Unnamed

Norsk litteraturhistorie

 • Romantikken og nasjonalromantikken

  Romantikken og nasjonalromantikken
  INNHOLD: lengsel, mystikk, dyrking av den guddommelige naturen
  FORM: lyrikk sentral sjanger, eksperimentering med form, mange språklige bilder
  Nasjonalromantikk: bondekultur, eventyr og myter, fornorsking av dansken
 • Period: to

  Romantikken

  INNHOLD: lengsel, mystikk, dyrking av den guddommelige naturen
  FORM: lyrikk sentral sjanger, eksperimentering med form, mange språklige bilder
  Nasjonalromantikk: bondekultur, eventyr og myter, fornorsking av dansken
 • Period: to

  Napoleonskrigene

  Napoleon var hærføreren som skulle realisere ideene fra revolusjonen i 1789: frihet, likhet og brorskap.
  Romantikken videreførte disse tankene. Men istedenfor å legge vekt på fornuften satte de følelsene i sentrum.
 • Norsk Grunnlov

  Norsk Grunnlov
  Unionen med Danmark gikk i oppløsning, og Norge fikk sin egen grunnlov. Det ble ny union med Sverige, men starts skuddet var gått for ny nasjonal bevissthet.
 • Wergeland og Welhaven

  Wergeland og Welhaven
  Wergeland og Welhaven var de store romantiske dikterne i Norge. Begge slo igjennom rundt 1830, og de var glødende opptatt av både kunst og politikk.
  Mens Wergeland var påvirket av opprørsk, revolusjonær romantikk,impulsiv, fri diktining, for eget skriftspråk (også kalt venstreromantikk), var Welhaven påvirket av en mer behersket og konservativ romantikk, følge regler og tradisjoner i kunsten, bevare dansk skriftspråk(høyreromantikk).
 • Dickens:Oliwer Twist

  Dickens:Oliwer Twist
  Charles Dickens’ romaner var viktig for realismen i Europa. Han skildrer 1800-tallets England med sosial urettferdighet og sterke klasseskiller.
  I Oliver Twist følger vi en foreldreløs gutt som vokser opp på fattighuset. Det er lite mat, og guttene går konstant sultne. Oliver drister seg til å gjøre opprør, men det får fatale konsekvenser. Boka gir et levende bilde av maktsyke barnehjemsbestyrere og forbryterkonger i Londons underverden.
 • Period: to

  Nasjonalromantikken

 • Period: to

  Asbjørnsen og Moe

  Med nasjonalromantikken kom interessen for eventyr, sagn og folkeviser. Asbjørnsen og Moe dro ut for å samle norske eventyr, som tidligere bare hadde blitt fortalt muntlig.
  Asbjørnsen og Moe fikk også betydning for det norske skriftspråket. De brukte muntlige, korte setninger, og de brukte typiske norske ord istedenfor de danske:
  sønnen min (dansk: min sønn)
 • Period: to

  Ivar Aasen og nynorsken 1842-1855

  Ivar Aasen dro rundt i Norge for å kartlegge norske dialekter. Det ble grunnlaget for et eget norsk språk, nynorsk.
  Aasen brukte også det nye språket i dikt. «Nordmannen» («Mellom bakkar og berg») skildrer den barske naturen og det harde livet som preger Norge.
 • Brudeferd i Hardanger

  Brudeferd i Hardanger
  Tidemand og Gudes maleri er blitt symbolet på nasjonaromantikken i Norge. Den vakre naturen og de dramatiske fjellene er et typisk romantisk trekk. I tillegg finner vi folket – bønder i bunad.
  Bøndene ble sett på som rene og uskyldige, upåvirket av sivilisasjonen.
 • Knud Knutsen

  Knud Knutsen
  Knud Knudsen ville fornorske dansken istedenfor å skape et nytt språk. Han foreslo blant annet at b, d, g blir til p, t, k:
  løbe -> løpe
  Knudsens arbeid ble grunnlaget for bokmålet. Mange av forslagene hans ble vedtatt i rettskrivningsreformen i 1907.
 • Period: to

  Poetisk Realisme

  Den poetiske realismen er en overgangsperiode mellom romantikken og realismen. Forfatterne legger fortsatt vekt på religiøse og moralske idealer, og de bruker et romantisk språk. Men de begynner også å ta opp problemer i samfunnet.
  Synnøve Solbakken, Amtmannens døtre, Peer Gynt
 • Period: to

  Realisme og Naturalisme

  INNHOLD:
  Kritikk av autoriteter og samfunnsforhold: kirken, ekteskapet, fattigdom og undertrykkelse.
  Tro på at den enkelte må få muligheter og velge selv.
  FORM:
  Roman og drama viktige sjangere. Realistiske skildringer, detaljerte miljø- og personbeskrivelser.
 • Period: to

  Nye tanker og ideer

  Charles Darwin (1809–1882): Alle skapninger, også mennesket, var ledd i en kontinuerlig utvikling. Mennesket var ikke «kronen på skaperverket».
  Karl Marx (1818–1883): Samfunnsforholdene er resultat av klassekamp. Arbeiderklassen blir undertrykt og må gjøre opprør for at verden skal utvikle seg mot det bedre.
  Slike teorier slo hull på forestillinger om at mennesket var skapt av Gud, og at urettferdighet var naturlig og uforanderlig.
 • Brandes: Det moderne gjennombrudd

  Brandes: Det moderne gjennombrudd
  «Det at en litteratur i våre dager lever, viser seg i at den setter problemer under debatt.»
  Den danske litteraturkritikeren Brandes satte i gang realismen i Norden. Han krevde at forfatterne skulle ta opp konkrete problemer i samfunnet som gjaldt kirken, ekteskapet, eiendomsretten og samfunnsforholdene. Litteraturen skulle etterlikne virkeligheten og skape endring.
  Dette blir også kalt det moderne gjennombrudd – litteraturen måtte bli moderne.
 • Period: to

  Kritisk Realisme

 • Period: to

  Naturalisme

  Naturalismen var en videreføring av realismen, men med en mer pessimistisk tone: – deterministisk menneskesyn (livet forutbestemt av arv, miljø og samfunnsforhold)
  – hovedpersonen går ofte til grunne, har ikke mulighet til å endre seg
  – enda større vekt på detaljer, utpensling av nød og elendighet Typisk for naturalismen er også lange, store romaner, uten noe klart høydepunkt eller løsning på problemene.
 • Et dukkehjem

  Et dukkehjem
  Nora gjør opprør mot samfunnets forventninger og forlater sin mann Torvald og sine barn. Stykket vakte skandale, og for at det skulle bli oppsatt i enkelte land, måtte Ibsen skrive om slutten.
  Handlingen foregår i juledagene, men idyllen uteblir. Hemmeligheter fra fortiden kommer fram og vipper «dukkehjemmet» ut av balanse
 • Kielland:Gift

  Kielland:Gift
  Alexander Kielland var en av de store romanforfatterne i perioden. I Gift (1883) kritiseres skolesystemet på 1800-tallet. Hovedpersonen Lille Marius dør til slutt av presset på skolen og puggingen av alle de latinske verbene.
  «Mensa rotunda, svarte lille Marius og døde.»
 • Parlamentarismen og politiske partier

  Parlamentarismen og politiske partier
  1884 var en viktig demokratisk milepæl – fra nå av var det Stortinget som hadde mest makt, ikke kongen. «All makt i denne sal» var slagordet. Samtidig oppsto de første partiene, Høyre og Venstre. Høyre representerte eliten og embetsmennene, mens Venstre var bønder og radikale byfolk. Tre år senere ble Arbeiderpartiet stiftet, og arbeidernes rettigheter kom på dagsordenen.
 • Nynorsk og Bokmål likestilt

  Nynorsk og Bokmål likestilt
  Venstre hadde flertall og sørget for at nynorsken kunne brukes i skolen på lik linje med dansken, i det såkalte jamstillingsvedtaket. Det betydde at Norge etter hvert fikk to offisielle språk, nynorsk og bokmål.
 • Krogh:Albertine

  Krogh:Albertine
  Christian Krohg skrev romanen Albertine og malte bildet med samme navn. Her skildres den fattige og uskyldige sypiken Albertine som narres inn i prostitusjon av de som skulle være de svakes forsvarer, nemlig politiet. Liksom Jægers roman var boka et viktig innlegg i tidens sedelighetsdebatt (debatt om kjønnsmoral). Den ble forbudt, men førte etter hvert til at offentlig prostitusjon ble avskaffet.