Bilde 2021 02 16 145319

Livet på jorden

 • Period: 4600 BCE to

  Livet på jorden

  Livet på jorda har vært igjennom dramatiske episoder med meteorittnedslag, voldsomme vulkanutrbrudd og store klimaendringer som har uttryddet mange av de eksiterende livsformene. Vi regner med at mer enn 90% av artene som har eksistert, er forsvunnet, men katastrofene har gitt muligheter for nye livsformer
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Aminosyrer og RNA

  Jorden dannes, jorden avkjøles og får en fast overflate.
  Selvreplikerende molekyler - grupper av komplekse molekyler
  Uavhengig replikator - sammenhengende gentråd
  RNA som både gen og enzym - gener av DNA og enzymer av proteiner
 • 4500 BCE

  Hvordan var atmosfæren i starten?

  Hvordan var atmosfæren i starten?
  Det fantes ikke oksygen i atmosfære, og den unge planeten var et lite gjestmildt sted. På grunn av oksygenmangel var det heller ikke noe ozonlag som kunne beskytte det første livet mot den intense ultrafiolette strålingen fra sola.
 • 4000 BCE

  Aminosyrer og RNA

  Aminosyrer og RNA
  En teori er at RNA, som er relatert til DNA, var en av de første genetiske molekylene som fantes på jorden for 4 milliarder år siden, men i en primitiv form som senere utviklet seg til RNA- og DNA-molekylene som vi har i livet i dag.
 • 3400 BCE

  Eldste fossil som er funnet

  Eldste fossil som er funnet
  De er hovedsakelig laget av kalkstein, dannet av veksten av blågrønne alger (primitive encellede organismer). De vekslende lagene er i stor grad produsert av fangst av sediment som ved noen anledninger skylles opp under stormer, og av kalksteinsnedbør av blågrønn alger på andre.
 • 3000 BCE

  Hva var de første organismene?

  Hva var de første organismene?
  For mer enn 3 milliarder år siden oppstod de første organismene som drev fotosyntesen: enkle blågrønnbakterier (cyanobakterier).
  Cyanobakteriene levde anaerobt før oksygen på jorden. Pga. oksygenmangelen var det ikke heller noe ozonlag som kunne beskytte mot UV-stråling fra sola. De første livsformene (cyanobakterier) oppstod i dyphavene ved undersjøiske varme kilder, der varmt og mineralrikt vann gir grunnlag for helt spesielle økosystemer også i dag.
 • 2800 BCE

  De første eukaryote organismer

  De første eukaryote organismer
  Organismer med cellekjerne (eukaryoter) oppstod først omtrent 2.8 milliarder år siden. Planktonalger og encellede dyr har både cellekjerne og et komplisert apparat av organeller, blant annet mitokondrier, i cellene. Mange av disse enkle organismene er svært like de tidligste livsformene, men også hos encellede organismer foregår det en kontinuerlig utvikling.
 • 2300 BCE

  Earth snowball

  Earth snowball
  Den første "Earth snowball" er muligens et resultat av mangel på vulkansk aktivitet. Når isen til slutt smelter, fører det indirekte til at mer oksygen slippes ut i atmosfæren. Under disse kalde tidsavsnittene må mesteparten av alt liv på jorden har blitt utslettet, bortsett fra i særlige miljøer som på havbunnen under isen og i vulkanske områder.
 • 1300 BCE

  De første plantene

  De første plantene
  De første plantene dukket opp
  https://math.ucr.edu/home/baez/timeline.html
 • 770 BCE

  Earth snowball

  Earth snowball
  Jorden fryses igjen i en "snowball Earth"
 • 750 BCE

  De første flercellede organismer

  De første flercellede organismer
  De første flercellede organismene kom for om lag 750 millioner år siden. Det dannet seg samlinger av samarbeide celler. Etter hvert utviklet disse tidlige cellekoloniene en avansert arbeidsdeling mellom cellene.
 • 670 BCE

  De første dyrene

  De første dyrene
  de første dyrene dukket opp
  https://math.ucr.edu/home/baez/timeline.html
 • 580 BCE

  Dannelse av ozonlaget

  Dannelse av ozonlaget
  Akkumuleringen av atmosfærisk oksygen tillot dannelsen av ozonlaget. Dette blokkerte ultrafiolett stråling, noe som tillot liv på landet.
  De enkelte oksygen og O2-molekylene kan reagere med hverandre for å danne ozon.
 • 541 BCE

  Kambrium eksplosjonen

  Kambrium eksplosjonen
  Den kambriske eksplosjon er en betegnelse for den voldsomme økningen i biologisk mangfold som skjedde ved innledningen til kambrium for 541 millioner år siden. Fossiler fra denne perioden forteller oss om livsbetingelser, avsetningsmiljø og evolusjonære eksperimenter.
 • 370 BCE

  De første amfibiene

  De første amfibiene
  Første amfibiene, forfedre av frosker, padder etc.
 • Period: 370 BCE to 150 BCE

  De første amfibiene, krypdyrene, insektene, fuglene, pattedyrene

 • 320 BCE

  De første krypdyrene

  De første krypdyrene
  De første krypdyrene dukket opp
 • 250 BCE

  Første menneskene på jorda

  Første menneskene på jorda
  de første menneskene, homo sapiens, dukket opp
 • 240 BCE

  Dannelsen av oksygen

  Dannelsen av oksygen
  Det er sagt at det giftige avfallet som ble produsert av fotosyntetiske cyanobakterier -oksygen- å bygge seg opp i atmosfæren. Andre tror at cyanobakterier begynte å pumpe ut oksygen allerede for 2.1 milliarder år siden, men at oksygen begynte å akkumulere pga. en annen faktor, eks. metanproduserende bakterier. Metan reagerer med oksygen og fjerner den fra atmosfæren, slik at færre metanfylte bakterier vil tillate oksygen å bygge seg opp
 • Period: 240 BCE to 225 BCE

  De første dinosaurene

  225 millioner år siden: første lille dinosaur dukket opp
  240 millioner år siden: de første dinosaurene oppstod
 • 200 BCE

  De første pattedyrene

  De første pattedyrene
  De første pattedyrene dukket opp
 • 150 BCE

  De første fuglene

  De første fuglene
  de første fuglene dukket opp