• Period: 500 to 700

  Arabia på Muhammeds tid

  Den arabiske halvøyen bestod hovedsaklig av ørken der det var vanskelig å finne mat. Unntaket var de frodige fjellene. Daddeldyrking og kameler var viktige, men handelen gjennom landet hadde størst betydning. Befolkningen var organisert i klaner basert på felles interesser, slekt og andre forhold. Klanene styrte vært sitt område. det var mange guder i Arabia og Mekka var allerede da religiøst i sentrum. (Heiene et. al., 2016, s.130-131)
 • 570

  Muhammeds fødsel

  Muhammeds fødsel
  Muhammed ble født inn i en fattig del av familien og ble raskt sendt til ørken for å få ørkenkulturen inn med morsmelken. Onkelen hadde ansvaret for han og han møtte en kristen prest som mente han skulle bli noe stort i ungdomstiden. (Heiene et. al., 2016, s.131)
 • Period: 570 to 632

  Muhammeds liv

  muhammed ble født i mekke rundt år 570 og døde i år 632. Muhammed er en sentral person i Islam og er med i trosbekjennelsen og i den fjerde trosartikkelen. Dette gjør han veldig sentral i lærerdimisjonen. Muhammed har gjennom sitt liv skapt en forpliktende modell for hvordan muslimer skal oppføre seg, noe som gjør han viktig for lærerdimisjonen. fortellingene om livet hans er viktig i fortellerdimisjonen. (Heiene, Myhre, opsal, Skottene, Østnor, 2016, s.129)
 • 595

  Mohammeds første ekteskap

  Mohammeds første ekteskap
  Da han var 25 år gammel giftet han seg med en velstående enke i Mekka. Disse fikk seks eller sju barn, men kun fire døtre vokste opp. Muhammed tok ikke flere koner, mens henne levde. selv om dette var normen. (Heiene et. al., 2016, s.130-131)
 • 610

  De første åpenbaringene

  De første åpenbaringene
  Muhammed pleide å trekke seg tilbake for å reflekter over religiøse spørsmål. da han var 40 møtte han engelen Gabriel som fortalte budskapet fra allah. Muhammed ble akseptert som profet av sine nærmeste og fikk senere flere åpenbaringer, noe han ventet med å dele med resten av folket slik at de var klare for det. (Heiene et. al., 2016, s.132)
 • 613

  Forkynnelse og motstand

  Forkynnelse og motstand
  etter tre år delte Muhammed åpenbaringene sine om å kun tilbe Allah og forberede seg på dommens dag. Han fikk negativ respons og det var mange som begynte å forfølge han og tilhengerne hans. Dette førte til at Muhammed flyttet ut av Mekka til Yatrib. Denne flyttingen ble starten på islams tidsregning. (Heiene et. al., 2016, s.132)
 • 620

  Muhammed som statsmann

  i Yatrib ble Muhammed lederen for muslimene i byen og antallet med muslimer vokste. Dette førte til krig mellom Mekka og muslimene. Denne vant muslimene og Muhammed ble kronet som leder for ørkenbyen. Byens makt vokste og i kampen på å forkynne flest mulig folk ble en del drept. i årene han styrte i Medina (profetens by, omdøpt fra Yatrib) bygde han internasjonale avtaler, han fikk ni koner, erobret og forbø de nye muslimene med å være lojale mot den gamle klanen. (Heiene et. al., 2016, s.134)
 • 630

  Muhammed erobrer Mekka

  Muhammed trosset fredsavtalene og erobret Mekka nesten uten krigshandlinger. Muhammed fikk ut alle religiøse statuer ut og fikk ødelagt dem. Året etter var det den første årsmøte for å ære Allah som den eneste gud.
 • 632

  Muhammed dør

  Muhammed dør
 • 632

  Abu Bakr blir den første Kalif

  Abu Bakr blir den første Kalif
 • Period: 632 to 680

  De første stedfortrederne

  Første stedsfortreder etter Muhammed var svigerfaren Abu Bakr. Den vikitgste oppgaven hans var å få muslimene ikke til å forlate troen etter Muhammeds død. Dette oppnådde han og døde etter to år i stillingen. neste stedfortrederen var Umar, han styrte i ti år og gjorde rike til et verdensrike. Uthman var neste stedfortreder og autoriserte en utgave av koranen. Ali var den fjerde. (Heiene et. al., 2016, s.135)
 • 634

  Umar blir den andre kalif

 • 644

  Uthman blir tredje kalif

  han jobbet med å ta stilling til hva som var den rette versjonen av Koranen, siden det var stor uenighet på hva som var de "korrekte" tekstene. Det ble skrevet fire kopier av den Koranen med de korrekte tekstene, som ble plassert i hver sin by. alle andre ble ødelagt.
 • 656

  Ali blir fjerde kalif

  Ali blir fjerde kalif
  Han hadde lenge prøvd å bli en kalif, men tapte mot Uthman. klanen hans mente at lederskapet i islam skulle knyttes til profetens slekt, noe Ali var. det var utifra denne gruppen sjiaislam vokste.
 • 661

  Muawiya blir kalif

  etter ali sin død
 • 680

  Islam splittes i sunni og sjia

  begge to er hovedretninger innenfor islam. Kalifen Ali dannet sjia, hovedsaklig fordi de var misfornøyde med måten man valgte kalifer på, da de mente at det skulle bli valgt utfra nære slektninger. på den andre siden, sunni, ble kalifene valgt av de sterkeste personene i klanen.
 • 680

  Sjia

  Sjia
  sjia retningen byttet ut ordet kalif med iman og Ali, Hasan og Husain hadde vært imaner. Retningene skapte sine egne høytider, den viktigste var ashura, der de minnet slaget ved Karbala. Sjia ble senere splittet opp i mange retninger, fordi man ikke var enige om hvem som var den rettmessige inamen. Hovedretningen er tolver- retningen der man går utfra at det var 12 inamer. en annen retningen er sjuer- retningen etter den ukjente nummer sju imanen. (Heiene et. al., 2016, s.139)
 • 680

  Sunni

  Sunni
  de fleste muslimene tilhører denne retningen og i motsetningen til sjia er den ikke delt opp i mange andre retninger. Mye på grunn av ash-Shafi sin bestemmelse med å skape en felles måte å arbeide på og utforme islams lære og lovregler. disse går utpå at sunni er den rikitge retningen, koranen er den viktigste kilden, enighet mellom de lærde og at når problemer dukker opp skal man søke hjelp med etablert lære. (Heiene et. al., 2016, s.140)
 • KIlder og opplysninger

  Heiene, Myrhe, Opsal, Skottene & Østnor, B. B. (2016). Tittel (utg.). Utgivelsessted: Forlag. det gikk ikke å legge til illustrasjoner på annet enn "event"