Rasism heart

Uppdrag-rasism Jag 6 - Nellie 8.1

 • 98

  Samer-Tacitus Fenni

  År 98 skrev den romerska historikern och statsmannen om ett folk de kallade för "Fenni". Man märkte många år senare att det folket han beskrev var jättelikt samerna, och man tror därför att det var just samerna han skrev om. Han skrev bl.a att folket bodde i Europas norra utkant och som "de som bor precis bortom de som bor i hus".
 • 1500

  Romer-Romerna kom till Sverige

  Det var under denna period Romerna kom till Sverige. Sverige var under denna tid indelad i två delar, Östra och västra halvan. Romerna kom till östra halvan (som nu är Finland) via Östersjön, och till västra halvan från de brittiska öarna.
 • 1500

  Samer-Renskötseln uppstår

  Samerna började under år 1500 följa sina renar upp på fjället under sommaren och ned till skogen under vintern. Av renarna fick samerna hudar, horn, mjölk, kött och ben.
 • Samer-Försökte kristna samerna

  Samerna fördes närmare det rikssvenska samhället och försökte förkristnas av det rikssvenska.
 • Period: to

  Tornedalingar-Försvenskningen av skolorna

  År 1880 så började försvenskningen i skolorna, barnen fick inte prata finska. Staten gick in och bekostade statsskolorna eftersom att kommunerna i Tornedalen var fattiga. Eleverna fick inte ens prata finska på rasterna. Man ville stoppa spridningen av det finska språket och kulturen. 1920 var skolorna i Tornedalen helt försvenskade. Det utfärdades ett fribrev för finska på rasterna år 1957 och år 1960 kunde eleverna lära sig finska igen.
 • Genetik Del.2

  Man mätte deras skallar och kunde till och med gå så långt att man grävde upp gravar. Detta gjorde man för att man ville lyfta sina egna “bra” gener och valde att tro på det bra om sig själv och “trycka ned” de “svaga” generna. Idag vet vi dock att den enda skillnaden på oss är max 2 procent, vi är till 98-99 procent lika. Vi kan aldrig veta säkert, men detta är en av anledningarna till förintelsen. Detta skedde ungefär år 1890.
 • Genetik Del.1

  Det var Darwins tankar och ideér, år 1859, man snodde och började studera genetiken. Thor Heyerdahl var en norsk författare, han studerade även djuren och naturens evolution. Han ansåg att med tiden så slogs de svaga ut och de starka finns kvar. Man trodde att de starka generna skulle slå ut de svaga (idag tror man att friska gener kan bota sjukdomar som t.ex parkinson). Man trodde så pass mycket på detta så man till och med började t.ex studera samerna här i Sverige.
 • Period: to

  Judar-Förintelsen Del.2

  År 1939 sa Hitler att ett världskrig skulle innebära ”förintelsen av den judiska rasen i Europa”. År 1940 inrättades Auschwitz och året efter Birkenau. Alla de tyska judarna över 6 år var tvungna att bära Davidsstjärnan. År 1944 och år 1945 upphörde koncentrationslägren och de överlevande befriades. Under denna period utrotades ca 6 miljoner judar! Detta var en väldigt viktig händelse och var väldigt hemsk för judar.
 • Period: to

  Judar-Förintelsen Del.1

  År 1933 blev Adolf Hitler kansler i Tyskland. Dachau, det första koncentrationslägret, byggdes utanför München, judar bojkottades och böcker brändes. 1934 blev Hitler Führer för tredje riket. Polska judar förvisades år 1938 och Kristallnatten inträffade 9-10 november. Då fördes 30 000 judar till koncentrationsläger, butiker vandaliserades av beväpnade grupper från nazistpartiet och synagogor brändes.
 • Mänskliga rättigheterna

  FN arbetade fram deklarationerna om de mänskliga rättigheterna efter andra världskriget. Rättigheterna ska gälla alla oavsett hur du ser ut, hur gammal du är eller vart du bor i världen. De ska skydda oss mot våld, övergrepp och förtryck, även ge oss rätt till utbildning, sjukvård och trygghet. Rättigheterna gäller samma för de nationella minoriteterna.
 • Judar-Religionsfrihet införs

  År 1951 infördes religionsfriheten för judarna. Om du var jude behövde du inte längre tillhöra en judisk församling.
 • Samer-Sametinget uppstår

  I Sverige inrättades sametinget år 1993 och jag räknar detta som en viktig händelse eftersom att de är som samernas riksdag. Deras uppgift är t.ex att fördela ut pengarna till de olika samiska organisationerna.
 • Romer-De romska ungdomsförbundet skapas

  Det romska ungdomsförbundet är det största romska förbund i Sverige och kämpar för att skapa nya förutsättningar för romska barn och ungdomar. Detta gör de genom att påverka beslutfattare, myndigheter och samhället. Jag tycker detta är viktigt eftersom att de faktiskt kämpar för de romska barnen och ungdomarna.
 • Tornedalingar-Språket blir ett minoritetsspråk

  År 2000 blir tornedalingarnas språk, meänkieli ett officiellt minoritetsspråk. Meänkieli var tidigare kallad för tornedalsfinska. Det är ett finsk-ugrisk språk och är nära besläktat med finskan. Jag tycker detta är viktigt eftersom att det faktiskt är ca 70 000 personer som talar detta språk i endas 6 kommuner.
 • Sverigefinnar-Sverigefinnarna får sin egna dag

  Sverigefinnarnas dag är 24 februari och firades första gången 2011. Man valde datumet 24 februari eftersom att det var Carl-Axel Gottlunds födelsedag. Han var en finsk livsforskare och kulturpolitiker. Han grundade även den första finska föreningen i Sverige, i Stockholm 1830. Detta tycker jag är viktigt för Sverigefinnarnas "förtroende", för jag skulle känna mig mycket viktigare om jag visste att jag/mitt folk har en egen dag!
 • Sverigefinnar-Sverigefinnarna får sin egna flagga

  Sverigefinnar-Sverigefinnarna får sin egna flagga
  År 2014 fick Sverigefinnar sin egna officiella flagga. Flaggan är ritad av Andreas Jonasson.