Mellomkrigstiden

Timeline created by kani12
 • Februarrevolusjonen

  Februarrevolusjonen
  Februarrevolusjonen i Russland i 1917 var begynnelsen på den russiske revolusjon. Den brøt ut 23. februar jul./ 8. mars 1917 og resulterte i at tsar Nikolaj II gikk av.
 • Borgerkrig i Russland 1917-1922

 • Oktoberrevolusjonen

  Vinterpalasset ble erobret.
  Oktoberrevolusjonen var bolsjevikenes maktovertagelse i Russland i november 1917. Oktoberrevolusjonen var en del av den bredere russiske revolusjonen, og etterfulgte Februarrevolusjonen tidligere samme år.
 • Marsjen mot Roma

  Marsjen mot Roma var navnet de italiensk fascistene ga statskuppet der Benito Mussolini kom til makten i Italia 21.-31. oktober 1922.
 • Børskrakket på Wall Street i New York

  Børskrakket på Wall Street i New York
  Børskrakket i 1929 er et av de mest kjente børskrakkene i historien. Selv om den massive nedgangen skjedde over flere dager så blir ofte Black Tuesday brukt for å tidfeste krakket, den dagen da panikken brøt ut for alvor og «alle» prøvde å selge seg ut av aksjemarked samtidig.
 • Moskvaprosessene

  Fellesbetegnelse på tre rettssaker som ble ført i Sovjetunionen mot politiske motstandere av Josef Stalin under den store terroren.
 • Japansk militarisme

  Da J forlot Folkeforbundet, var landet anklaget for å ha invadert Kina i 1931. Japan klarte raskt å underlegge seg Mandsjuria, en region i Nord-øst K. Mandsj var rikt på råstoffer som J trengte til å ruste opp. I 1937 fortsatte japanske styrker inn i det sørlige Kina. Krigføringen var svært grusom. Den japanske militarismen hadde to kilder. 1: helt siden 1980åra hadde landet utvidet sin innflytelse i sørøstasia. 2: frykten for at mangelen på råvarer ville undergrave landets militære overtak.
 • Jødene blir rettsløse fra 1933 >

  Umiddelbart etter at Hitler var utnevnt til rikskansler i januar 1933, startet forfølgelsen av jødene. 1 april ble den første boikotten av jødiske butikker arrangert, uniformerte partimedlemmer hindret kunder i å gå inn i butikkene. 1 september 1935 vedtok nazistene Nürnberglovene. De definerte hvem som var jøde, halvjøde og kvartjøde.
 • Maktovertakelsen i Tyskland

  Hitler ble utnevnt til rikskansler.
 • Fascistisk imperialisme

  Et av Musslolini uttalte mål var at Italia måtte bli større. Troen på at italienerne var et herskerfolk og etterkommere av de gamle romerne, sto sentralt i fascistenes tankegods.
 • New Deal

  New Deal er navnet på president Franklin Delano Roosevelts reformprogram i USA. New Deal omfatter særlig årene 1933–1938 da det ble ført en aktiv reformpolitikk, men begrepet brukes også om hele Roosevelts presidenttid fra 1933 til 1945.
 • Den spanske borgerkrigen 1936- 1939

  Spania var blitt et demokrati i 1931. Før det hadde kongen i tett samarbeid med adelen og den katolske kirken motsatt seg alle forsøk på politiske reformer. Da republikanske partier vant valget 1931 reiste kongen i eksil. Den nye regjeringen forsøkte å avhjelpe fattigdommen blant annet gjennom å konfiskere den katolske kirkens enorme eiendommer. Kirken motsatte seg og klarte å undergrave og reformvennlige partier et knapt flertall av stemmene og dannet det som ble kalt folkefrontregjering.