Eugène delacroix  la liberté guidant le peuple

Den franske revolusjon Matz Kastet 8A

 • Kong Ludvig den 14

  Kong Ludvig den 14
  Ludvig 14 var en fransk konge fra 1643 til 1715. Ludvig kalte seg selv Solkongen fordi han selv trodde at han var universets midtpunkt. han er den mest kjente kongen i Frankrikes historie. Hans regjeringstid fra midten av 1600-tallet til begynnelsen av 1700-tallet. Han var lite likt fordi han brukte ekstreme pengesummer på seg selv og familien.
 • Isaac Newton

  Isaac Newton
  Isaac Newton var en engelsk matematiker, fysiker, astronom, alkymist, kjemiker, oppfinner, og naturfilosof. Han er kjent som en av tidenes største vitenskapsmenn og matematikere. Newton lagde gravitasjonsteorien kalt Newtons universelle gravitasjonsteori.
  Newtons universelle gravitasjonsteori ble publisert den 5. juli 1687.
 • Montesquieu

  Montesquieu
  Montesquieu var en fransk filosof og forfatter. Han var opptatt av å gi råd om hvordan samfunnets lover skulle være, særlig hvis de skulle garantere borgernes frihet. Han kom fram med maktprinsippet, der makten skulle fordeles likt.
 • Voltaire

  Voltaire
  Voltaire var en historiker og forfatter som tenkte nye tanker om menneskets frihet og rettigheter
 • Stender samfunnet

  Stender samfunnet
  I Frankrike hadde de et stender samfunn:
  Kongen var på toppen
  1. standen- kirka
  2. standen- adelen
  3. standen- Bønder, håndverkere osv.. En av grunnene til at folk begynte å lage opprør var pga. stendersamfunnet.
 • Rousseau

  Rousseau
  Jean- Jacques Rousseau var en sveitsisk-fransk filosof, forfatter og musiker fra opplysningstiden. Rousseau formulerte folkesuverenitetsprinsippet og gikk inn for de naturlige menneskerettigheter. Dette fikk grunnleggende betydning for den franske revolusjon, som brøt løs 11 år etter hans død. Han var også en viktig faktor for romantikken.
 • Kong Ludvig den 15

  Kong Ludvig den 15
  Var konge fra 1715 til 1774. Kong Ludvig den 15 startet mange kriger. Ludvig den 15 ble konge i en alder av 5 år. Kong Ludvig var en veldig upopulær konge da han døde.
 • 7 årskrigen

  7 årskrigen
  Sjuårskrigen var i årene 1756–1763. Det var mange land som var involvert i krigen. Men en del av krigen var at Frankrike og amerikanerne kjempet mot Storbritannia for friheten og mindre skatt. Frankrike og amerikanerne vant.
 • Kong Ludvig den 16

  Kong Ludvig den 16
  Kong Ludvig den 16 var den siste eneveldige kongen, han var konge i 1774 til 1792 og endte opp med å bli halshugd.
 • Marie Antoinette

  Marie Antoinette
  Marie Antoinette var en dronning fra 1774 til 1792 gjennom sitt ekteskap med Ludvig den 16. Marie ble etter hvert en veldig upopulær person. Og ble utsatt for masse ryktespredning. Hun endte med å bli halshugd fordi hun ble anklaget for incest og forræderi.
 • Uavhengihetskrigen

  Uavhengihetskrigen
  Uavhengighetskrigen var en krig mellom Frankrike og Storbritannia i Amerika. Frankrike tapte.
 • En av årsakene til den franske revolusjon

  En av årsakene til den franske revolusjon
  En av flere årsaker som utløste den franske revolusjon var den kritiske økonomiske situasjonen i Frankrike i 1780-årene. Statens økonomiske problemer var delvis forårsaket av alle krigene på 1700-tallet, blant annet de enorme kostnadene ved landets deltakelse i den amerikanske uavhengighetskrigen.
 • Da Den Franske revolusjonen startet

  Da Den Franske revolusjonen startet
  I 1789 startet opprørende mot det franske styret, fordi folket var lei av hvordan den enveldet kongen styrte landet, det franske styret og forskjelligheten mellom rik og fattig. Hele revolusjonen varte fra ca. 1789 til 1799
 • Stenderforsamlingen 1789

  Stenderforsamlingen 1789
  Kong Ludvig den 16 kalte inn til en forsamling med de tre forskjellige stenderne. 1. standen kom med 290 representanter, 2. standen kom med 292 representanter og 3. standen kom med 584 representanter. Siden 3. standen var flest ville de da også være i flertall under avstemninger.
 • Ballhuseden

  Ballhuseden
  Etter Stenderforsamlingen ville 3. standen ha et møte igjen. De hadde møte i ballhuset i Versailles. Der bestemmer de seg for å bli kalt en nasjonalforsamling ( Representerer hele folket) De avskaffer eneveldet og innfører menneskerettigheten.
  Ballhuseden regnes som den franske revolusjons fødsel.
 • Bastillen

  Bastillen
  I 1789 Startet folket et opprør ved å storme fengselet i Paris kalt Bastillen. Dette gjorde de mot kong Ludvig den 16. En av årsakene til at folket gjorde dette var fordi at landet var i store økonomiske problemer, etter blant annet Frankrikes deltagelse i den amerikanske revolusjonen.
 • Kvinnetoget til Versailles

  Kvinnetoget til Versailles
  I 1789 var det sult og mangel på brød. Det gjorde kvinnene sinte, de gikk i et med 20 tusen kvinner helt til Versailles. Der krevde de å få med seg kongen og dronningen til Paris. Folkemengden trengte seg inn på slottet og halshøgde flere vakter på veien in. De fikk med seg kongen til Paris og kongen måtte gi dem Brød.
  Dette var en av de viktigste hendelsene i starten på den franske revolusjonen.
 • Skrekkveldet

  Skrekkveldet
  Skrekkveldet var en periode i den franske revolusjon når "folket" eller nasjonalforsamlingen hadde fått makten fra våren 1793 til sommeren 1794. Folket ville da rydde bort de som kunne ta tilbake eller true makten til folket. Det førte til at de drepte rundt 17 000 folk med en dødsdom med giljotinen inkludert Marie Antoinette og Robespierre til slutt.
 • Robespierre og Danton

  Robespierre og Danton
  Robespierre og Danton var ledere av skrekkveldet. Danton var godt likt av folket, han var ikke kjent som en kjølig beregnende politiker som Robespierre, men ledet Frankrike i den tunge terrorperioden 1793. Begge endte opp med å bli halshøgd.
 • Giljotin

  Giljotin
  Giljotin er en falløks som ble brukt til henrettelse, oppkalt etter den franske legen Joseph Ignace Guillotin. Giljotinen kutter av hodet til folk. Den ble brukt mye i Frankrike under den franske revolusjon.
 • Året uten sommer

  Året uten sommer
  Det hadde vært et vulkan utbrudd Island, vulkanen heter Laki. Utbruddet hadde med seg ekstreme mengder med aske og sot som kom mot Frankrike. Asken og soten la seg over Frankrike sånn at det ble mye kaldere enn normalt. Det året ble det veldig dårlige avlinger og brød ble kjempe dyrt .