Ancientgreece

Antiken

 • 2000 BCE

  Minoiska kulturen

  Minoiska kulturen
  På Kreta uppstår ett centrum för handel i medelhavet. En högkultur uppstår. Den kallades Minoiska kulturen. Vid Knossos på Kreta byggs ett stort palats. Kreta bedriver handel längs med hela medelhavet. Kulturen försvinner runt 1400 f.v.t.
 • Period: 2000 BCE to 323 BCE

  Antikens Grekland

 • 1400 BCE

  Mykene

  Mykene
  Vid Mykene uppstår ett kungarike som sprider sig i närområdet. Viktigt var handeln med Fenicierna.. Kungariket vid Mykene går under, troligen genom angrepp från andra folk.
 • 1100 BCE

  Fenicierna

  Fenicierna
  Handeln i medelhavet domineras av Fenicierna som härstammar från området vid dagens Libanon. De sprider ett alfabet till grekerna som de senare utvecklas.
 • 900 BCE

  Stadsstater växer fram

  Stadsstater växer fram
  Runt längs de grekiska kusterna växer det fram stadsstater där varje stad och omkringliggande område är självstyrande.
 • 900 BCE

  Kolonisationen inleds

  Kolonisationen inleds
  Kolonisationstid. Grekerna utvandrar från stadsstaterna från överbefolkning och matbrist och grundar kolonier längs med medelhavets kuster. Grunden för grekisk handel i hela medelhavsområdet läggs. Under 700-500 f.v.t. är kolonisationen som störst.
 • 776 BCE

  Olympiska spelen

  Olympiska spelen
  De första antika olympiska spelen hålls. De hölls vart fjärde år till gudarnas ära. Under spelen var det vapenvila.
 • 753 BCE

  Roms grundande

  Roms grundande
  Enligt myten bestämde kung Romulus och hans tvillingbror Remus att staden Rom skulle byggas vid floden Tibern. Därmed startar Roms tideräkning år 753. Detta är troligen inte sant utan Rom grundades snarare pga att det var en utmärk plats för handel. Flera landsvägar möttes vid ett vadställe dit stora skepp kunde nå. Dessutom gav de sju kullarna vid vadstället skydd vid oroligheter.
 • Period: 753 BCE to 476

  Romarriket

 • 700 BCE

  Epoken antiken inleds

  Epoken antiken inleds
  Den tid som kallas Antiken inleds. Perioden kallas ibland också Arkaisk tid. Handel och kultur blomstrar.
 • 625 BCE

  Mynt som betalningsmedel

  Mynt som betalningsmedel
  De äldsta kända mynten tillverkas i landet Lydien, som låg i nuvarande Turkiet. Mynten spred sig senare till Grekland. Tidigare hade ädla metaller använts som betalningsmedel, men inte i form av mynt.
 • 600 BCE

  Grekisk teater

  Grekisk teater
  Grekiska teatern börjar på 500-talet f.v.t. Den har sin storhetstid på 400-talet.
 • 550 BCE

  Persernas erövringar

  Persernas erövringar
  Perserna erövrar området runt Mesopotamien och bygger den första superstaten. Riket sträcker sig från floden Indus till Grekland. I Jonien, som ligger på västkusten i dagens Turkiet, finns grekiska stadsstater som ockuperas. Dessa gör uppror mot perserna.
 • 500 BCE

  Rom blir republik

  Rom blir republik
  De etruskiska kungarna avsätts och kastas ut ur Rom och staden blir till en republik.
 • 490 BCE

  Slaget vid Marathon

  Slaget vid Marathon
  Perserna anfaller grekerna. Det första anfallet kommer vid byn Marathon. Grekerna segrar och en löpare skickas, enligt legenden, tillbaka till Aten för att berätta om segern.
 • 480 BCE

  Slaget vid Thermopyle

  Slaget vid Thermopyle
  Perserna anfaller på nytt. Vid Thermopyle möter en liten här av spartaner en överlägsen persisk armé, men uppehåller dem länge nog för att Aten ska kunna evakueras.
 • 480 BCE

  Slaget vid Salamis

  Slaget vid Salamis
  Slaget vid Salamis: När Aten plundrats lurar greker in den persiska flottan i en fälla där den besegras. Eftersom flottan besegras kan inte soldaterna på land lämna och besegras så småningom.
 • 431 BCE

  Peloponnesiska kriget

  Peloponnesiska kriget
  Det peloponnesiska kriget inleds. Sparta i förbund med andra stadsstater anfaller Aten som besegras 404 f.v.t. och Sparta blir den dominerande stadsstaten.
 • 400 BCE

  Grekiska antikens storhetstid

  Grekiska antikens storhetstid
  Den grekiska antikens storhetstid. Två stadsstater dominerar framför andra. I Stadsstaten Sparta uppstår en militärstat som styrs av ett äldsteråd och alla pojkar fostras till att bli krigare. I Aten utvecklas handel, kultur och demokrati. Atens befolkning var över 300 000 invånare, varav en tredjedel var slavar.
 • 330 BCE

  Makedonien

  Makedonien
  Makedonien blir ledande stat i det grekiska området under Kung Filip. När Filip dör tar hans son över. Han kallas Alexander den Store. Flera krig mot perserna som besegras.
 • 323 BCE

  Hellenismen

  Hellenismen
  Alexander dör, bara 33 år gammal, i en febersjukdom. Efter hans död blir det inbördeskrig och riket delas upp i fyra delar och i dessa sprids grekisk kultur och vetenskap. Detta kallas Hellenismen. Efter Alexanders död är den grekiska storhetsperioden över.
 • 270 BCE

  Rom kontrollerar den Apenninska halvön

  Rom kontrollerar den Apenninska halvön
  Rom hade besegrat såväl Etrusker i norr som Greker i söder och behärskade hela den Appeninska halvön.
 • 264 BCE

  Första Puniska kriget

  Första Puniska kriget
  Det första Puniska kriget. Rom ger sig på Karthago och erövrar Sicilien, Sardinien och Korsika.
 • 218 BCE

  Andra Puniska kriget

  Andra Puniska kriget
  Det andra Puniska kriget. 218 fvt vandrar Hannibal med sin armé över Alperna in i det romerska riket. Hannibal härjar i det romerska riket många år men tvingas återvända till Karthago när romarna sänder en här dit. Karthago besegrades och tvingades banta armé, flotta och betala stora skadestånd.
 • 149 BCE

  Tredje Puniska kriget

  Tredje Puniska kriget
  Det tredje puniska kriget. Rom beslutade att förstöra Karthago och staden mer eller mindre jämnades med marken och salt plöjdes ner i åkrarna.
 • 73 BCE

  Spartacusupproret

  Spartacusupproret
  Slaven Spartacus leder ett enormt slavuppror. Närmare 70 000 slavar deltar innan de besegras. Minst 5000 upprorsmän korsfästs längs Via Appia, vägen in till Rom.
 • 46 BCE

  Julius Caesar

  Julius Caesar
  Julius Caesar är i praktiken ensam härskare över Rom efter flera års inbördeskrig. Han mördas 44 fvt när han anländer till senaten.
 • 31 BCE

  Kejsare Augustus

  Kejsare Augustus
  Octavianus, Ceasars arvinge, tar namnet Augustus Ceasar och gör om republiken till ett kejsardöme. Han styr Rom till 14 evt.
 • 27 BCE

  Pax Romana

  Pax Romana
  Pax Romana - Den romerska freden. En period av 200 års inre fred. Detta möjliggjorde romersk expansion. Under denna period blomstrar handeln.
 • 79

  Vesuvius utbrott

  Vesuvius utbrott
  24/8 år 79 går staden Pompeij under i ett av vulkanen Vesuvius våldsamma utbrott.
 • 117

  Romarrikets största utbredning

  Romarrikets största utbredning
  Det romerska riket har sin största utbredning. Rom sträcker sig från norra Afrika i södern till Skottland i norr och från Spanien i väst till dagens Irak i öst.
 • 330

  Kejsare Konstantin

  Kejsare Konstantin
  Kejsare Konstantin får makten över romarriket. Han tillåter kristendomen. Det romerska rikets huvudstad flyttas till Konstantinopel.
 • 391

  Kristendomen blir statsreligion

  Kristendomen blir statsreligion
  Kristendomen blir statsreligion i Romarriket från att tidigare varit en förföljd religion.
 • 395

  Romarriket delas

  Romarriket delas
  År 395 delas Romarriket i två delar. Östrom med Konstantinopel som huvudstad och Västrom med Rom som huvudstad.
 • 476

  Romarrikets fall

  Romarrikets fall
  År 476 avsätts den siste romerske kejsaren, Romolus Augustus, av den germanske krigarhövdingen Odovakar. Därmed faller Västrom. Östrom kommer att leva kvar till 1453.
 • FIlm

  FIlm
  År 2000 kom filmen Gladiator som är ett tydligt exempel på kommersiellt historiebruk.
  https://www.youtube.com/watch?v=IvTT29cavKo