Kommun 900x611

Kommunikation genom tiderna

 • 6000 BCE

  Trummor

  Trummor
  Den äldsta trumman vi vet finns är från 6000 år före kristus och hittades i Tjeckien.
  Trummor användes för att sprida meddelanden korta distanser och vissa sckikliga personer har till och med lärt sig prata med dem.
  I Afrika är det vanligt att folk pratar med trummor.
  Det kallas "Den talande trumman" och är del av deras språk.
 • 6000 BCE

  Horn

  Horn
  Horn användes ofta på fjällen och höga berg när man på långa avstånd skulle förmedla ett meddelande.
  Horn har funnits väldigt länge och vi har kunnat framställa ett till ca. 6000 f.kr.
  Horn var väldigt bra på långa avstånd jämfört med trummor som är bra på kortare avstånd.
  Horn är ofta gjorda av djurhorn som sedan har blivit urgröpt.
 • 3000 BCE

  Bildskrift

  Bildskrift
  Bildskrift är den första skriftteckniken och var från början typ grottmålningar. Ett utav dem första mer avancerade skrifter var hieroglyferna. Dem hade ett avancerat språk med många tecken och bilder.
  Nackdelar var dock att dem bara kunde skriva på typ sten eller trä vilket var ganska tidskrävande.
 • 550 BCE

  Post

  Post
  Det första kända postsystemet var i Persien eller dagens Iran, där hade dem ett utvecklat postsystem redan 550 f.kr. Romarriket var först här i Europa och hade sitt första postsystem 10 e.kr.
  Postsystemet hänger lite ihop med Budbärare
 • 490 BCE

  Budbärare

  Budbärare
  Budbärare är människor som levererar ett meddelande mellan 2 destinationer. Det kan vara muntligt eller nedskrivna meddelanden. Budbärare har funnits länge och det är ofta dem rika som hade en budbärare.
 • 43 BCE

  Brevduvor

  Brevduvor
  En brevduva är en tam duva som används för att skicka nedskrivna meddelanden mellan 2 punkter.
  Duvan flyger alltid hem till sin bostad så man födde upp duvor som man sedan transporterade och lät dem flyga hem med ett brev.
 • 800

  Vårdkase

  Vårdkase
  En Vårdkase är en signaleld som bestod av flera brasor som bildade en kedja för att varna för olika saker. tex. fiender.
 • 900

  Näverlurar

  Näverlurar
  Näverlurar är som horn fast vi här uppe i Norden gjorde den. Näverlurar finns tillbaka spårade till 900-talet och användes utav vikingarna. Näverluren är som ett utvecklad horn som är större och låter högre.
 • 1400

  Boktryckarkonsten

  Boktryckarkonsten
  Boktryckarkonsten förändrade mycket och gav möjligheten att sprida information på ett bättre och effektivare sätt. Alla fick nu råd med böcker och dem blev billigare att tillverka. Fördelar med detta var att man kunde sprida samma information på ett snabbare och lättare sätt. Nackdelar var att man var tvungen att fysiskt transportera böckerna och det var svårt på långa avstånd.
 • 1492

  Röksignaler

  Röksignaler
  Detta var året då Columbus upptäckte Amerika och då vi fann Indianerna som använde röksignaler.
  Röksignaler är bra på det sättet att man kan se det på långa avstånd.
  Nackdelarna är dock att alla kan se det och vädret bör vara ganska klart.
  Röksignaler har förmodligen existerat mycket längre än sedan 1492.
 • Semafor

  Semafor
  På bilden är en Semaforstation längs med en av Sveriges järnvägar.
  Text här: https://pastebin.com/VPFQPsgp
 • Telegraf

  Telegraf
  Telegrafen uppfanns strax efter att människan förstått hur magnetfält fungerar. Den fungerar genom att skicka en signal mellan 2 kabeländar.
  Det fanns stora fördelar med Telegrafen. Man kunde nu transportera meddelanden under långa distanser på kort tid. Den nackdelen som fanns var dock att man var tvungen att ha 1 ostörd kabel mellan Telegraferna och man var tvungen att lära sig Morse code.
 • Fast Telefon

  Fast Telefon
  fanns i sent 1800 tal men blev inte tillgängligt för allmänheten förrän på 1930 talet.
  Fördelar var att man nu kunde höra röster på långt avstånd, till skillnad från Telegrafen som använde Morse code.
  Nackdelar var att den i början var väldigt dyr och blev inte tillgänglig för allmänheten förrän på 1930 talet.
 • Radio

  Radio
  Radio är en trådlös överföring utav ljud via elektromagnetiska vågor med frekvenser lägre än det som är synligt. Radion består utav en sändare och en mottagare som måste vara inställda på samma frekvens för att kunna få kontakt. Radio är oftast en envägskommunikation så länge inte båda ändar har en mottagare och sändare.
  Fördelar är att man kunde sprida varningsmeddelanden till allmänheten på ett effektivt sätt.
  radion kom till Sverige 1920 men fanns några år innan det.
 • Dator (E-mail)

  Dator (E-mail)
  Email uppfanns på 60 talet men var inte riktigt som det e-mail vi känner till idag. då var båda tvugna att ha samma dator och bägge var tvugna att vara igång samtidigt. Den mer konventionella e-mailen kom på 70-talet.
  Detta var bra för att man behövde nu inga brevbärare och kunde typ "smsa" och få en isntant respons.
 • Trådlös Telefon (Mobiltelefon)

  Trådlös Telefon (Mobiltelefon)
  Den trådlösa Telefonen förändrade mycket och har utvecklats rejält under de senaste 40 åren. Från början var det bara en typ av talkommunikation medans nu idag är det en liten dator men avancerade appar och livebild sändningar med ljud.
  Mobilen har förändrats allas levnadsvillkor allvarligt och är bra på många sätt. Nackdelar kan dock vara att man kan lätt bli beroende.