott byggdes, och allting, inklusive målningar, möbler, kyrkor och givetvis härresätena, var rikt detaljerade. Barocken påskyndades markant av den katolska kyrkans beslut att fokusera mer på prakt och ståt, som en motreform kontra den växande protestanitska kyrkans anspråkslösa manér.
 • Rembrandt Harmenszoon van Rijn

  Rembrandt Harmenszoon van Rijn
  Rembrandt var en nederländsk grafiker, målare och tecknare, född 15 juli 1606 i Leiden och död 4 oktober 1669 i Amsterdam. Något som utmärker hans målningar är det speciella ljuset i dem, som finns där, men vars källa ofta inte kan preciseras. Rembrandt var en oerhört skicklig porträttör, och målade över etthundra självporträtt. Själv betraktade sig Rembrandt dock främst som en religiös målare, och det var också bibliska motiv som dominerade hans senare verk. Här syns hans kända "Nattvakten".
 • Slottet i Versailles

  Slottet i Versailles
  Slottet i Versailles, som kung Ludvig XIV beslöt skulle byggas år 1661, är kanske den mest karakteristiska symbolen för barockens och Frankrikes centrala position under 1600-talet. Palatset ligger stax utanför Paris och har över 700 rum, bland dessa den berömda Spegelsalen, där fredsavtalet efter fransk-tyska kriget 1871 samt Versaillesfreden efter första världskriget 1919 slöts. Men slottet har inte bara varit en viktig historisk plats, utan minst lika mycket ett galleri för européisk konst.
 • Drottningholms slott

  Drottningholms slott
  Drottningsholms slott är ett rojaliskt slott beläget på på Lovön i Mälaren, väster om Stockholm. Slottet är Sveriges bäst bevarade kungliga slott från 1600-talet, ett av Stockholms tre världsarv, och sedan år 1981 den kungliga familjens residens. På intiativ av drottning Hedvig Eleonora började slottet byggas år 1662 och 1750 stod det klart. Vid anläggning av slottet och trädgården blev barrockpaläerna i Versailles och Vaux-le-Vicomte viktiga förebilder. Idag är palatset öppet för allmänheten.
 • Antoine Watteau

  Antoine Watteau
  Den franske koloristen Antoine Watteau föddes 10 oktober 1684 i Valenciennes, Frankrike och dog 18 juli 1721 i Nogent-sur-Marne, Frankrike. Han skapade en egen helt unik målerisk värld i brytningsskedet mellan den pompösa barocken och den graciösa rokokon. Många av Antoines målningar skildrar stunder av stillsam lycka och glädje, men även stråk av melankoli och vemod, med subtila toner av erotisk spänning. Watteau präglade utan tvekan eftervärldens syn på 1700-talet, bl.a. med "Kärlekens skala".
 • Period: to

  Rokokon

  Rokokon efterföljde barocken, och skulle fortgå ända tills franska revolutionens start 1789. Båda kontstilar hade sin medelpunkt vid Frankrikes hov och överklass, men inte mycket mer gemensamt. Medan barrocken var väldigt allvarlig, pampig och symmetrisk, var rokokon mer lättsam, enkel och assymetrisk. Man började kritisera kyrkan och aristorkatin, vilket även syntes i konsten. Istället för barockens raka linjer, betrakdades S-kurvan, den elegant böjda linjen, som den mest fulländade formen.
 • François Boucher

  François Boucher
  Boucher, född 29 september 1703 i Paris, död 30 maj 1770 i samma stad, var en fransk målare och kopparstickare, och den främste representanten för den sinnliga rokokon. Han blev invald i franska konstakademin 1734 som historiemålare, och var under perioden den bästa dekorationsmålaren i Frankrike, och enligt vissa, i världen. Boucher upplevde alla rokokons perioder; régence, rocaille och pompadour, och hans mest ansedda verk är "Putti with Birds" och "Venus triumf". Här syns "Putti with Birds".
 • Joseph-Marie Vien

  Joseph-Marie Vien
  Joseph-Marie Vien, född 17 juli 1716 och död 27 mars 1809, var en fransk målare, som idag mest är känd för att ha varit Jacques-Louis Davids lärare. Han vann 1743 Prix de Rome, en tävling för konstnärerer, vars förstapris var en vistelse i Rom. Stadens otaliga antika mästerverk påverkade Vien, och han utvecklades till att som en av de första sedan ränessansens slut uppmuntra återvändande till antiken. Fastän hans idéer var oomtyckta, fick han många lärjungar. Här visas hans "The Cupid Seller".
 • Alexander Roslin

  Alexander Roslin
  Alexander Roslin var en svensk porträttmålare, född 15 juli 1718 i Malmö och död 5 juli 1793 i Paris. Roslin studerade i Sverige och Italien, men var främst verksam i Paris, och blev 1753 invald i franska konstakademin. Han blev snart väldigt eftertraktad av Europas furstar och adelsmän, som gouterade hans sätt att interpretera aristokraternas livsstil och normer i form av stoffmåleri, som var mycket populärt från slutet av 1600-talet till början av 1800-talet. Här syns "Damen med slöjan".
 • Anton Raphael Mengs

  Anton Raphael Mengs
  Tyska Anton Raphael Mengs föddes 12 mars 1728 i Aussig an der Elbe, Böhmen och dog 29 juni 1779 i Vatikanen och var konstteoretiker målare under nyklassicismen, och en av arkeologen Winckelmans viktigaste anhängare. Mengs personliga dröm var att kombinera Raphaels antika konststil och Tilzians färgskala. Han blev ledare för Vatikanens konstnärsskola och avsade sig sin protestantiska tro. Det var dock vid det spanska hovet i Madrid som han alstrade några av sina mest välkända verk, som "Helios".
 • Jacques-Louis David

  Jacques-Louis David
  30/8/1748 föddes målaren Jacques-Louis David i Paris. Inspirerad av sin lärare Joseph-Marie Vien blev han nyklassicismens mest centrala förespråkare. Han var även poltiskt aktiv och god vän med Napoleon, vilken gav honom befogenheter att censurera konst, och binamnet Konstdiktatorn. Davids verk kännetecknas av en strängt geometrisk bestämd komposition, med ett stramt, gripande uttryck. Färgerna är lysande och klara, och teckningarna okonstlade och kratfulla. "Horatiernas ed" hänger i Louvren.
 • Period: to

  Nyklassicismen

  Nyklassicismen, eller nyantiken, var en pånyttfödelse av antikens tankar och idéer, likt ränessansen. Den påskyndades och inspirerades av de arkeologiska fynden vid utgrävnignarna i Pompeji och Herculaneum 1748, samt av den tyske arkeologen Winckelmanns författarskap. Stilen var dels en motreaktion mot rokokon, som från flera aspekter modifierat den klassiska traditionen, men även ett sätt för de revolutionära regeringarna i USA och Frankrike att visa hur mycket bra en demokrati kan åstadkomma.
 • Period: to

  Romantiken

  Romantiken var mer av en idérörelse än en konststil, och var inte bara relevant inom konst, utan också inom vetenskap, litteratur och filosofi. Grundtanken var att individens känslor och fantasi var viktigare än sunt förnuft och fakta. På vissa sätt kan romantiken sägas vara en reaktion mot förnuftstron och materialismen som kom i och med upplysningen. Bildkonsten präglades av mystik, känslor och landskapsbilder. En bra målning skulle få en att känna och fantisera, men inte nödvändigtvis tänka.
 • Bertel Thorvaldsen

  Bertel Thorvaldsen
  Danska Bertel Thorvaldsen, född 19 november 1770 och död 24 mars 1844, var tillsammans med Antonio Canova nyklassicmens främsta skulptör och företrädare. Han studerade vid Kunstakademiet i Köpenhamn, men verkade i Rom. I sina verk prövar han att förmedla den lugna och rofyllda rörelsen uttryckt i en nobel och harmonisk form, ofta i form av motiv från den grekiska mytologin, vilken han hade en stark förkärlek för. Idag rymmer "Thorvaldsens Museum" många av hans bästa statyer, bland anna "Cupid".
 • Caspar David Friedrich

  Caspar David Friedrich
  Svensk-tyska Caspar David Friedrich (1774/9/5 - 1840/5/7) var en av romantikens mest berömda landskapsmålare. Han tillhörde en ny generation konstnärer, som inte arbetade för aristokratin, utan istället livnärde sig på att sälja sina målningar på den fria marknaden. Han målande uteslutande olljemålningar, varav flertalet visade naturlandskap, speciellt stränder och berg. Något annat som kännetecknar Friedrich, inte minst i hans "Vandraren över dimhavet", är hans uppdelning av mörker och ljus.
 • William Turner

  William Turner
  Engelska William Turner, född 23 april 1775 och död 19 december 1851, anses tillsammans med John Constable ha varit sin tids främsta landskapsmålare, och en av grundarna av det engelska landskapsmåleriet i akvarell. Turner undersökte hur färger kunde kombineras och kallas "ljusets konstnär". Fast han räknas som romantiker, har hans konststil också drag från impressionismen. "Rain, Steam and Speed" är precis som hans andra målningar en unik kombination av målerisk tradition och upplöst dynamik.
 • Marcus Larson

  Marcus Larson
  Marcus Larson, född 5 januari 1825, död 25 januari 1864, var en svensk nationalromantisk landskapsmålare. Efter studier vid Konstakademin, blev han anhängare av Düsseldorfskolan, vilket mer eller mindre är liktydigt med att han skildrade naturen på ett dramtatiskt sätt. Så småningom blev han erkänd marinmålare och alstrade några av sina främsta marinmålningar tillsammans med Kilian Zoll. Zoll utförde människostaffaget, medan Larson målade havet och fartygen. Här kan "Marin med segelfartyg" ses.
 • Gustave Moreau

  Gustave Moreau
  Gustave Moreau (1826 - 1898), var en fransk symbolist. Han ogillade realismen och impressionismen, och fann i stället inspiration i den klassiska mytologin, speciellt historier med demoniska kvinnofigurer, som Delila, Messalina och Salome, orientaliska skulpturer, och konst från den tidiga renässansen. Hans målningar hade ofta ett tvetydigt och abstrakt budskap, och skildrade en exotisk drömvärld. Precis som många av hans andra 8000 konstverk, hänger "Salomes dans" idag på Moreau-museet i Paris.
 • Paul Cézanne

  Paul Cézanne
  Fransmannen Paul Cézanne var en av 1800-talets viktigaste bildkonstnärer. Han kategoriseras ofta som postimpressionist, vilket han också, framför allt i början av sin karriär, var. Han målade mest stilleben av frukter och landskap från sina hemtrakter i södra Frankrike, men efter år 1877, då han lämnade postimpressionistkretsen, utvecklade han sin egna unika konststill. Den har ofta beskrivits som "bron mellan postimpressionismen och kubismen". "La maison du pendu" är ett av hans tidigare verk.
 • Claude Monet

  Claude Monet
  Claude Monet, född 14 november 1840, och död 5 december 1926, var en fransk konstnär, och impressionismens huvudfigur. Hans målning "Impression, soleil levant", är källan till impressionismen, och beskriver mycket bra vad den och Claude Monet stod för. Med hjälp av komplementfärger, och lätta penseldrag, lyckades han fånga ögonblicket, samt visa hur ljustet speglas på vatten; något som ingen tidigare konstnär hade varit lika skicklig på som Monet. Det var ljuset som var i fokus, inte objekten.
 • Pierre-Auguste Renoir

  Pierre-Auguste Renoir
  Auguste Renoir, född 25 februari 1841 och död 3 december 1919, var en fransk målare och skulptör, och far till filmregissören Jean Renoir. Han räknas som en av de främsta impressionisterna, och är känd för sina böljliga, och långt ifrån fyrkantiga motiv av landskap, unga kvinnor, barn och blommor. Fast Renoir var impressionist, var han också väldigt påverkad av rokokons lätta idéer, och även av sympatisören Claude Monet. Hans "Le Moulin de la Galette" utgör en av impressionismens huvudverk.
 • Period: to

  Impressionismen

  Impressionismen uppstod i Frankrike under andra hälften av 1800-talet, och namnet härör från Claude Monets målning "Impression, soleil levant". Uppfinnandet av fotografiet förändrade konstnärernas roll i samhället, då det nu plötsligt inte var deras uppgift att dokumentera viktiga händelser. Målningstekniken blev mer skissartad med oförsiktiga, kraftiga penseldrag. Även sättet att skildra ljus från skuggor förändrades. Man började använda komplementfärger; t.ex. blå skuggor mot ljust gula ytor.
 • Vincent van Gogh

  Vincent van Gogh
  Nederländaren Vincent van Gogh föddes 30 mars 1853 och är utan tvekan en av de mest omtalade konstnärerna genom tiderna. Han räknas som postimpressionist men också som en av de främsta föregångarna till expressionismen; en konstriktning där målningarna gav mycket uttryck för konstnärens känslor. Van Gogh lyckades framställa ljusets rörelse, speciellt turbulens, på ett sätt som aldrig tidigare skådats, vilket inte minst syns i hans världskända "De sterrennacht". Han begick självmord 29 juli 1890.
 • Georges Seurat

  Georges Seurat
  Georges Seurat, född 2 december 1859, och död 29 mars 1891, var en fransk målare och initiativtagare till neoimpressionismen, divisionismen och pointillismen. Han utbildades i Paris, och utvecklade, inspirerad av både nyklassicisten Ingres kompositionsprinciper och romantikern Delacroix teorier om färg, konstriktningen neoimpressionism. Seurats konst utgör ett viktigt steg för det modernistiska måleriets framväxt. "En söndagseftermiddag på ön La Grande Jatte” är ett praktexemplar på pointillism.
 • Hilma af Klint

  Hilma af Klint
  Hilma af Klint, född 26 oktober 1862, och död 21 oktober 1944, var en svensk konstnär och pionjär inom abstrakt måleri. Hon var en djupt religiös antroposof, och deltog ofta i seanser av olika slag, vilket även var anledningen till att hon, efter att hon enligt henne själv fått ett andligt meddelande, började alstra abstrakta målningar. Hon hade arbetat som porträtt- och landskapsmålare, men började redan 1906, som en av de första, måla abstrakt konst. Hennes "Svanen" är bara ett av många verk.
 • Paul Signac

  Paul Signac
  Paul Signac, född 11 november 1863, och död 15 augusti 1935, var en fransk målare. Han startade sin karriär som impressionist, tillsammans med Camille Pissarro, men anslöt sig efter ett tag till Georges Seurats neoimpressionism, och blev konstriktningens främste teoretiker. Han målade nästan enbart friluftsbilder med ljusa och rena färger, inte minst hamnmotiv, speciellt från kusten av Normandie och Medelhavet. Hans verk, som "Det gröna seglet, Venedig", hade avsevärd betydelse för modernismen.
 • Edvard Munch

  Edvard Munch
  Edvard Munch, född 12 december 1863, och död 23 januari 1944, är Norges viktigaste konstnär genom tiderna. Han undervisades i 1880-talsneurtralism av Christian Krohg, men utvecklades istället till expressionist och symbolist. Precis som Van Gogh uttryckte han sina egna känslor och problem, speciellt ångest och oro, med hjälp av starka och onaturliga färger. Hans "Skriet" är idag ett av världens mest kända verk, och ett praktexemplar på expressionism, i sin allra finaste och mest fångande form.
 • Vasilij Kandinskij

  Vasilij Kandinskij
  Vasilij Kandinskij (1866 - 1944), var en rysk målare, grafiker och konstteoretiker. Han brukar anses som den abstrakta konstens främsta företrädare och utvecklare, och formulerade i boken "Über das Geistige in der Kunst" sin konstteori. Han ansåg att färger, likaväl som saker, kan uttrycka känslor och egenskaper. Det finns även drag av symbolism i Kandinskijs verk, som i hans "Improvisation 26 (Rowing)". "Roddbåten" symboliserar männsklighetens ständiga väg frammåt, men också dess utsatthet.
 • Period: to

  Postimpressionismen

  Termen postimpressionism introducerades av kritikern Roger Fry 1910, och avser den generation nya impressionister som intresserade sig mindre för ljusets spel, och mer för hur man på mest realistiska och sanningsenliga sätt kunde överföra motivet till duken. De hade tröttnat på de beskrivande begränsningar som fanns när ljuset, istället för objektet, var huvudelement. Begreppet bör inte förväxlas med neoimpressionism, som istället ville vidareutveckla ljuset och användning av komplementfärger.
 • Period: to

  Symbolismen

  Symbolismen var en litterär och konstnärlig riktning som, precis som många andra konststilar, utvecklades i Frankrike, från mitten av 1880-talet till sekelskiftet. Motiv, form och färg fick symboliska uttryck, och den gamla allegoritraditionen med dess fabelväsen återuppväcktes, på det då mycket populära landskapsmåleriets bekostnad. Symbolismen, som var vädigt känslomässig och introvert, och kännetecknades av exotism och mysticism, kan ses som en reaktion mot den mer extroverta impressionismen.
 • Pablo Picasso

  Pablo Picasso
  Spanjoren Pablo Picasso (1881 - 1973), är utan minsta tvekan den mest berömda konstnären från 1900-talet, och dessutom nydanare av flera konststilar, varav kubismen den största. Han målade otaliga konstverk, och det finns hela museer dedikerade till honom, både i Paris och Barcelona. Sitt stora genombrott fick Picasso i och med sina första kubistiska tavlor 1907. Inspirerad av Cézanne, och iberisk och afrikansk konst, målade han våldsamt förvridna kroppar och ansikten, inte minst i "Guernica".
 • Georges Braque

  Georges Braque
  Georges Braque, född 13 maj 1882 och död 31 augusti 1963, var en fransk målare, grafiker och skulptör. Han startade sin karriär som fauvist tillsammans med bland andra Henri Matisse och André Derain, men fortsatte, inspirerad av Picassos banbrytande verk 1907, som kubist. Sommaren 1908 målade han i l’Estaque i södra Frankrike stiliserade landskap i en färgskala reducerad till övervägande ockra och grönt, som jämte Picassos samtida verk, utgjorde upptakten till kubismen. "Violin and Candlestick".
 • Period: to

  Pointillismen

  Pointillismen, vars namn kommer ifrån franskans "point"; punkt; var en konstriktning under det sena 1800-talet, och är så gott som synonymt med den mer vanligt benämnda neoimpressionismen. Neoimpressionismen använde sig av en uppdelning av färgerna i skalans klara komponenter (divisionism), som sattes i små punkter tätt invid varandra (pointillism) med avsikt att de skulle upplevas som sammansmältande. Motiven var realistiska, och kunde ibland på grund av prickarna se ut att vibrera en aning.
 • Mark Rothko

  Mark Rothko
  Mark Rothko (1903 - 1970) var en rysk-amerikansk målare. Abstrakt expressionism kan delas in i två delar; den ena mer inriktad på penselmåleri, handling, rörelse och struktur, och den andra, "color-field painting" - "färgfältsmåleri", där man sysslar med en stor, enhetlig form eller yta av färg. Rothko räknas som den mest inflytelserika gestalten inom den senare. Han arbetade mycket med flytande rektangulära färgfält. Hans "Orange, Red, Yellow" klubbades 2012 för knappt 600 miljoner kronor.
 • Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech

  Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech
  Salvador Dalí (1904 - 1989), var en katalonsk och spansk surrealistisk konstnär. Han är känd för sina drömska och absurda målningar, men minst lika mycket för sin bisarra personlighet; ett redskap som han flitigt använde för att stärka sin position och publicitet på konstmarknaden. Majoriteten av Dalís målningar är tydliga och skarpa, men människorna, föremålen och landskapen i dem ändå overkliga och förvridna, vilket ofta både är roligt och skräckinjagande på samma gång. "Minnets envishet".
 • Period: to

  Kubismen

  Kubismen var den första konstriktningen inom abstrakt konst, och utvecklades i början av 1900-talet av Pablo Picasso och Georges Braque. Riktningen var starkt influerad av postimpressionisten Cézannes senare verk, som tyckte att man skulle behandla naturen med hjälp av "cylindern, cirkeln och konen". Istället för att avbilda människor och föremål som de ser ut, utgick kubisterna ifrån de grundläggande formerna, och satte ihop dessa till en ofta, men definitivt inte alltid, urskiljbar helhet.
 • Frida Kahlo

  Frida Kahlo
  Frida Kahlo (1907 - 1954), var en mexikansk konstnär. Fast hon allmänt kategoriseras som surrealist, betraktade hon inte sig själv som sådan, utan såg sin fantasifulla konst som ett realistiskt och symboliskt sätt att spegla viktiga händelser ur sitt liv. 1925 råkade hon ut för en allvarlig trafikolycka som skadade hennes livmoder och fertilitet, och i sin konst visar hon på ett slående sätt det fysiska och psykiska lidande som olyckan ådrog, men även en enorm livsglädje. "Henry Ford Hospital".
 • Period: to

  Abstrakt konst

  Abstrakt konst är ett enormt samlingsbegrepp för konst som inte speglar den verklighet vi känner på ett verklighetstroget sätt; verken går inte att urskilja som timliga, kända objekt. 1900-talets abstrakta konst härör från postimpressionisten Paul Cézanne, som behandlade en del landskapsmotiv som solida, genometriska former, och hans målningar kom att beundras av den första och största riktningen inom abstrakt konst; kubismen. Färger, former, linjer och hur de sätts samman, var det viktigaste.
 • Paul Jackson Pollock

  Paul Jackson Pollock
  Jackson Pollock (1912 - 1956) var en amerikansk målare, och centralfigur inom den abstrakta expressionismen. Inspirerad av de amerikanska indianernas sandmåleri, europeisk modernism och mexikansk konst, utvecklade han sin berömda "action painting"; en målerimetod som går ut på att färgen stänks, kastas eller droppas på duken. Pollock började använda metoden, dels på grund av sin usla förmåga att måla, och dels som en reaktion mot det geometriskt lagbundna abstrakta måleriet. "Eyes in the Heat".
 • Period: to

  Surrealismen

  Surrealismen är en riktning inom filosofi, litteratur och modernistisk konst, som uppstod i Frankrike på 1920-talet och som snabbt spred sig över resten av västvärlden. När vi drömmer far tankar, drömmar, idéer, ambitioner och känslor genom huvudet, utan att vi kan kontrollera dem. Surrealismen prövar att beskriva detta svårdefinierade omedvetna och undermedvetna tillsånd. Konstverken avbildar en drömvärld, och kan ibland verka helt normala vid första anblick, men vid närmare studier, förvridna.
 • Roy Lichtenstein

  Roy Lichtenstein
  Roy Lichtenstein, född 27 oktober 1923, och död 29 september 1997, var en amerikansk målare. Han målade som abstrakt expressionist på 1950-talet, men började omkring 1960 föra in seriefigurer, många från Disney, som Kalle Anka och Musse Pigg, i sina målningar. Därifrån utvecklade han sin eget personliga banala uttryck. Hans motiv kunde vara allt ifrån golfbollar och varmkorv, och annat från det kommersiella, industriella Amerika, till parodier på berömda målningar från Pablo Picasso. "Whaam!".
 • Andy Warhol

  Andy Warhol
  Andy Warhol, född 6 augusti 1928, och död 22 februari 1987, var en amerikansk grafiker, filmskapare och konstnär, och en av popkonstens största namn. Warhol ville visa hur TV och tidningar med mera påverkar oss människor och vår bild av verkligheten, och i sina konstverk utgick han både ifrån populärkultur, i form av annonser, seriefigurer och kända personer, men också ifrån vanliga vardagsföremål, för att visa att även de enklaste av föremål, exempelvis hans "Campbell’s Soup Can I", är konst.
 • Period: to

  Abstrakt expressionism

  Abstrakt expressionism var en konstriktning som nådde sin höjdpunkt på 1940-, 1950- och 1960-talen. Det var den första amerikanska konstskolan som fick en massiv internationell spridning, och drog en hel del fokus från Paris, till New York. Simplifierat kan man säga att abstrakt expressionism är en blanding av abstrakt konst; konst som inte tydligt återspeglar verklighetstrogna och naturtrogna objekt; och expressionism; där konstnärerna uttrycker sina egna känslor, impulser och idéer på duken.
 • Marina Abramović

  Marina Abramović
  Marina Abramović, född 30 november 1946, är en serbisk performancekonstnär, i nuläget bosatt i New York. Performance är en mycket omtvistad och svårdefinierad bildkonstform, som utvecklades under 1960- och 1970-talen. Den enda tydliga och konkreta faktorn som utmärker performance, är att den uppförs "live", och att den inte representerar något; den är sitt eget görande och genomförande. Abramović är känd för sin kroppsliga performancekonst, som illustrerar genusfrågor och människans uthållighet.
 • Period: to

  Popkonsten

  Popkonsten var en konströrelse som uppstod vid mitten av 1950-talet i Storbritannien, som en reaktion mot den abstrakta expressionismen, samt delvis som ett gensvar på dadaismen, och fick sitt största uppsving i USA på 1960-talet. Den nytänkande och innovativa strömningen trotsade den traditionella konstuppfattningen genom att slå ihop populärkulturen och dess konsumtionshysteri, med den äldre och mer konservativa finkulturen. Popkonsten kännetecknas av kontextförflyttningar och serieteckning.
 • Richard Mirando

  Richard Mirando
  Richard Mirando (1961 -) är en av de mest kända graffitimålarna i världen, och går under pseudonymen Seen. Grafitti är en bild, text eller både och, som är ristad, skriven eller målad i offentlig miljö. Stilen slog igenom bland 1970-talets ungdomar, speciellt i USA. Graffiti delas in i legal och illegal sådan, varav den senare är gängse. Många som klottrar på husväggar, murar och tunnelbanevagnar, gör det för att uttrycka sina åsikter och idéer, och tycker inte det är fel. Seens "Mixedmedia".
 • Period: to

  Samtidskonst

  Begreppet samtidskonst refererar till konst som görs i vår samtid, och är i nuläget konst från början av 1970-talet ända tills idag. Samtidskonst är ofta, men inte i alla sammanhang, synonymt med postmodernism. Termen postmodernism kan vara problematisk eftersom den representerar ett specifikt förhållningssätt till konst och skapande, och samtidskonst är därför, på grund av understrykandet av inkludering, bättre. Några av många exempel på nutida och samtida konst är graffiti och performance.