Kallakrigetnfokus

Kalla kriget 1946 - 1995

 • Berlinblockade

  Sovjetunionens blockering av mark förbindelserna mellan Västberlin och västra Tyskland. Västmakterna lyckades till slut häva blockaden genom att flyga in förnödenheter till Berlin.
  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/berlinblockaden
 • Nato

  Nato
  Atlantpakten, North Atlantic Treaty Organisation av USA, Kanada och tio europeiska stater. I pakt anges att en organisation ska byggas för att främja dessa staters säkerhetsintressen. Under det kalla kriget var huvudsyftet med Nato att organisera ett kollektivt försvar för de stater som undertecknade Atlantpakten.
  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/nato
 • Berlinblockade

  ovjetunionens blockering av mark förbindelserna mellan Västberlin och västra Tyskland. Västmakterna lyckades till slut häva blockaden genom att flyga in förnödenheter till Berlin. https://www.so-rummet.se/kategorier/berlinblockaden
 • Nato

  Nato
  Atlantpakten, North Atlantic Treaty Organisation av USA, Kanada och tio europeiska stater. I pakt anges att en organisation ska byggas för att främja dessa staters säkerhetsintressen. Under det kalla kriget var huvudsyftet med Nato att organisera ett kollektivt försvar för de stater som undertecknade Atlantpakten https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/nato
 • Koreakriget 1950-53

  Koreakriget 1950-53
  Det var den stora konflikten under kalla kriget mellan det kommunistiska Nordkorea och kapitaliska Sydkorea. År 1950 anföll Nordkorea Sydkorea, USA då fick FN att hjälpa Sydkorean och efter flera motgångar kom FN-styrkor ännu fram till Kinas gränsen i norr, vilket leder till att Kina gick med i kriget på Nordkoreas sidan.
 • Koreakriget

  Koreakriget
  Det var den stora konflikten under kalla kriget mellan det kommunistiska Nordkorea och kapitaliska Sydkorea. År 1950 anföll Nordkorea Sydkorea, USA då fick FN att hjälpa Sydkorean och efter flera motgångar kom FN-styrkor ännu fram till Kinas gränsen i norr, vilket leder till att Kina gick med i kriget på Nordkoreas sidan. https://sv.wikipedia.org/wiki/Koreakriget
 • Ungern

  Ungern
  Ungerns kris 1956 var en spontan uppståndelse och ett demokratiserings försök i Ungern riktade sig till landets kommunistiska diktatur. Oroligheterna var kopplade till den avstaliniseringen som ägde rum i Östeuropa efter Stalins död 1953. Upproret krossades av sovjetiska trupper efter att uppror krävde att Ungern skulle dra sig ur Warszawapakten. https://www.so-rummet.se/kategorier/ungernrevolten
 • Ungern

  Ungern
  Ungerns kris 1956 var en spontan uppståndelse och ett demokratiserings försök i Ungern riktade sig till landets kommunistiska diktatur. Oroligheterna var kopplade till den avstaliniseringen som ägde rum i Östeuropa efter Stalins död 1953. Upproret krossades av sovjetiska trupper efter att uppror krävde att Ungern skulle dra sig ur Warszawapakten. https://www.so-rummet.se/kategorier/ungernrevolten
 • JF Kenedy

  JF Kenedy
  Det allvarligaste som hände var Kubakrisen 1962. Flygfoto avslöjade att Sovjetunionen höll på att bygga raketbaser på Kuba för kärnvapen. JFK gick ut med det i radio och TV, där han talade om att Sovjetunionen kunde attackera hela västra halvklotet med kärnvapen. Han bestämde sig att sätta hårt mot hårt och gav order om en kämpande mot Kuba, dvs. att amerikanska flottan och flygstridskrafter skulle blockera all transport av offensiva vapen. https://sv.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
 • Kubakrisen

  Kubakrisen
  Det var när USA upptäckte att Sovjetunion höll på bygg ramper för kärnvapen i Kuba som siktade mot USA i 1962 för att hotade USA eftersom de två i kalla
  kriget. USA uppförde därefter en militär blockad för att förhindra ryssarna från att skeppa in ytterligare robotar och annan militär utrustning https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/cubakrisen
 • Kubakrisen

  Kubakrisen
  Det var när USA upptäckte att Sovjetunion höll på bygg ramper för kärnvapen i Kuba som siktade mot USA i 1962 för att hotade USA eftersom de två i kalla
  kriget. USA uppförde därefter en militär blockad för att förhindra ryssarna från att skeppa in ytterligare robotar och annan militär utrustning https://www.so-rummet.se/kategorier/kubakrisen
 • JF Kenedy

  JF Kenedy
  Det allvarligaste som hände var Kubakrisen 1962. Flygfoto avslöjade att Sovjetunionen höll på att bygga raketbaser på Kuba för kärnvapen. JFK gick ut med det i radio och TV, där han talade om att Sovjetunionen kunde attackera hela västra halvklotet med kärnvapen. Han bestämde sig att sätta hårt mot hårt och gav order om en kämpande mot Kuba, dvs. att amerikanska flottan och flygstridskrafter skulle blockera all transport av offensiva vapen. https://sv.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
 • Vietnamkriget

  Vietnamkriget
  Efter den franska kolonialkriget delades landet till 2 delar, NordVietnam som är kommunistisk och den odemokratiska SydVietnam. USA var orolig för att hela Vietnam skulle bli kommunistisk och därför började stödja SydVietnam militärt. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vietnamkriget
 • Gulag

  Gulag
  Gulag är vad man kan kalla rysslands svar på förintelselägren i tyskland under andra världskriget. Lägren var i huvudsak fängelser men användes för lite olika sätt under olika perioder. Lägren grundades av Lenin men det var Stalin som byggde ut lägren i så stor omfattning. Gulag avskaffades som bestraffningsmetod först en bit in på 1980-talet. https://www.so-rummet.se/kategorier/gulag
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  Det var en mur som gå genom Berlin. Beslutet att bygga muren fattades av den östtyska regeringen . Muren byggdes från norr till söder och delade staden Berlin i två halvor. Den 9 november 1989 beslutade den hårdpressade östtyska regeringen att öppna Berlin för fri passage. Under stor jubel, firade människor från båda delar av staden den nyligen vunna friheten. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/berlinmuren
 • Gorbatjov

  Gorbatjov blev generalsekreterare för kommunistpartiet 1985. Då var landet i en djup kris. Gorbatsjov startade en process. Hans avsikt var att reformera samhället och strukturera det, samt skapa insyn i diskussionerna. Han grundade då villkoren Uskoreine, Glasnost och Perestrojka. Gorbatsjov lyckades frigöra media och organisationsliv från kommunistpartiets kontroll.I 1990 togs avsnittet bort som kommunistpartiet hade en ledande roll. De gamla politiska och ekonomiska systemen började lösa upp.
 • DDR/BRD upplös till ett enat Tyskland

  DDR/BRD upplös till ett enat Tyskland
  Att Berlinmuren föll den 9 november 1989 var faktiskt ett misstag och en överraskning för alla. Murens fall kom att symbolisera det kalla krigets slut och blev inledningen på ett antal revolutioner som skakade det kommunistiska Östeuropa och ersatte det med demokratiska regime. Efter mindre än ett år, den 3 oktober 1990, enades Tyskland efter att ha varit delat i 40 år. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tysklands_%C3%A5terf%C3%B6rening