Kors

Tidslinje om kristendommen

 • 1 CE

  Jesus blir til

  Jesus blir til
  Jesus blir født i Betlehem, litt utenfor Jerusalem.
  Kristne sier at Jesus er Guds sønn. Han ble til menneske for å frelse andre mennesker. (Årstall er diskutert, noen tror år 0, noen år 4)
 • 30

  Jesus helbreder

  Jesus begynner å få elever og helbreder mange mennesker.
 • 33

  Jesus blir korsfestet

  Jesus blir korsfestet
  Jesus blir korsfestet og står opp igjen (den perioden vi kaller for påske). Han drar opp til himmelen og sender sin Hellige ånd.
 • 35

  Paulus

  Paulus
  Paulus var en som jaget kristne for å sette de i fengsel. Men han blir til slutt kristen selv. Han opplevde en åpenbaring og begynte å tenke helt annerledes på livet.
 • Period: 44 to 95

  Det nye testamenet

  Det nye testamentet blir skrevet av flere forfattere over mange år, mange av tekstene som blir skrevet er brev som Paulus sender til menigheter og enkeltpersoner.
 • 100

  Kristne blir drept

  Mange kristne blir drept av myndighetene, de kristne nekter å følge statsreligionens ritualer som er å ofre til den romerske keiserens bilde i tempelet, som om han var en gud. Forfølgelsene varer til 300-tallet.
 • 200

  Indikasjoner

  Tidlig på 200-tallet var det indikasjoner på at Origen brukte en liste med de 27 tekstene som det nye testamentet består av i dag.
 • 301

  Armenia

  Armenia
  Armenia gjør kristendommen til statsreligion.
 • 313

  Keiser Konstantin

  Keiser Konstantin
  Keiser Konstantin gjør kristendommen i Romerriket, som strekker seg rundt hele middelhavet. Det blir også innført kirkebyggninger i årene etter.
 • 314

  Albania

  Albania
  Albania tillater kristendommen.
 • 324

  Språk

  Språk
  Romerriket i øst snakker man gresk, i vest snakker man latin. Keiser Konstantin flytter hovedstaden fra Roma i vest til Konstantinopel i øst. Konstantinopel ble tidligere kalt Bysants. I dag heter byen Istanbul, som ligger i Tyrkia. Vikingene kalte byen Miklagard og senere deler kristendommen seg etter disse linjene øst-vest.
 • 325

  Trosbekjennelse

  Trosbekjennelse
  Kirkemøte i Nikea lager trosbekjennelse for å vise avstand til arianismen. I tillegg til at det første klosteret bygges i ørkenen.
 • 380

  Statsreligion

  Romerne bestemmer at kristendommen skal bli statsreligion.
 • 381

  Konstantinopel

  Konstantinopel
  Konstantinopel blir satt som overhode i den ortodokse krike.
 • 391

  Romerne

  Romerne bestemmer seg for at det kun er kristendommen som er lovlig av religioner.
 • 395

  Augustin

  Augustin
  Augustin som var biskop skrev tekster som påvirket mange kristne, det handler for eksempel om hvordan tolke Bibelen. Han legger til syv apokryfe bøker til Jeromes i det gamle testamentet.
 • 451

  Kirkemøte

  Kirkemøte. Splittelse. De orientalsk-ortodokse kirkene (Afrika, Asia) godtar ikke kirkemøtets lære om at Jesus har to naturer, den menneskelige og den guddommelige, slik resten av de kristne har som mål og lære.
 • 476

  Vest romerriket faller sammen

  Vest romerriket faller sammen
  Vest romerriket faller sammen. Øst romerriket, med Konstantinopel, fortsetter.
 • 537

  Hagia Sofia

  Hagia Sofia
  Hagia Sofia er en kirke som blir bygget i Konstantinopel.
 • 900

  Kristendommen til Norge

  Kristendommen til Norge
  Kristendommen sprer seg i Norge. Enkelte historikere mener kristne kom til Norge allerede på 600-tallet. Paven drev et palass som lignet et horehus og tar bestikkelser for å utnevne biskoper. Han myrder folk og påkaller guden Jupiter for hjelp. Pave Johannes er et mørkt kapittel blant katolikkene.
 • 988

  Den russisk ortodokse kirken opprettes

  Den russisk ortodokse kirken opprettes
 • 1000

  Olav Tryggvason

  Olav Tryggvason
  Olav bygger den første kirka i Norge.
 • 1024

  Katolsk kristendom

  Katolsk kristendom
  Katolsk kristendom blir statsreligion i Norge med Olav den hellige, kristendommen kommer inn i lovverket. Mange kirker bygges på gårdene til de rike. Den rike personen eier kirkebygningen og ansetter selv en prest.
 • 1054

  Katolikker og ortodokse

  De kristne i Vest-Europa og de kristne i Øst-Europa splittes i to organisasjoner. Katolikker og ortodokse. Uenigheten gjelder om Den hellige ånd som utgår kun fra Faderen eller også da fra Sønnen.
 • 1080

  Oversettelse av Bibelen

  Oversettelse av Bibelen
  Paven forbyr oversettelser av Bibelen på andre språk enn latin.
 • 1095

  Erobre Jerusalem

  Erobre Jerusalem
  Paven vil erobre Jerusalem med makt. Det første korstog blir opprettet.
 • 1100

  Sigurd Jorsalfare

  Sigurd Jorsalfare
  Den norske kongen Sigurd Jorsalfare, den siste viking kongen, dro i korstog til Jerusalem. Han er innom Konstantinopel. 30 klostre bygges i Norge. Munkene er godt utdannet fra Europa og hjelper norske konger med å skrive ned sagaer. Munkene dyrker også urter som kan brukes som medisin, de er som datidens leger. I Europa har man lenge ment at kongen skal være kirkens overhode. I Norge skiller kirken seg fra kongen.
 • 1181

  Helgen

  Kun paven kan bestemme hvem som skal være helgen, man får ikke bestemme dette lokalt.
 • 1200

  Filosofen Thomas Aquinas

  Filosofen Thomas Aquinas
  Kristen filosofen Thomas Aquinas mener det må være en plass etter døden som er hverken himmel eller helvete.
 • 1204

  Korsfarere

  Korsfarere
  Korsfarere fra vest skal til Jerusalem, men de stanser i Konstantinopel i øst og plyndrer byen. Bruddet mellom katolikkene i vest og de ortodokse i øst blir enda større enn det var i 150 år tidligere i 1054. Konstantinopel er fremdeles hovedstaden i Romerriket som nå kun finnes i øst. Under korsfarernes styre i 60 år, krymper Romerriket. Grekerne, de ortodokse kristne, vinner så byen tilbake.
 • 1350

  Rike nordmenn

  Rike nordmenn
  Gjennom flere hundre år har rike nordmenn gitt eiendommer til kirken, også i testamenter, i håp om å kjøpe seg inn i himmelen. Nå eier Kirken 40 prosent av all jord i Norge.
 • 1380

  John Wycliffe

  John Wycliffe
  John Wycliffe oversetter Bibelen til engelsk og protesterer mot tradisjonene i kirken. Bibelen skal være for alle, ikke bare prestene, mente han.
 • 1453

  Romerriket kommer til sin ende

  Romerriket består nå nesten bare av byen Konstantinopel og noen områder rundt. Tyrkiske muslimer erobrer byen, dreper innbyggere eller gjør dem til slaver. Romerriket er kommet til sin ende.
 • 1456

  Johann Gutenberg

  Johann Gutenberg
  Gutenberg trykker verdens første bok, Bibelen (katolikkenes Vulgata-bibel).
 • 1478

  Den spanske inkvisisjon

  Den spanske inkvisisjon startes av kongehuset i Spania og godkjennes av paven etter press. Rettsaker mot personer som myndighetene tror har løyet om at de har blitt kristne. Flere tusen blir henrettet.
 • 1500

  50.000 hekser ble brent

  50.000 hekser ble brent
 • 1517

  Martin Luther (protestantismen)

  Martin Luther (protestantismen)
  Luther protesterte mot katolsk tro, protestantismen oppstår. Alle kristne, ikke bare prestene, skal få lese Bibelen, mente Luther. Man blir frelst av tro alene, sier han. Luther oversetter også Bibelen til tysk.
 • 1524

  Det nye testamentet blir overalt til dansk, kan nå leses av nordmenn

 • 1534

  England

  England bryter med katolikkene og lager sin egen kirke, teologisk lander de et sted mellom katolikker og protestanter. Den engelske kongen blir overhode for Den anglikanske kirke.
 • 1536

  Jean Calvin

  Jean Calvin
  Calvin starter kalvinismen og de reformerte kirkene. Lære: Gud har allerede bestemt hvem som skal bli frelst. Forbud mot bilder av Gud. Kirkene har ikke malerier. Om nattverden: Jesus er kun åndelig til stede, ikke fysisk til stede slik Luther, katolikkene og de ortodokse mener.
 • 1537

  Protestantismen blir statsreligion i Norge.

 • 1540

  Jesuittene (en type munker) godkjennes av paven.

  Jesuittene (en type munker) godkjennes av paven.
 • 1546

  Katolikkene

  Katolikkene har møte imot protestantismen. Liturgien skal være lik i alle katolske kirker. Vulgata-bibelen skal være katolikkenes offisielle bibel.
 • 1550

  Hele Bibelen ble dansk.

 • 1560

  Dåp og nattverd

  Dåp og nattverd
  Skottland forlater katolisismen og blir reformert. Beholder to sakramenter: Dåp og nattverd. Kun reformerte prester godtas.
 • 1567

  London

  London: Richard Fitz samler folk for å starte kirker som ikke er underlagt statskirken.
 • 1581

  Robert Brown starter en frikirke i Norwich.

  Robert Brown starter en frikirke i Norwich.
 • 1582

  Nederland: The Congregation Church blir etablert.

  Nederland: The Congregation Church blir etablert.
 • Baptister etablerer kirke i Amsterdam.

 • King James Bible

  Ny oversettelse av Bibelen til engelsk, kalles populært for King James Bible. Kongen bestemmer at det greske ordet ekklesia (forsamling) skal oversettes til kirke (church).
 • Mayflower

  Mayflower
  102 forfulgte kristne reiser til Amerika med skipet Mayflower. De går inn for selvstendige menigheter (kongregationalisme).
 • Gudstjenester

  I Norge: Forbud mot at kristne holder gudstjenester som ikke er av luthersk kristendom (konventikkelplakaten).
 • Dansk - norske konge

  Dansk - norske konge
  Den dansk-norske konge (Fredrik den 3) blir øverste leder for kirken. Stat og kirke blir blandet sammen. Prester kan være dommere
 • Protestantisk pietisme

  Legger vekt på personlig tro, man kan ha kristne samlinger i hjemmene, kvinnene får viktigere oppgaver og man sier nei til alkohol, man er også ivrige etter å hjelpe fattige.
 • Kristendom forbys i Kina

  Kristendom forbys i Kina
 • Konfirmasjon

  Konfirmasjon
  Konfirmasjon blir påbudt i Norge. Er du ikke konfirmert, kan du ikke gifte deg eller vitne i retten. Det er også vanskelig å få jobb uten å være konfirmert.
 • Folkeskole

  I Norge innføres folkeskole, for at folk skal kunne lese Bibelen, salmene og Luthers lille katekisme.
 • Skille mellom stat og kirke i USA.

 • Stemmerett

  Stemmerett
  Ulike kristne personer starter frie organisasjoner og kirkesamfunn som ikke er underlagt statskirken. I Norge starter Hans Nielsen Hauge en bevegelse som ble kalt haugianerne. Martin Luther sin tanke fra 1500-tallet var at alle kristne kan være prest. Men den norske lutherske kirken har for lengst strammet inn og er negativ til Hauge. I flere av de nye frie organisasjonene får kvinner full stemmerett og innpass i styre og stell lenge før det samme skjedde i politikken og samfunnet ellers.
 • Grunnlov

  Grunnlov
  Norge får grunnlov, der står det at kongen må være kristen (protestant/luthersk). Loven viser å være negativ til munker og jøder.
 • Andre trossamfunn

  Det blir lovlig å starte andre trossamfunn enn statskirken i Norge.
 • Frelsesarmeen

  Frelsesarmeen
  Frelsesarmeen startes. De hjelper de fattige og de som ikke har det så bra.
 • Skolelov

  Norge: Ny skolelov. Sognepresten er ikke lenger den selvsagte formannen i skolestyret.
 • Bibelen oversettes til nordsamisk.

  Bibelen oversettes til nordsamisk.
 • Kommunisme i Øst-Europa

  Kommunisme i Øst-Europa, Russland og Kina forbyr kristendommen. Tusenvis av kristne blir drept. Alle kristne misjonærer må forlate Kina, bibler blir brent og alle kirker stengt. Fra 1976 er kristendommen delvis tillatt i Kina.
 • Pinsebevegelsen

  Pinsebevegelsen oppstår, man lager sine egne kirker. Kristne kan oppleve Gud gjennom Den hellige ånd og kan og bør delta mer i samlingene enn hva som er vanlig i de etablerte kirkene. Troen blir en mer personlig opplevelse.
 • Bibelen til norsk

  Bibelen til norsk
  Selvstendig oversettelse av Bibelen til norsk. Tidligere kun justeringer av danske oversettelser.
 • Norske kvinnelige forstander

  Norske kvinnelige forstander
  Første norske kvinnelige forstander («prest») utenfor statskirken (Gerda Karijord). Det blir lov å være lærer i folkeskolen uten å tilhøre statskirken. Kristendomlærere måtte fremdeles tilhøre statskirken.
 • Menighetsråd

  Menighetsråd
  Menighetsråd innføres i Den norske kirke, noe som innebærer en viss demokratisering av menighetene.
 • Det lutherske verdensforbund blir stiftet.

 • Kirkenes verdensråd etableres.

 • Maria

  Maria
  Paven erklærer at Maria (moren til Jesus) ikke døde, men ble tatt direkte opp til himmelen.
 • Kristen kirke i Korea

  Kristen kirke i Korea
  En kristen kirke blir startet i Korea, den vokser til 830.000 medlemmer i løpet av cirka 50 år og heter «Yoido Full Gospel Church».
 • Ingrid Bjerkås

  Ingrid Bjerkås
  Første norske kvinnelige prest i statskirken.
 • Katolikkene fornyer seg

  Katolikkene fornyer seg. Det er ikke lenger kun prestene som skal være aktive på samlingene. Språket skal ikke være på latin, men på det språket der kirken ligger. Alle bør lese Bibelen, ikke bare prestene. Man skal være mer åpen overfor kristne som ikke er katolikker.
 • Kristendomslærere i Norge

  Kristendomslærere trenger ikke lenger tilhøre statskirken.
 • Period: to

  Scenekirker

  Scenekirker oppstår. Man har band og lyskastere på en scene inne i kirken. Megakirker oppstår. Kan ha 10.000-30.000 besøkende hver uke. Er gjerne styrt av én mann med et rådgivende styre. Samtidig begynner en del kristne å forlate kirker for heller å møtes i hjemmene slik de første kristne gjorde.
 • Norge har ikke lenger en statsreligion

  Norge har ikke lenger en statsreligion. Det er heller ikke lenger regjeringen som bestemmer hvem som skal være biskoper i Den norske kirke (statskirken). Kongen er ikke lenger den øverste leder av Den norske kirke.
 • Staten og Den norske kirke

  Staten og Den norske kirke skiller delvis lag i ny grunnlov i Norge. Fremdeles må kongen tilhøre den evangelisk-lutherske religion.
 • Kristendommen i skolen

  Kristendommen i skolen
  Regjeringen i Norge bestemmer at omkring halvparten av religionstimene i skolen skal handle om kristendom.
 • Kirken blir selvstendig

  Kirken blir selvstendig
  Den norske kirke har ikke lenger staten som sin arbeidsgiver. Kirken blir et selvstendig. Likevel er ikke stat og kirke helt delt, mange kommuner eier kirkebygninger og kirkegårder. Første homofile par gifter seg i Den norske kirke. Paven sier at gifte menn kanskje skal få lov til å bli prester, der det er prestemangel.
  På bildet er det Kjell og Erik som var det første homofile paret som giftet seg i Den norske kirke, de var forlovet i 16 år. Vært kjærester i over 36 år.