Kultur, politikk og økonomi

By EwaMath
 • norges første kulturminne lov

  kristian V fastslo kronens rett til jordfunne verdisaker (ikke egentlig en lov, ikke registrert)
 • Nasjonsbyggingen

  1800-tallet hadde fokus på nasjonsbyggingen.
 • norsk fortidsmindesmærkes bevaring

  norsk fortidsmindesmærkes bevaring, spilte sentral rolle i å etablere et fagmiljø for forskning og vitenskap og samlingen av forminner.
 • Period: to

  Organisasjonssamfunn

  Frivillig kulturen vokste frem, folk organiserte seg, kulturen ble et middel for å forene folk men også for meningspolarisering. (motkultur! eks. avholdsbevegelsen)
  eks: politiske foreninger, Høyre vs Venstre (staten benyttet seg av folkets engasjement)
  kunstnere og kulturarbeidere organiserer seg.
 • kunsnerlønn

  midten av 1800-tallet kom ordningen med kunstnerlønn og reisestipend.
 • Bjørnson får lønn fra staten

  1863 Bjørnstjerne Bjørnson, første dikter gasje (betalt av staten/regjeringen for å være aktiv)
 • Teaterloven

  ga forfattere og komponister enerett til offentlig fremføring av egne dramatiske verk og senemusikk.
  senere ble kinoene regulert av denne loven.
 • skrifteiendomsretten

  beskytter det skrevne ord
 • kunst beskyttelse

  beskyttelse av kunst og fotografiske bilder
 • Period: to

  Bok-markedsrevolusjon 1

  o leserevolusjono ekspansjono lyspæren komo distribusjon via togo offentligheten/avis/tidsskriftero et dukkehjem/provoserende materialeo seriebøker og trivialt materiale
 • opphavsrettens grunnlov

  Bern-konvensjonen oppretet internasjonal opphavsrettens internasjonale grunnlov
 • Forfatterforeningen

  1893 (forfatterforeningen grunnlagt)
 • DnF

  dannelsen av den norske forfatter foreningen
 • Bern-konvensjon

  Norge ble en del av Bern-konvensjonen (opphavsrettens internationale grunnlov), med forfatter forenningen som pådriver.
 • første filmframvisning i norge

  sircus variet'e i kristiania, omreisende maskinister tok med film.
 • Første kinoer i norge

  kinobillettene var billige og interessen var stor.
 • Fortidsminner

  midlertidig lov, "lov om forbud mod at utføre fortidslevninger af landet", endelige lov forslaget ble vedtatt i 1905.
  Historien om funnet til Osebergskipet (1903)
  fredningsmuligheten gjalt bare ting som var eldre enn 1506
 • fredning av fortidslevninger

  lov om fredning og bevaring av fortidslevninger. første loven som passerte stortinget etter unionsoppløsninga handler om å bevare vår egen kultur.
 • kritisk til film

  samlet motkultur mot mangel på rammer i forhold til filmvisninger
 • det norske pengelotteriet opprettet

 • DNT får statstøtte

  gunnar knudsen (venstre) ville støtte teateri landet, Det Norske Teater fikk statstøtte.
 • lov om kinovisninger

  stortinget vetok en lov om offentlig forevisning av kinematografbileter. loven hadde to formål: forhånd sensur på alle kinofilmer, få til bedre regulering av kinoen som næringsvirksomhet. kommunestyret overtok som bevilgningsinstans for kinodrift.

  samme høst ble sensur-organet: statens filmkontroll etablert.
 • høy kino interesse

  det fantes 26 kinematografer (filmvisningsmaskiner) i kristiania.
  befolkning 250 000, 2.6 millioner solgte billetter.
 • komunale kinoer

  de første komunale kinoene åpnet. det komunale kinomonopolet eksisterer også idag.
 • DNT inn i pengelotteriet

  Det Norske Teateret fikk et fond med penger det norske pengelotteriet
 • Fond kulturelle og vitenskaplige formål

  kulturelle og vitenskaplige formål blir satt på dagsordenen og får tildelt fond med penger fra det norske pengelotteiret
 • lov om bygningsfredning

  værn av fortidsminner også for tiden etter reformasjonen (1536)
 • Nedgangstid

  Nedgangstid, budskjettene fungerte ikke, ting går til helvette
 • monopol på sprit-penger

  monopol på all omsetning av brennevin. lavkultur bøker samt alkohol omsettningene gikk til det som staten regnet som "høy kultur"
 • Period: to

  Bok- markedsrevolusjon 2

  o klasseskille, arbeiderklassen steg framo nye trykkemetoder og markedsføring av bøkero påskekrimo forfatter konkurranseo sterk nasjonalismeo kjøpte hjem gyldendals norkske reportoar for litt over 3 millioner
 • Kirkedepartementets fond

  i forbinnelse med fordelingen av overskuddet for årene 1928-1932 da kirkdepartementets fond til fremme av skapende tonekunst (Statens musikkfond) i samme fordelingsrunde ble det tildelt penger til fremme av maler og bildethugger kunst (Statens kunstfond)
 • Kunstnernes hus

  I oslo.
 • De harde 30 åran

  trangeste budskjettet noen sinne. kultur fikk ingenting av pengelotteriet. endte med 400 000 totalt fra statsbuskjettet.
 • årlig tildeling fra pengelotteriet

  ble inført årlige tildelinger av overskuddet fra DnPL til forskjellige faste teater, museum og orkester, samt penger til andre ikke faste.
 • Teaterne får penger

  bevilget stortinget 250 000 til de tre teaterne Det norske Teateret national teateret og den nationale sene
 • Bibliotekvederlaget

  • Kompensasjonsordning til forfattere og andre opphavsmenn. For salget går ned når bøker blir lånt på Biblioteket.• Hvis sum hvert år går til levende populære forfattere• PLR: Public Landing Right (alle i EU har det)• Opphavsmenn tjener 2.12 kr pr. Utgave av staten
 • Seminaret på "stratos sitt gamle navn"

  Arbeidernes opplysningsforbund og forfatterforeningen inviterte til seminar i Oslo. For å diskutere norsk litteraturs framtid.
  o Må stimulere markedet, senke pris? øke tilgjengelighet? o Førte til danningen av Norsk Kultur Fond (1965)o Staten: ”vi betaler for innkjøp av 1000 skjønnlitterære bøker til landets folkebibliotek”
 • TV-revolusjonen

  i 1960 årene tok TVen mye over kino publikummet, først i de små byene og frem til 1980 fikk de store kinoene også økonomiske problemer.
 • Bokklubbene

  De første bokklubbene startet.
 • Inkjøpsordning nr 1

  1965: innkjøp for voksen litteratur
 • Period: to

  Bok-markedsrevlusjon 3

  o statens lånekasse/studiestipend var nytt, flere går på universitetero større behov for bøkero billig bøkeneo 1961 startes de første bokklubbene
 • Momsfrittak på bøker

  1967 tok staten vekk moms for at bøker skulle bli billigere.
 • enderlig lov om kulturminne

  siste revidering samlet hele feltet under en lov.
 • Kopinor/kopivederlget

  Kompensasjon for muligheten til å kopiere bøker. Kan kun kopiere 15% av en bok, kan få mer ved spesiell avtale.
 • innkjøpsordning nr 3

  1995: skjønnlitteratur
 • Period: to

  Bok-markedsrevolusjon 4

  o digital revolusjono e-bøker
 • inkjøptordning nr 2

  1977: innkjøp for barnelitteratur
 • innkjøpsordning nr 5

  2005: sakprosa
 • Bokklubbene imploderte

  for mange nisje bokklubberFlettet 24 bøker inn i året
  mettet markedetHybrisBoksalget flyttet seg fra bokhandlene til bokklubbeneBokklubbene fikk føringer og fjernet privilegiene 2005 sprakk bokklubb monopolet
 • Språkåret

  2013 er språkåret. 100 år siden det norske teateret åpnet,200 år siden Ivar Aasen ble født (nynorskens far)
 • innkjøpsordning nr 4

  1996: barn og ung faglitteratur