Dna

Livets evolusjonshistorie

 • 4500 BCE

  Jorda ble dannet

  Jorda ble dannet
 • Period: 4500 BCE to

  Livet på jorda

  Livet på jorda har vært igjennom dramatiske episoder med meteorittnedslag, voldsomme vulkanutbrudd og store klimaendringer som har utryddet mange av de eksisterende livsformene. Vi regner med at mer enn 90 prosent av artene som har eksistert, er forsvunnet, men katastrofene har gitt muligheter for nye livsformer.
 • Period: 4500 BCE to 4000 BCE

  Nedkjøling av jorda - fikk fast overflate

  I løpet av millioner år ble det dannet komplekse organiske forbindelser som inneholdt alle de nødvendige bestanddeler som inngår i levende organismer. Her ble RNA dannet som både et gen og et enzym. Gener av DNA og enzymer av proteiner har sitt startpunkt her
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Jordas atmosfære

  Jordas atmosfære ble dannet omtrent 4 milliarder år siden bestod den av en varm blanding av gasser som kom fra vulkanutbrudd. Det var mye metan, hydrogensulfid og ammoniakk, og ikke minst mye karbondioksid. Etter det forskerne mener så oppstod ikke oksygen før Great Oxidation Event, da gassen ble tilstrekkelig akkumulert i atmosfæren.
 • 3770 BCE

  Eldste fossil som er funnet

  Eldste fossil som er funnet
  De eldste fossilene som er funnet på joda i dag er fra Quebec i Canada og før det var det eldste beviset av liv på jorda fra mikrofossiler funnet i Vest-Australia.
 • 3000 BCE

  Jordas første organismer

  Jordas første organismer
  Bakterier og virus er organismene som har eksistert lengst på jordkloden. Bakterier ble formet i vannet i de første havene på jorda. Virus er til stedet rundt den tid, men mange forskere mener at de første virusene er så gamle så livet selv. De første organismene på jorda som drev fotosyntese var enkle blågrønnbakterier (cyanobakterier). Det mer og mer oksygen på jorda. Det oppstod en merkbar økning av oksygenmengden i atmosfæren og oksygenet ga grunnlag for nye livsformer.
 • 2800 BCE

  De første eukaryote organismene

  De første eukaryote organismene
  Eukaryote organismer kom lenge etter prokaryote organismer (3800 BC). Forskere mener at Prokaryoter utviklet seg til eukaryoter da en prokaryote celle ble oppslukt av en annen prokaryote celle og på denne måten levde den ene inne i den andre og bidro til å opprettholde seg i livet. Eukaryote organismer en- eller flercellede organismer med kjerneholdige celler. De har organeller som er omsluttet av membraner og er langt mer kompliserte organismer enn prokaryoter.
 • 2400 BCE

  Oksygen ble dannet i atmosfæren

  Oksygen ble dannet i atmosfæren
  Oksygen ble akkumulert i høye nok konsentrasjoner og dette markerer starten på noe som kalles the Great Oxygenation Event. Dette gikk ut på at cyanobakterier (som levde i havet) begynte å produsere oksygengass i store mengder, ved hjelp av fotosyntesen. Den økende oksygenmengden bidro også til utviklingen av et cellemaskineri i anaerobe organismer med enzymer som kunne reparere skader som oksygenet forårsaket på gener, proteiner og cellemembraner.
 • 2200 BCE

  Organismer med mitokondrier som lever av aerob celleånding ble til

  Organismer med mitokondrier som lever av aerob celleånding ble til
  I aerob celleånding blir organiske forbindelser omdannet til vann, CO2 og energi i reaksjoner som krever oksygen. Det er ved hjelp av mitokondriene at energi frigjøres fra de organiske forbindelsene.
 • 750 BCE

  De første flercellede organismene

  De første flercellede organismene
  Encellede celler/organismer var de første levende skapningene på jorda og er opprinnelsen til alt liv. Flercellede organismer ble til da encellede organismer begynte å danne samlinger av samarbeidende celler. Etter hvert utviklet disse tidlige cellekoloniene en avansert arbeidsdeling mellom cellene. Dette er noe som vi for eksempel finner i menneskekroppen.
 • 710 BCE

  Snowball Earth

  Snowball Earth
  Snowball Earth omfatter en hypotese om at største delen av jorda var dekket i is. Jordas overflate frosset fullstendig og det kom som et resultat på et Icehouse klima.
 • 670 BCE

  Jordas første dyr

  Jordas første dyr
  I fire milliarder år, fra jordas dannelse, fantes det ingen liv på jorden som var mer komplisert enn en enkel celle.
 • 600 BCE

  Dannelsen av ozonlaget

  Dannelsen av ozonlaget
  Før ozonlaget ble dannet, eksisterte livet bare i havet der vannet var dypt nok til å beskytte organismer mot det skadelige spektret av UV-stråling. Ozon ble dannet da oksygenet som cyanobakteriene produserte ble akkumulert i atmosfæren. Gjennom fotokjemisk dissosiasjon der O2-molekyler absorberte UV-stråling og fikk dem til å splitte seg i to enkelt oksygenmolekyler (O). De enkelte oksygen- og O2-molekylene reagerte med hverandre og dannet ozon (O3)
 • 541 BCE

  Den kambriske eksplosjonen

  Den kambriske eksplosjonen
  Denne eksplosjonen omfatter den voldsomme økningen av biologisk mangfold, og fant sted for 541 millioner år siden ved innledningen av Kambrium. I kambrium ble det plutselig dannet større dyregrupper, og man finner fossiler av armfotinger, bløtdyr, leddormer, leddyr, mosdyr, nesledyr, pigghuder, og svamper.
 • 470 BCE

  Jordas første planter

  Jordas første planter
  Moseplanter er de eldste plantene i verdens historie.På grunn av den myke og skjøre naturen til mose, er dens tilstedeværelse i fossilregistreringen begrenset. Noen av de eldste definitive mosefossilene er fra karbonperioden.
 • 396 BCE

  Jordas første insekter

  Jordas første insekter
  De første insektene som kom på jorda var landbundne og bodde mest sannsynlig i sprekker i bakken og under nedbrutt vegetasjon, som de næret seg av. Rhyniognatha er en utdødd slekt av leddyr av omstridt plassering. Det har i noen analyser blitt ansett som det eldste insektet som er kjent, så vel som muligens å være et flygende insekt.
 • 360 BCE

  Jordas første amfibier

  Jordas første amfibier
  Denne gamle dyregruppen oppstod i perioden Devon og stammet fra fisk som levde i grunnen sumper. De første amfibiene er forfedre av frosker og padder
 • 320 BCE

  Jordas første krypdyr

  Jordas første krypdyr
  Krypdyr er en gammel virveldyrgruppe. De første krypdyrene utviklet seg fra panserpadder i karbon for omkring 320 millioner år siden.
 • 250 BCE

  Homo sapiens

  Homo sapiens
  Jordas første menneske. Både fossilfunn og nåtidige genetiske undersøkelser tyder på at det moderne mennesket utviklet seg i Afrika for nærmere 250 000 år siden, og først for vel 100 000 år siden vandret ut fra dette kontinentet
 • 233 BCE

  De første dinosaurene

  De første dinosaurene
  Dinosaurene kom i triasperioden og døde for omtrent 66 millioner år siden.
 • 210 BCE

  Jordas første pattedyr

  Jordas første pattedyr
  Alle pattedyrene på jorda er i slekt. De tidligste kjente pattedyrene var Morganucodon som er en tidlig mammaliaform-slekt som levde fra sen trias til mellomjura. Disse bittesmå skapningene i bodde i skyggen av dinosaurene for 210 millioner år siden
 • 150 BCE

  Jordas første fugler

  Jordas første fugler
  Vanligvis regnes urfuglen (Archaeopteryx lithographica) som den første fuglearten på jorda. Denne arten, som levde i jura (for cirka 150 millioner år siden), allerede hadde fjær og kunne fly.
 • Vår tid i dag

  Vår tid i dag
  Alt liv på jorda og dets bestanddeler har formet seg gjennom en lang, lang periode og er noe av det nydeligste som vi mennesker kan nyte i dag. Ikke bare naturen, men også de levende bestanddelene som holder hele verden sammen.