Norska kriget 1808-1809

 • Period: to

  Norska kriget 1808-1809

 • Krigsförklaring

  Danmark avger krigsförklaring. 13000 danska soldater och Jean Baptiste Bernadottes 22 000 starka här på Själland väntar att skeppas till Skåne - men hindras av engelska flottan
 • Misslyckande från Jämtland.

  2 000 svenska soldater misslyckas att ta sig in i Norge från Jämtland.
 • Armfelt anfaller från Värmland

  Från Värmland invaderar Carl Gustaf Armfelts 8 000 man mot Glommen, men misslyckas ta fästningen i Kongsvinger. De möts av 5 000 dåligt rustade norska soldater.
 • Striden i Lier

  Svenskarna besegrar norsk försvarsställning i Lier, söder om Kongsvinger.
 • Strömstad hindrar flottanfall.

  11 kanonjollar och 16 kanonslupar från NoArge anfaller Strömstad för att förstöra de svenska förråden. Anfallet stoppas och firas i Strömstad.
 • Anfall från Bullaren

  2 000 man ur västra brigaden rycker in från Vassbotten i Bullaren med målet att ta Fredrikstens fästning. De stoppas av prins Chistian August styrkor efter en mil vid Berby och Prestebakke. Svernskarna har nu bara kommit några enstaka mil in i Norge, från Kongsvinger till Idefjorden.
 • Engelsk förstärkning i Göteborg

  En engelsk flottstyrka med 11 000 mananländer till Göteborg. Eftersom svenske kungen krånglar lämnar flottan staden 30 maj.
 • Svensk reträtt

  Armfelt beordras dra sig ut ur Norge för att västra armén. som behövs för en landstigning på Själland - som inte blir av. 420 man blir kvar i skansar i Prestebakke, Enningdal.
 • Sjöslag norr om Strömstad

  26 norska kanonbåtar driver in svensk flottstyrka i Dynekilen, 32 svenska kanonbåtar förlorar ett sjöslag vid Hvaler 27 maj. Porten till Idefjorden är spärrad för svenskarna.
 • Norrmännen erövrar Prestebakke

  Norska styrkor anfaller svenska skansarna vid Prestebakke kyrka. Uppemor 400 svenskar fångar och ett 60-tal stupar - mot 11 på norska sidan.
 • Prestebakke återtas

  Svenska trupper återtar Prestebakke.
 • Christian August och Posse fredsförhandlar

  Prins Christian August har högkvarter i Hafslund nära Sarpsborg. Svenska ÖB. Armfelts låter sin stabschef, C. H. Posse förhandla om stillestånd med Kristian August.
 • Armfelt sparkas

  Armfelt entledigas från befälet över västra armén.
 • Konspiration föds i Svarteborg

  Överste Posse och Georg Adlersparre möts i Svarteborg, Bohuslän. Posse väcker tanken att ersätta Gustav VI Adolf med fiendens överbefälhavare Christian August.
 • Nytt misslyckat anfall från Bohuslän

  Nye kommendanten för de svenska trupperna, Carl Henrik Posse leder ett anfall från Naverstad och Skke med 1400 man.400 norska soldater bjuder på hårt motstånd I Bärby gård och Tyslingmoen. Posse får till stånd vapenvila och draar sig sedan tillbaka till gränsen. Båda sidor förlorade några tiootal döda och sårade.
 • Flottbas i Dynekilen

  26 kanonbåtar och 1600 man i Dynekilen.
  Sjukdom reducerar antalet till 1000.
 • Stillestånd

  Preliminärt stillestånd tecknas mellan Christian August och svenske befälhavaren.
 • Gustav IV Adolf abdikerar

  KuppCarl Johan Adlercreutz och sex andra adelsmän övermannanr Gustaf IV Adolf som sätts i fängelse. Västra armen med Adlersparre marcherar då genom Närke.
 • Revolthären i Stockholm

  Västra armen leddea av Gerorg Adlersparre kommer till Stockholm. Denne liberal får med brett folkligt stöd högadeln att foga sig till de nya makthavarna. Revolutionen är ett faktum.
 • Karl XII

  Hertig Karl blir kung Karl XIII
 • Ny regeringsform

  Adlersparre drivande när Hans Jerta författar regeringsformen
 • Anfall mot Jämtland

  Pressad av kung Frederik ger Cristian August order till 1800 soldater att från Trondheim anfalla Jämtland och sedan Härjedal. Försvaras av 900 man ledda av von Döbeln, innan norrmännen retirerar.
 • Cristian August kronprins

  Adlersparre och andra officerare i Ridarhuset driver igenom att Christian August blir svensk kronprind.
 • Fred i Jönköping.

  Freden sluts, utan landavträdelser.
 • Christian August blir kronprins Karl August

  Cristian August lämnar Röd Herregård väster om Halden och beger sig till Stockholm för att bli tronföljare efter skröplige Karl XIII.
 • Karl August i Stockholm

  Karl Austt kommer till Stockholm och avlägger trohetsed.
 • Karl August dör i Skåne

  Karl August faller av hästen och dör av hjärnblödning under manöver på Kvidinge hed.