Vasskrafta turbin gronn copy

Norske vasskraftanlegg

 • Hamn

  Norge og Europas første vasskraftverk, blei lagt ned kort tid etter oppstart.
 • Kuråsfossen

  Kuråsfossen
  Kuråsfossen kraftverk på Røros er blant dei eldste kraftverka i Norge som fortsatt finst, sjølv om kraftverket vart tatt ut av drift i 1965 står bygget der fortsatt og er i dag eit museum.
  Installasjon i kraftverket var i 1896 på 0,5 MW og utnytta ein fallhøgde på 15,3 meter. Etter nedlegginga i 1965 forfalt kraftverket fram til 80-talet då det i 1982 vart tatt initiativ til å restaurere Kuråsfossen.
  Foto: Helena Nynäs/NVE
 • Hafslund

  Hafslund kraftverk er eit kraftverk på austsida av Glomma i Sarpsborg kommune. Kraftverket utnytter et fall på 20,5 meter i Sarpsfossen og er eit elvekraftverk. Allereie i 1898 byrja utbygginga av kraftverket og produksjonen starta i 1899.
 • Hammeren

  Hammeren
  Ligg i Maridalen i Oslo. Var for allmenn forsyning av Oslo, den gang var dei sikker på att det skulle vera nok til evig tid med dette kraftverket. Det er eit av norges eldste kraftverk som fortsatt er i drift, og produserar i dag nok til kraft til 800 hushaldningar.
  Foto: E-CO
 • Øvre Leirfoss

  Øvre Leirfoss
  Øvre Leirfoss kraftverk er eit elvekraftverk i Trondheim kommune. Kraftverket utnytter eit fall på 34 meter, installasjon på 15 MW og har ein middelproduksjon på 85 GWh.
  Foto: Statkraft
 • Kykkelsrud

  Kraftstasjonen ligg på austsida av Glomma i Askim kommune, 8 km nedanfor Solbergfoss kraftstasjon. Hadde ein installasjon +\ 22,5 MW og utnytta ein fallhøgde på 20 meter. Utbygginga starta i 1900 og omfatta fossane Kykkelsrudfoss, Saudofoss, Dalsfoss og Vervenfoss. Kraftstasjonen ligg i dagen og er eit elvekraftverk (lågtrykkskraftverk). Kraftverket blei tatt ut av drift i 2008 og skal erstattast av eit nytt like ved.
 • Dalsfos

  Dalsfos kraftverk ligg i Kragerø kommune og er eit elvekraftverk. Det kom i drift i 1907 og representere dei små kraftverka frå den perioden. Fallhøgde på 21 meter, installasjon på 6 MW med 3 aggregat. Den er godt ivaretatt og vedlikeholdt og har mye av det opprinnelige utstyret inntakt. Kraftverket er eigd av Skagerak Kraft AS.
 • Tysso 1

  Tysso 1
  Byggestart i 1906. Vidare utbygd i perioden 1910 - 1918. Horisantal peltonturbin, fallhøgde på 400 meter. Nord- Europas største vasskraftverk i 1908. Heile kraftanlegget er i dag freda og blir forvalta av Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum.
 • Oltedal

  Oltedal kraftverk ligg i Gjesdal kommune, 45 km frå Stavanger. Kraftverket blei bygd for allminnelig forsyning til Stavanger. I 1909 hadde det ein installasjon på 3 MW og utnytta eit fall på 66 meter, i 1911 og 1914 blei ytterlige 2 aggregat installert.
 • Vemork

  Vemork
  Vemork ligg i Rjukan og huser i dag Norsk Industriarbeidermuseum. Det var i drift i perioden 1911 - 1971, hadde ein installasjon på 132 MW og var verdas største kraftverk i 1911. Norsk Hydro og Sam Eyde sto bak utbygginga av dette høgtrykkskraftverket med ein fallhøgde på 300 meter. Blei i 1971 erstatta av nye Vemork kraftverk som ligg i fjellet bak det gamle.
  Foto: Dag Endre Opedal/NVIM
 • Bøylefoss

  Bøylefoss kraftverk er plassert på austsida av Nidelva, 36 km frå elvas utløp ved Arendal. Fallhøgde på 62 meter, installasjon på 65 MW med 8 aggregat. Då kraftverket var ferdig i 1913 var det eit av norges største, berre Svelgfoss, Tysso I og Vemork var større. Kraftverket blei bygd ut for industrien på Eydehavn og produserte 25 Hz, dette blei ombygd til 50 Hz, for allminnelig forsyning, på slutten av 80-tallet.
 • Såheim

  Såheim
  Såheim ligg i Rjukan og er veldig likt Vemork både i storleik og tidsperiode. Såheimligg midt i sentrum av Rjukan og er i dag ombygd til eit moderne vannkraftverk. Kraftstasjonen er på heile 145 x 80 x 75 meter, har seks etasjer og er nydelig oppført i betong. Men heile bygget var ikkje kraftstasjon, i dette var og gjødselfabrikken. Ved å ha begge delar i same bygg slapp ein å søka konsesjon for overføring av straum.
  Foto: Dag Endre Opedal
 • Vamma

  Vamma
  Vamma kraftverk er eit elvekraftverk på heile 212 MW som nyttar eit fall på 28,5 meter og har 11 aggregat.
  Foto: Hafslund
 • Longerak

  Kraftstasjonen er plassert på austsida av Byglandsfjorden. Det ligg gøymt inne i skogen og har ein særeigen utbygging frå tidleg 1900-talet. Det vart bygd for elektrisitetsforsyning til eit sanatorium. Det har 3 aggregat på til saman 1,3 MW og fallhøgde på 298 meter.
 • Herlandsfoss

 • Nomeland

 • Glomfjord

  Glomfjord
 • Rånåsfoss

 • Hakavik

  Hakavik
 • Solbergfoss 1

  Solbergfoss 1
  Starta produksjonen i 1924. Er eit elvekraftverk som ligg i utløpet til Glomma. 108 MW, 900 GWh (saman med Solbergfoss 2), francis-turbin.
 • Nygård

  Bygget for strøm til Ofotbanen
 • Kjosfoss

  for flåmsbanen
 • Nedre Fiskumfoss

 • Hol 1

  Hol 1
  Kraftverk i dagen, høgtrykksanlegg frå etterkrigstida bygd for forsyna Oslo-området med straum.
 • Nedre Vinstra

 • Aura

  Aura
 • Tokke

  Tokke
 • Skogfoss

  Pasvikelva
 • Tysso 2

 • Tonstad

  1968
 • Grytten

  Mardøla-aksjonen
 • Sima

  Sima
  Sima kraftverk ligg i Eidfjord
 • Kvilldal

  Kvilldal
 • Alta

 • Svartisen

  Svartisen