Reformationen i Danmark

 • Feb 20, 1513

  Christian II kronet som konge.

 • Period: Mar 18, 1523 to Mar 18, 1536

  Reformationen i Danmark

 • Apr 13, 1523

  Christian gik af tronen

 • Mar 18, 1530

  Lübeck hær

  Nu besluttede Lübeck at finansere en hær, som i samarbejde med oprørske borgere og bønder, skulle genindsætte Christian 2. Han ville genvinde herredømmet over Danmarks handel.
 • Mar 18, 1533

  Hertug Christian

  I 1533 døde Frederik 1. hvor rigsrådet prøvede at vælge den nye konge. Frederiks ældste søn, hertug Christian havde allerede gennemført Reformationen i den nordlige del af hertugdømmet i Slesvig - derfor blev han ikke valgt som den nye konge. (Katolske medlemmer i rigsrådet var imod)
 • Mar 18, 1534

  Grevens Fejde

  Denne borgerkrig fik navn efter lederen af de lübsk finansierede lejetropper, grev Christoffer af Oldenburg og blev kaldt Grevens Fejde. (1534-36)
 • Mar 18, 1534

  Katolske kirkes overdømme forsvinder.

  Det lykkedes relativt hurtigt for grev Christoffer i samspil med borgere og bønder at sætte sig i besiddelse af Sjælland, Skåne og Fyn.
 • Mar 18, 1536

  Reformationen blev gennemført i Danmark.

  Katolske bisper fængslet, deres og klostrenes gods konfiskeret og en luthersk statskirke etableret under kongens ledelse. Reformationen var gennemført i Danmark.