Historie Dominikanske Republikk

 • 1492

  Columbus

  Columbus oppdaget Hispaniola, øyen han kalte La Isla Española (den spanske øyen)
 • 1493

  Første bosetting

  Første spanske bosetting på Hispaniola, bodde taino der fra før av, ca 400 000
 • 1494

  Paven "gir bort" Amerika til Spania

  Tordesillas-avtalen 1494 v/ Pave Alexander VI
 • 1496

  Santo Domingo

  Hovedstaden Santo Domingo ble grunnlagt
 • 1500

  Folkelig katolisisme til øyen

  Vestafrikanske forestillinger om spirituelt mektige, hellige eller farlige tvillinger
 • Period: 1500 to

  Slaveriet

  Plantasjer og kvegfarmer ble hovedfokus for blomstrende eksport-økonomi. Behov for billig arbeidskraft.
 • 1503

  Encomienda, Repartimiento

  Encomienda: administrativ enhet som en europeer ble gitt overformynderskap til. All jord var eid av den spanske tronen. Taínoene måtte betale formynderen i gull som gjengjeld for kristning og "beskyttelse".
  Repartimiento: Utdeling av arvelige jordtitler til peninsulares med rett til å bruke urfolk som arbeidskraft.
 • 1503

  Merkantialisme

  All handel gikk om Sevilla. Forbudt å handle mellom havnene og med fremmede
 • Period: 1519 to

  Habsburgmonarkiet

  Habsburg fyrstehuset (tysk) dominerte store deler av Sentral-Europa, Italia og Spania på 1500 og 1600-tallet. Spania ble en av hovedaktørene i Europeisk stormaktspolitikk(1500). Karl 5 arvet den spanske tronen
 • 1522

  Slavenes motstand

  Det første slaveoppgjøret i Den nye verden, på plantasjen til Diego Columbus. Rømte slaver dannet egne slaver og dannet egne samfunn og truet de hvite.
 • 1561

  Lavere prioritet, Hispaniola

  Gruvene ble etterhvert utmattet. Kolonistene startet søk etter ny rikdom for å erstatte gull. Conquistadorer drar fr Hispaniola. Franske og engelske raider spanjolene i karibiske farvann. Kongen gjør Havanna til hovedhavn. Santo Domingo ikke lenger havnen for all handel i den nye verden.
 • Period: 1568 to

  80 års krigen

  Habsburg-monarkiet/Spania mot nederland
 • Depresjon Santo Domingo 1600-tallet

  Mange hvite flykter fra øyen. Kirkens representanter flykter. Mulatter og svarte blir igjen. Sukkerplantasjer, ingefærgårder og kvegfarmer forsvinner gradvis og eksportvarer hentes ikke. Etterhvert fattigdom bant de fleste. Subsistensproduksjon på conucos. Jakt på griser og kveg.
 • Period: to

  Las Devastaciones

  Avfolking, forflytning og nedbrenning av bosetninger i nord, nordvest og sør på Hispaniola Fattige kreoler og frie mulatter får ikke drive kjøp og salg med franske protestanter og pirater. Religionskriger i Europa tar knekken på kontrabanehandel og øyens økonomi. Mange i overklassen drar.
 • Period: to

  30-årskrigen avsluttes

  Frankrike og protestantiske land mot Habsburgmonarkiet/Spania
 • Fredstraktanen Westphalia

  Avslutter religionskriger
 • Tortuga - Haiti

  Pirater på Tortuga. Fransk handelskonpani kjøper Tortuga. Tidligere pirater og settlere bosetter seg på venstre del av Hispaniola.
 • Fransk koloni

  Fransk koloni Saint Domingue blir etablert. Importerer en halv million slaver. Sukker og kaffe
 • Code Noir

  Forbød all afrikansk overtro og praksiser. Ikke spille trommer, selge bestemte objekter, planter osv. Dødsstraff
 • Period: to

  9-årskrigen

  Frankrike mot Østerrike, Nederland, Spania, England
 • Fredstraktat Ryswick

  Avslutter 9-årskrigen: Spania avstår Saint Dominque til Frankrike
 • Bourbonreformene 1700-tallet

  Begrenset kreolenes makt og gjenopprettet spanske overherredømme over kolonoene. Det enorme antallet slaver og kreoler i Haiti gjorde opprør og drepte og kastet ut alle franskmenn (1791-1804). De slo Napoleon og ble verdens første stat av tidligere slaver.
 • Period: to

  Borbun regimet

  Spansk arvefølgekrig (13år). Frankrikes kandidat vant og det franskættede bourbon-dynatiet inntok den spanske tronen. Kreolene mistet mye av sin makt og mulighet til å berike seg. Peninsulares igjen i kontroll.
  1778: Frihandel i hele området, alle havner. Økt fokus på innføring av slaver og plateproduksjon. Revitalisering av slaveri og tvangsarbeid for urfolk i Latin-Amerika og spank karibia
 • Period: to

  Spansk arverekkefølgekrig

 • Ny lovgivning; forgiftning og magi

  Forgiftning og magi som motstand: Slaver forgifter slaveholdere, deres familier, husdyr og andre slaver. De fikk ikke bruke eller eie medisiner, planter eller gift.
 • Avtalen i Aranjuez

  Første avgrensning av statlig fransk og spansk territorium på Hispaniola
 • Period: to

  Fransk styre over hele øyen

 • Period: to

  Santo Domingo - Spansk koloni på ny

 • Period: to

  Haiti okkuperer Santo Domingo

  Opphever slaveriet, 8000 dominikanske slaver "frie". Innfører tvangsarbeid for å betale erstatning til Frankrike. Lager grobunn for antihaitianske følelser
 • Monroedoktrinen

  Europeiske makter skulle ikke lenger tillates å blande seg inn i eller kolonisere uavhengige stater i Amerika.
 • En stat skal etableres

  Caudillos kjemper om nok makt til å etablere en stat i Sør og Cibao. Ikke veinett, landsdeler ikke bundet sammen, kulturelle forskjeller, anarki og kaos.
 • 27. Februar

  Statskupp, nasjonaldag
 • Period: to

  Innvandring

  Ca 10 millioner mennesker emigrerte fra europa til DR
 • Period: to

  Caudillos, 25 ulike regjeringer

  Caudillos styrter hverandre etter tur, hele landet er delt mellom mer enn et dusin caudillos. Hver nye regjering; ny konstitusjon
 • Period: to

  Latin-Amerikas og Karibias ksportledede ekspansjon

  Ekportledet ekspansjon, transportrevolusjon (seil til damp), Åpning av panamakanalen 1914, Eksport av flere varer.
  Politiske og sosiale faktorer bestemte tilgangen til kreditt, retten til jord og mulighet for arbeid.
 • Period: to

  Diktator Ulises Heaureaux

  Haitiansk + cocolo opphav
  Han brukte statens utenlandslån som sin egen bukselomme og prøvde å selge deler av landet til USA
 • USA administrerer DRs økonomiske forvaltning/skatt og toll

  I januar 1905 antok USA rollen å administrere den Dominikanske Republikks økonomiske forvaltning/skatt og toll.
  I 1907 ble denne avtalen omgjort til en traktat.
  Lån på 20 millioner dollar fra en bank i New York som betaling for utestående fordringer, gjør USA til den Dominikanske Republikks eneste utenlandske kreditor.
  Så følger noen år med sivil uro og borgerliknende tilstander.
 • Moscoso Puello

  Dominikansk historiker, lege, forfatter Antihaitianisme blant kreolsk elite i Santo Domingo
  «Dominikanere er konstitusjonelt hvite, og det er derfor vi har etablert denne republikken, som ikke må bli forvekslet med Haiti, der folk spiser menneskekjøtt, snakker kreolsk fransk, er svarte og hvor det kryr av vodouguder»
 • Åpning av Panamakanalen

  Eksportledende ekspansjon
 • Period: to

  USA okkuperer Haiti

 • Period: to

  USA okkuperer Den Dominikanske Republikk

 • Period: to

  Generalissimo Raphael Molida Trujillo

  En stund etter USA forsvant tok diktatoren Raphael Trujillo makten. Han styrer brutalt og blir myrdet i 1961. Blant annet massakreres mer enn 10 000 haitianere i 1937 i et forsøk på å gjøre landet "hvitere". Antihaitianisme blir en del av den nasjonale identiteten. Monopoliserer industri, reduserer sterkt kirkens makt.
 • Nobels fredspris

  Trujillos var kandidat for nobels fredspris for å ha sluttet fred med den Haitianske presidenten
 • Haitianere massakrert

  Over 10 000 haitianere ble massakrert i grenseområdet (el corte) av Trujillo-regimet
 • Nedslaktingen av haitianere

  Trujillo satte i gang via sine militære slaktingen av haitianere fra 10 000-15 000 i grenseområdene. Sukkerplantasjens slaver ble ikke drept. Haitis president papa doc solgte senere haitianske slaver til Trujillos sukkerplantasjer.
 • Period: to

  Joaquin Balaguer

  Etter Trujillos død får landet inn en periode med økonomisk vekst. Balaguer gjorde store forandringer og skapte vekst, men ujevnt fordelt. Turismen startet under Balaguer. (var visepresident, tok over når Trujillo ble drept)
 • Period: to

  USA invaderer D.R på ny

  Avsetter demokratisk valgt president Juán bosch og sosiale reformer
 • Økonomisk krise

  Oljeprisene ble firedoblet