Standard german soldiers in oslo 9 april 1940

2 verdenskrig i Norge

 • Altmark-saken

  Altmark-saken
  Ved andre verdenskrigs utbrudd i September 1939 var holdningen til Norge at de skulle være nøytrale. 14. februar 1940 kom det tyske skipet Altmark inn i norsk territorium. Skipet hadde 300 britiske krigsfanger ombord men fikk lov å passere som en del av nøytralitetsavtalen. Skipet ble eskortert av en norsk topedobåt.
 • Altmark - Cossack

  Altmark - Cossack
  Den 16. februar kom den britiske jageren Cossack og prøvde å stoppe det tyske skipet, syv tyskere mistet livet og de britiske fangene ble frigitt. Med dette mente Hitler at Norge ikke var nøytrale og besluttet å invadere.
 • Mobilisering for krig

  Mobilisering for krig
  Om morgenen 08. april 1940 blir det innad i det norske militæret gitt beskjed om mobilisering. Norske myndigheter mottar telegram fra britiske myndigheter om en tysk flåte på ved til Narvik. På kvelden i 21- tiden blir det avhold regjeringsmøte, men det blir da ikke drøftet videre moblisering. Klokken 22 blir det varslet om tysk marine i ytre Oslofjord.
 • Krigen kommer til Norge

  Krigen kommer til Norge
  Regjeringen holder krisemøte natt til 09.april 1940. Klokken 03 gir regjeringen offisiell beskjed om mobilisering. Klokken 04 ankommer tyske militærskip Bergen. Klokken 04.22 blir det tyske krigsskipet Blûcher blir skutt på av kanoner fra Oscarsborg festning i Oslofjorden og senkes. Krigen har kommet til Norge.
 • Vidkun Quislings radiokupp

  Vidkun Quislings radiokupp
  Den 9. april, etter tyskerenes invasjon av Norge, fikk Quisling tilgang til radiosenderen i Oslo, der han selverklærte seg som statsminister av Norge og gav en ordre om all mobilisering av militære skulle avsluttes. Dagen etter avviste Norges konge Haakon 7 dette kravet.
 • Administrajonsrådet

  Administrajonsrådet
  Quisling kupp-regjering ble erstattet av Administrasjonsrådet 14. april. Dette besto av tyske ministre og norske embedsmenn.
 • Kongen og regjering forlater Norge

  Kongen og regjering forlater Norge
  Den 7. juni reiser norske kongen, kronprinsen og regjering til Storbritannia, London for å fortsette styret av landet derfra.
 • Norge kapitulerer

  Norge kapitulerer
  Den 10. juni overgir de norske militære styrkene seg. Det tyske militære angrepet har vært for sterkt for et norsk forsvar som de siste årene bare har blitt mer og mer svekket grunnet nedbygging.
 • Josef Terboven

  Josef Terboven
  Etter 25. september var det den tyske Reichkommissar Josef Terboven som styrte Norge som diktator.
 • Høyesterett i Norge går av

  Høyesterett i Norge går av
  Den 12. desember går Høyesterett i Norge av som en protest mot den tyske okkupasjonen.
 • Deporteringsskipet Donau

  Deporteringsskipet Donau
  Donau var et tysk transportskip som ble brukt til transport av krigsfanger, soldater og utstyr til og fra Norge under krigen. Det ble og brukt til en stor utskipning av jøder den 26. november 1942 da 529 jøder ble sendt ned med skipet og videre til konsentrasjonsleiren Auschwitz. kun 38 av disse overlevde.
 • Norsk Hydro Vemork-aksjonen

  Norsk Hydro Vemork-aksjonen
  Norsk Hydros fabrikk på Vemok var en viktig fabrikk for Tysklands atomprogram under andre verdenskrig. De hadde produksjon av tungtvann som var viktig for foskning og eventuell produksjon av atomvåpen. Den 27. februar 1943 ble fabrikken angrepet og sprengt av norske motstandsmenn, men ikke kritisk skadet nok for at de ikke kunne starte opp produksjon igjen etterpå. Produsjonen ble siden flyttet til Tyskland.
 • Tinnsjø-aksjonen

  Tinnsjø-aksjonen
  I forbindelse med flyttingen av tungtvannsproduksjonen fra Norsk Hydro i Vemork, ble det utført en aksjon mot frakteskipet D/F Hydro på Tinnsjøen i Telemark. Skipet var lastet med tønner med tungtvann som var vesentlig for Tysklands utvikling av atomvåpen. Ferjen ble sprengt av norske motstandsmenn for å hindre tyskerene å få dette tungtvannet til Tyskland. 14 nordmenn og 4 tyskere ble drept i aksjonen.
 • Donau blir senket

  Donau blir senket
  Den 16. januar 1945 ble skipet bombet. Dette ble utført av Max Manus og Roy Nilsen, som var en del av den norske motstandsbevegelsen fra Kompani Linge. På natten til 16.januar rodde Manus og Nilsen opp til skipet og festet tidsinnstilte bomber på skroget under vannlinja. Disse skulle avfyres når skipet var ute på åpent hav, men på grunn av forsinkelser med avgangen hadde ikke skipet kommet lengre enn Drøbak når bombene gikk av. Kapteinen klarte å kjøre skipet på grunn, men skipet ble senket.
 • Tyskland kapitulerer

  Tyskland kapitulerer
  De tyske styrkene kapitulerte betingelsesløst den 7. mai 1945. 5 års krig er over.
 • Frigjøringen av Norge

  Frigjøringen av Norge
  Freden kommer 8. Mai 1945 og blir Norges frigjøringsdag og er og blitt nasjonal veterandag, da alle veteraner skal hedres. I løpet av den 5 års lange krigen har 10.000 nordmenn mistet livet, derav 3.000 sjømenn, denne arbeidsgruppen har hatt et av det største bidraget til den norske krigsinnsatsen.
 • Vidkun Quisling arresteres og henrettes

  Vidkun Quisling arresteres og henrettes
  Etter Tysklands kapitulasjon og frigjøringen 8. Mai 1945 blir Vidkun Quisling den 9. Mai arrestert, den 10. september blir han dømt for høyforræderi og blir henrettet 24. Oktober 1945.
 • Norges konge Haakon 7 kommer tilbake

  Norges konge Haakon 7 kommer tilbake
  Den 7. juni kommer Kong Haakon tilbake til Norge og Oslo.