Antikens aten akropolis

Antiken

 • Period: 3000 BCE to 1400 BCE

  Knossos/Kreta

  Den minoiska kulturen uppstod på Kreta ca år 3000 f.Kr. Kreta utvecklades till ett handelscentrum som bedrev handel med hela medelhavsområdet. Vid staden Knossos byggdes ett stort palats, men kulturen gick under ungefär år 1400 f.Kr.
 • 1200 BCE

  Mykene

  Mykene
  Mykene var en stad på det grekiska fastlandet i staden låg det en kungaborg. Borgen visar på att Grekland blivit en högkultur.
 • 1200 BCE

  Fenicierna

  Fenicierna
  Fenicierna var ett folk som levde längs med medelhavet. De hade kontakt med grekerna genom handel. Fenicierna skapade ett tidigt skriftspråk.
 • 776 BCE

  Olympiska spelen

  Idrottstävlingar som hölls i staden Olympia vart fjärde år till gudarnas ära.
 • 753 BCE

  Roms grundande

  Romarriket grundades år 753 f.Kr av en kung som hette Romulus, enligt legenden var han son till krigsguden Mars. Därför började romarnas tideräkning år 753 f.Kr
 • Period: 753 BCE to 476

  Romarriket existerar

  Tiden då romarriket fanns. Romarriket grundades av en kung som hette Romulus, enligt legenden var han son till krigsguden Mars. Romarriket gick under när den sista västromerska kejsaren som också hette Romulus avsattes.
 • 700 BCE

  Den grekiska kolonisationen börjar

  Grekland överbefolkades så man koloniserade andra områden kring medelhavet.
 • 700 BCE

  Stadsstater växer fram

  Grekland delades upp i olika konkurrerande områden som kallades stadstater.
 • 700 BCE

  Epoken Antiken inleds

  Medelhavet dominerades av grekisk och romersk kultur. Antiken började ca år 700 f.Kr. då de grekiska stadsstaterna växte fram och slutade på 400-talet när det västromerska riket föll.
 • 509 BCE

  Rom blir republik

  Efter att den siste etruskiske kungen fördrivits bildades en romersk Republik där man hade olika mycket värda röster beroende på hur rik man var. De som var rikast betade mer i skatt.
 • 500 BCE

  Grekisk teater

  En konst med ursprung ur en tävling i musikalisk förmåga till Dionysos ära. Föreställningarna hölls på utomhusscener
 • 500 BCE

  Demokrati i Aten

  I Aten hade man ett politiskt system där männen som var Grekiska medborgare skulle rösta om nya lagar och andra viktiga beslut var nionde dag. Detta var en direkt demokrati.
 • 490 BCE

  Slaget vid Marathon

  Ett slag mellan greker och perser. Perserna var dubbelt så många som grekerna, men grekerna lyckades vinna striden ändå. En budbärare sprang mellan Marathon och Aten för att meddela segern vilket har gett upphov till nutida maratonlopp.
 • 480 BCE

  Slaget vid Termopyle

  Ett slag mellan perser och greker där grekerna stred till sista man.
 • 480 BCE

  Slaget vid Salamis

  Ett havsslag efter slaget vid Termopyle. Den Atenska flottan lurade in den persiska i en fälla vid ön Salamis. Fällan överrumplade perserna och Atenarna vann slaget.
 • 475 BCE

  Rom kontrollerar Apenninska halvön

  Vid denna tid fanns det runt 20 folkslag, språk och kulturer på den Apenninska halvön. Grekerna var särskilt många. När Rom växte fram började konflikter i området. Rom lyckade erövra halvön i strid.
 • Period: 431 BCE to 404 BCE

  Peloponnesiska kriget

  En väpnad konflikt mellan det attiska sjöförbundet, under Aten och det peloponnesiska förbundet under Sparta.
 • 350 BCE

  Kung Filip tvingar grekerna in i ett förbund

  Kung Filip av Makedonien tvingade de grekiska stadsstaterna att ingå ett förbund med Makedonien så att de skulle kunna erövra större områden.
 • 336 BCE

  Alexander den store

  Alexander var Filips arvtagare. Alexander skapade det dittills största imperiet någonsin. Alexander den store dog bara 32 år gammal i en plötslig sjukdom.
 • 323 BCE

  Hellenismen

  Hellenismen var ett kulturmöte som skedde i och med en stor utvandring bland grekerna. Namnet hellenism kommer ifrån grekernas namn på sig själva, hellener.
 • 264 BCE

  Första Puniska kriget

  Ett krig mellan romare och kartager, en grupp av fenicier som romarna kallade puner. Konflikten gällde vem som skulle få röra sig i området som kartagerna uppfattade som deras. Kartagerna förlorade kriget i ett sjöslag år 241 f.Kr.
 • 218 BCE

  Andra Puniska kriget

  I det andra puniska kriget erövrade romarna Spanien och förstörde kartagernas flotta.
 • 149 BCE

  Tredje Puniska kriget

  I det tredje puniska kriget belägrade romarna Kartago, brände ner staden och såg till att man aldrig skulle kunna odla där igen genom att de plöjde fåror i marken och hällde salt i dem.
 • 73 BCE

  Spartacusupproret

  Spartacusupproret var ett slav uppror som leddes av en man som hette Spartacus. Slavarna bildade en armé på 70 000 manoch stred under ett antal år. Romarna lyckade till slut stoppa slavupproret och lät korsfästa de sista 6000 slavarna som varit med i striden för att statuera exempel.
 • 59 BCE

  Julius Ceasar

  Julius Caesar var en av Romarrikets största fältherrar. Han skaffade sig mycket makt genom sina erövringar och samarbete med Kleopatra. Caesar använde sin makt till att utropa sig själv som romersk imperator vilket avslutade Romarrikets tid som republik.
 • 27 BCE

  Kejsare Augustus

  Julius Caesars adopterade arvtagare och Roms första kejsare.
 • 27 BCE

  Rom blir kejsardöme

  Man brukar räkna att Rom blev ett kejsardöme år 27 f.Kr då Augustus utropades till kejsare.
 • Period: 27 BCE to 180

  Pax Romana

  Den långa freden som började under kejsare Augustus och slutade under kejsare Marcus Aurelius.
 • Period: 306 to 337

  Kejsare Konstantin

  Den första kejsaren som tillät kristendomen i Rom. Han är också kallad Konstantin den store. Konstantin grundade den nya huvudstaden Konstantinopel.
 • 385

  Kristendomen blir statsreligion

  Kristendomen kom till Rom ungefär 50 år efter att den börjat spridas. Först var den förbjuden men den blev större ändå och efter ett par hundra år började de romerska kejsarna konvertera till kristendomen. När kejsar Theodosius gjorde den till statsreligion förbjöds alla andra religioner.
 • 395

  Romarriket delas

  Romarriket delade i två delar. Östrom och Västrom. Konstantinopel var huvudstad i Östrom och Rom var huvudstad i Västrom.
 • 476

  Romarrikets fall

  Man säger att Romarriket föll när den sista romersk kejsaren Romulus avsattes.