Img 4470

Slekten på gården Them Nedre

 • Jan 1, 1575

  0. gen: Lauritz Them

  Lauritz Them kommer fra Brunlanes. Han nevnes i flere skrifter, og knyttes til Them på Sem. Det kan synes som første generasjon på Them var Lauritz, samme som førstefødte til Helge heter. (Opplysninger fra Vestfold historielag, 2010)
 • 1. gen: Helge Them

  I skattemantallet fra 1595
  Lagrettsmann
  Eneste oppsitter, Them er hans odelsgods
  Kan lese- og skrivekunsten
  Gift med Helje Them
  Fikk 3 barn: Lauritz, Helge og Oluf
 • 1. gen: Enken Helje Them

  Enken til Helge, Helje Them drev gården i 6 år frem til eldstemann kunne overta.
 • 2. gen: Lauritz Them

  Eldste sønn overtar i 1630
  Han nevnes ikke etter 1654, trolig død.
  Han fikk 2 barn:Anders og Helge
 • 2. gen: Oluf Them

  Lauritz bror overtar Them. Antageligvis som formynder da barna til Lauritz er for små til å overta. Lauritz nevnes ikke etter 1654.
 • 2. og 3. gen: Oluf Them og Anders Lauritzen

  Nå er sønn til Lauritz, Anders, og hans onkel Oluf nevnt i bøker som eiere av Them.
 • 3. gen: Anders Lauritzen og Guttorm Olsen

  I 1673 er fetterene Anders og Guttorm eiere av Them
  Guttorm gifter seg med Jøran Abrahamsdatter
  De får en sønn Ole.
 • 4. gen: Ole Guttormsen

  Sønn til Guttorm, oldebarn til Helge Them overtar i 1720
  Han gifter seg med Karen Christopherdatter fra Høyjord
  De får 2 barn:
  Edel og Jøran
 • 5. gen: Edel Olsdatter

  Født 1709-1789
  Enke fra 1751, Christopher Jørgensen fra Fyllpå
  Drev gården fra 1751 - 1776
  Fikk 6 barn
  Guttorm, Anders, Lars, Aase, Jøran og Anne
 • 6. gen: Anders Christophersen

  Eldstesønn Guttorm overtok farsgården på Fyllpå
  Sønn nr 2 Anders overtok Them
  Født 1733-1810
  Gift med Anne Andersdatter Askehaug (nabogård)
  De fikk 2 barn:
  Christopher og Ingeborg Maria
 • 7. gen: Christopher Andersen Them

  Født 1783-1861
  Forlovet før han ble kalt ut i krigen i 1812
  Gift med Grethe sophie Hansdatter, Hesby (juli 1812)
  De fikk 7 barn
 • Nøtterøys første kommunestyre avholdt på Them

  Nøtterøys første kommunestyre ble avholdt på ThemLitt om gården Them (Tem)
 • 8. gen: Hans Christophersen Them

  8. gen: Hans Christophersen Them
  Nr 2 i søskenflokken overtok Them
  Levde fra 1818-1884
  Gift med Elen Hesby i 1860
  Hadde gården i 1857-1876
  5 barn:
  Christopher, Herman, Hans, Karen Marie, Anders Sophus Them
  På bildet er det sønnen Herman. Han likte jakt.
  Christopher, Herman, Karen Marie, Hans, Anders Sophus Them
 • 9. gen: Christopher, Herman og Hans

  9. gen: Christopher, Herman og Hans
  3 ugifte brødre overtok gården i 1876 til 1908
  Ingen giftet seg eller fikk barn (som vi kjenner til)
  Søster Karen Marie tok seg av hustell og "inneting"
  Dette bildet er fra slutten av 1800/begynnelsen av 1900-tallet. Den lille jenta i hvit kjole er Borghild Them, født Wiersholm
 • Skysstasjon på Them nedre

  Søskene drev Skysstasjon på Them Nedre etter omlegging av Andebuveien (i forbindelse med Sem stasjon).
 • 9. gen: Anders Sophus Them

  9. gen: Anders Sophus Them
  Født 1872 - 1942
  Anders Sophus hadde først gård på Botne.
  Overtar Them etter sine brødre, driver gården fra 1908 - 1942
  Gifter seg med Borghild Wiersholm, født 1893, gift 1922
  Anders Sophus Them dør ved en fallulykke i en trapp 1942.
  De får 3 barn:
  Ellen (1922), Hans (1923) og Anna (1927)
 • 9. gen: enken Borghild Them

  9. gen: enken Borghild Them
  Borghild Them drev gården videre når Anders døde. Det var krig og sønnen Hans var på Romerriket (ikke ute i krigen).
  Hun drev gården frem til 1946.
  Her ser dere siste bilde tatt av familien Borghild og Anders Them i 1941, 1 år før Anders døde.
 • 10. gen: Hans Them

  Hans er født i 3. juli 1923 og døde 9. april 1999
  Gift med Petrea Them 21. juni 1958, født 1922, død 6. februar 2014.
  Drev gården fra 1946-1991
  2 barn:
  Helga Marie Them og Borghild Them
 • 11. gen: Borghild Kristin Them

  11. gen: Borghild Kristin Them
  Født i 1966
  Gift med Ola Myhre (1961)
  Overtok gården i 1991 - dd
  Har 3 barn:
  Ola Simon (1991), Mathias (1993) og Kristina (1997)
 • Kulturarv - rapport fra Vestfold fylkeskommune

  Arkeologer fra Vestfold fylkeskommune hadde ansvar for det øverste jordlaget under utgraving. Her er rapporten: https://www.vfk.no/globalassets/vfk/dokumenter/kultur/kulturarv/them_registreringsrapport.pdf
  Videre arkeologisk utgraving ble foretatt av Kulturhistorisk museum