Historie

Historie

 • 180,000 BCE

  Ut av Afrika [STARTEN]

  Ut av Afrika [STARTEN]
  Ut av Afrika I er i paleoantropologien en teori om den første serien med hominider fra Afrika inn i Eurasia for mellom 1,8 og 0,8 millioner år siden. Der hadde Homo erectus utviklet seg fra den Homo habilis som var utbredt i skogene.
  Det er vanskelig å sette ord på når dette startet og blir igjen og igjen skrevet på nytt.
  Handler i store sett om at vi stammet fra Afrika og begynte å utvikle oss ut.
 • 10,000 BCE

  Jordbrukrevolusjonen

  Jordbrukrevolusjonen
  Den neolittiske revolusjonen var den første jordbruksrevolusjonen. Det var den gradvise overgangen fra nomadiske samfunn av jegere og samlere i steinalderen til et samfunn av jordbruk og fast bosetning, og disse innledet også slutten på den forhistoriske neolittiske perioden.
  Folk begynte å bruke dyrkbar jord, og fikk mer greie på dyrkemetoder og "frø" de trengte for å dyrke.
 • 3500 BCE

  Mesopotamia [Første sivilisasjon]

  Mesopotamia [Første sivilisasjon]
  De første som utviklet en sivilisasjon i Mesopotamia var sumererne. Siden elveslettene i Mesopotamia ikke hadde noen naturlig beskyttelse, bygde de byer med bymurer for å kunne forsvare seg mot fiender. De sumeriske bystatene Ur og Uruk ble grunnlagt på denne tiden. Dette er for å oppsumere starten på sivilisasjoner.
 • 3500 BCE

  Egypt [Faraoens rike]

  Egypt [Faraoens rike]
  Oldtidens Egypt er den tidlige egyptiske sivilisasjon i det nordøstlige Afrika, konsentrert langs de nedre delene av Nildalen. Sivilisasjonen ble til en gang rundt 3300 f.Kr. med den politiske samlingen av Øvre og Nedre Egypt under den første farao.
 • 800 BCE

  Antikkens Hellas

  Antikkens Hellas
  Det var et begrept som ble kalt polissamfunnet. Dette var et samfunn med 2 sider. Det ene hadde et fellesskap med definerte borgerrettigheter. (mann, jordeier og kriger). Andre siden hadde en territoriell betydning, som en bystat.
  Antikkens Hellas kan avgrenses, tidsmessig og geografisk. perioden varte over 1000 år helt til kristendommen kom.
 • 500 BCE

  Gammle Athen

  Gammle Athen
  Athens historie er den lengste historien som noen europeiske by har. Byen har vært kontinuerlig befolket i minst 3000 år; det har bodd mennesker der siden steinalderen; den ble den ledende byen i antikkens Hellas i det første årtusenet f.Kr. Byens kulturelle bedrifter i løpet av det 5. århundre f.Kr. la grunnlaget for vestlig sivilisasjon.
  Demokratiet utviklet seg i Athen 400 år f.kr
 • Period: 476 to 1453

  Middelalderen

  Middelalderen er en periode i europeisk historie som strekker seg fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen. Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476–1453, med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene
 • 500

  Antikkens Roma

  Antikkens Roma
  Romerriket var en italiensk sivilisasjon som vokste ut fra bystaten Roma i oldtiden, grunnlagt på den italienske halvøy på 700-tallet f.Kr. I løpet av sin tolv århundre lange livstid endret den romerske sivilisasjonen fra å være monarki via republikk til å bli et keiserrike.
  Roma dominerte langs middelhavet på denne tiden
 • 600

  Det arabiske riket

  Det arabiske rike var et viktig rike i tidlig middelalder. Det arabiske riket ble grunnlagt rundt Muhammeds forkynnelse og de erobringer han og hans slekt gjorde, og deretter ble riket styrt av flere dynastier. Riket var nært knyttet sammen med den religiøse makt og kalifens embede.
 • 800

  Vikingtiden og norsk middelalder

  Vikingtiden og norsk middelalder
  Vikingtiden (ca. 800–1066) innleder historisk tid i Norden. Perioden er kjennetegnet av at sjøkrigere fra området drog på tokt til fjerne strøk. De både røvet og plyndret, men de drev også fredelig handel, bygde byer, koloniserte store områder og grunnla nye riker. Ferdene ble ledet av høvdinger med overlegne skip, effektive våpen og en krigersk religion. Lensoppløsningen var med på å gi vikingene et overtak.
 • 1000

  Den nye religionen

  Den nye religionen
  Kristendommen hadde kommet som et brudd på den gamle norrøne gudstroen. Kristendommen ble sett som et nyttig redskap for å samle folket og samfunnet under kongemakten. Dette var ikke noe nytt i Norge som tidligere har prøvd å overta Norge til et kristent land.
 • Period: 1000 to 1300

  Høymiddelalderen

  Høymiddelalderen i europeisk historie var en periode som varte fra ca. 1050 til 1300. Høymiddelalderen kom etter tidlig middelalder og ble etterfulgt av senmiddelalderen. I denne perioden økte antallet mennesker drastisk fra 20 milioner i starten til 80 millioner islutten. Ting som handel, makt og styring ble utviklet til et bedre samfunn.
 • 1100

  Byvekst i middelalderen

  Byvekst i middelalderen
  I vikingtiden var Kaupang den eneste norske byen. Rundt 950 forsvant den, og da en ny by oppstod i området, var det på et annet sted – i Tønsberg. Det samme mønsteret finner vi resten av Skandinavia. I Danmark ble Hedeby forlatt, i Sverige Birka. I over hundre år har forskerne diskutert hva som skjedde med byene i overgangen mellom vikingtiden og middelalderen.
 • 1337

  Hundreårskrigen

  Hundreårskrigen
  Hundreårskrigen er navnet moderne historikere har gitt til en serie med stridigheter og konflikter, utkjempet gjennom en 116-årsperiode, mellom England og Frankrike, og senere Burgund, i tiden fra 1337 til 1453. Historikerne ser alle disse konfliktene som én og samme krig, derav navnet hundreårskrigen.
 • Period: 1350 to 1536

  Senmiddelalderen

  Rundt 1300 ble en århundrelang periode med europeisk blomstring, både kulturelt og befolkningsmessig, avbrutt av en rekke tilbakeslag. En serie med hungersnød og pest, bla. den store hungersnøden og svartedauden, reduserte befolkningen, trolig til det halve. Dette kom delvis av klimaforandringer forårsaket av slutten på den varme perioden i Middelalderen og begynnelsen på den lille istid, og delvis av en Malthus-katastrofe forårsaket av overpopulasjon.
 • 1351

  Svartedauden

  Svartedauden
  Svartedauden, den sorte død eller den store mannedauden var en antatt byllepest som rammet Europa i perioden 1347–1351. Det er en av de verste pandemiene i historien. Pesten skal ha hatt sin opprinnelse i Asia. Den drepte totalt ca 60% av Europas befolkning.
 • 1400

  Renessansen

  Renessansen
  Renessansen er en sentral epoke i europeisk historie. Den starter i Italia på begynnelsen av 1400-tallet, hovedsakelig i Firenze, og har ved begynnelsen av 1600-tallet spredt seg til store deler av Europa. I Norden gjør renessansen seg hovedsakelig gjeldende på 1500- og 1600-tallet.
 • Period: 1400 to

  Oppdagelser og kulturmøter

  Etter middelalderen begynte Europas byer å vokste, der de hadde penger og skapte grunnlag for kunstrevolusjonen kalt rennesansen. Portugal utforsket nye veier til Kina og India (1492)
 • 1450

  Europa Ekspansasjon

  Europa Ekspansasjon
  Det var litt ulike motiver for de første europeiske oversjøiske ekspedisjonene. Å finne store verdier gjennom erobring og handel stod sentralt, men utforskertrang, eventyrlyst og status spilte også en rolle. Foruten mandat fra sin konge eller dronning, var også Paven sin velsignelse og oppdraget om å spre kristendom et viktig motiv. Særlig den tidlige koloniseringen av Amerika har blitt oppsummert med ordene Gud, gull og ære.
 • Period: 1485 to 1558

  Tudortiden

  Tudortiden brukes vanligvis som en referanse til den historiske perioden mellom 1485 og 1558 i England. Den omfatter perioden hvor Huset Tudor hersket, med unntak av Elizabeth Is tid (1558 – 1603), som gjerne kalles elisabetansk tid. I den bredeste definisjonen av tudortiden kan også hennes regjeringstid regnes med.
 • 1492

  Portugals sjøvei til Kina og India

  Portugals sjøvei til Kina og India
  Portugiserne utforsket Afrikas vestkyst på 1400-tallet. I 1484 reiste Diogo Cão langs kysten til Angola, og fikk mye heder og ære når han vendte hjem. I 1487 seilte Bartolomeu Dias rundt Afrika, og i 1497 la Vasco da Gama ut på ekspedisjonen for å nå fram til India sjøveien. I Øst-Afrika fikk de hjelp av en lokalkjent "los", som hjalp dem med å krysse det Indiske hav, og etablere kystveien mellom India og Portugal i 1498.
 • 1492

  Det spanske Amerika

  Det spanske Amerika
  Det var først med den spanske ekspedisjonen i 1492 ledet av Christofer Columbus at Amerika som Den nye verden ble introdusert for Europa, Den gamle verden. I 1497 ved å seile fra nord på vegne av England gikk John Cabot på kysten av Nord-Amerika, og et år senere nådde Columbus' tredje ekspedisjon kysten av Sør-Amerika. Europeisk erobring, utforskning og kolonisering fulgt etter og ekspanderte. Christofer Columbus kom til Amerika når han skulle finne India og Kina som da ble oppdaget av Europa.
 • Period: 1517 to

  Reformasjon

  Trass i bred folkelig oppslutning i den tidlige fasen bidro den i mange land også til at fyrstene fikk mer makt over kirke og religion. Reformasjonen var inspirert av humanismen og renessansen og var med på å fremme enkeltmenneskers ansvar for eget religiøst liv
 • 1519

  Erobring av Aztekerriket

  Erobring av Aztekerriket
  Hernán Cortés gikk i land i Mexico i 1519. Han kom med 600stk der de var rustet og hadde hester. De ble ikke støttet fra kongen og dronninga i Spania og dro selv på en privat ekspedisjon der de jaktet på ære og rikdom. Etter 4 måneder med leting fant de en by, hovedstaden til Aztekerne (Tenochtitlán). Endte opp at mange av de selv døde, men også Aztekere.
 • 1530

  Inkarikets fall

  Inkarikets fall
  Francisco Pizarro fikk tilatelse å innvandre Inkariket som strakk seg gjennom andesfjellene med 8 millioner innbyggere. Han hadde lest mye om Cortéz erobring av Mexico for å hjelpe til angrepet
 • Period: to

  Trettiårskrigen

  Tredveårskrigen eller trettiårskrigen var en serie militære konflikter utkjempet mellom Europas stater på de tysktalende småstatenes jord. Konflikten tidfestes offisielt fra 1618 til 1648, selv om den var en fortsettelse av tidligere kriger og snart kom til å bli etterfulgt av nye konflikter mellom de samme aktørene
 • Period: to

  Eneveldet

  Enevelde, eller det absolutte monarki, er en politisk doktrine der ubegrenset, sentralisert makt og absolutt suverenitet er gitt til en monark. Monarkens makt er altså ikke begrenset av noen annen makt, slik filosofen John Locke skulle komme til å gå inn for.
 • Period: to

  The glorious revolution

  Den ærerike revolusjon refererer til avsettelsen av den katolske kong Jakob II av England og innsettelsen av protestantene Vilhelm III og Maria II i 1688. Den har også blitt kalt Den ublodige revolusjonen, hvilket ikke er helt nøyaktig
 • Økonomi og samfunn

  Norge var på 1500 tallet et jordbrukssamfunn, men befolkningsveksten var sterk og de utviklet seg stadig vekk.
 • Sjøfart og handle

  Sjøfart og handle
  Sjøfarten var viktig fordi den fraktet varene fra produsentene til markeder både i inn- og utland. Som næring vokste sjøfarten alt fra 1500-tallet, men særlig sterkt på 1600- og 1700-tallet, i takt med økt handelsaktivitet i Europa og ellers i verden. Hvem som eide skipene, varierte over tid. I den tidligste perioden var det stort sett utenlandske skip som kom til Norge. På 1700-tallet var skipsfarten i større grad på norske hender.
 • Etniske minoriteter

  Etniske minoriteter
  Folk som levde på jakt og fiske, innvanding sørfra gjorde at samene holdte seg / forflyttet seg i nord
 • Det osmanskeriket

  Det osmanskeriket
  Det osmanske rike eller Osmanerriket var et imperium sentrert rundt det østlige Middelhavet fra 1299 til 1923. På høyden av sin makt omkring 1600-tallet omfattet det Anatolia, Midtøsten, deler av Nord-Afrika, store deler av Sørøst-Europa og Kaukasus.