Foto historie

 • 400

  Antikken

  Antikken
  Aristoteles beskriver skriver at lyset som slipper
  gjennom de små åpningene mellom bladene på et tre under en delvis solformørkelse gjengir bilder av sola på bakken. I Antikken kjente man også til hvordan man kunne projisere bilde av det som befinner seg utenfor ved å sende en lysstråle gjennom en liten åpning og inn på en motstående vegg i et helt mørklagt rom. At et lite hull kan gi et bilde var også kjent blant kineserne på 400-tallet f.Kr.
 • May 2, 1490

  Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci skapte forutsetningene for en praktisk anvendelse av fenomenet.
 • May 2, 1500

  camera obscura

  camera obscura
  Camera obscura, første "kameraet" som ble brukt. http://snl.no/camera_obscura
 • Johann Schultze

  I 1727 fant den tyske lege Johann Schultze at salter av grunnstoffet sølv ble mørkere av lysets påvirkning. Man fant tidlig ut at sølvsaltene var overlegne andre stoffer når det gjaldt denne egenskapen.
 • Julia Margaret Cameron.

  Julia Margaret Cameron.
  Hun fotograferte både portretter og sjangerbilder der modellene ble kledd ut som historiske, litterære og bibelske skikkelser. Samtidig med at fotografiet tok en kunstnerisk retning fikk det å kunne dokumentere hendelser økt betydning. Denne spenningen mellom kunstnerisk uttrykk og "sannhetsvitne" har alltid fulgt fotografiet.
 • Cyclorama

  Cyclorama var en innretning der tilskueren ble plassert slik at vedkommende kunen se et 360-graders panoramabilde. Bildene gjenga landskap som var malt, eller overført ved hjelp av et camera obscura.
 • Dioramaet

  Dioramaet ble utviklet av Louis-Jacques Mandé Daguerre og Charles Bouton. Ved hjelp en kombinasjon av flere teknikker skulle tilskueren få en detaljert og tredimensjonal fremstilling av en scene..
 • Camera lucida

  Camera lucida
  Innretning til avtegning av gjenstander i naturen. Et firesidig prisme gjør det mulig å se et objekt foran tegneren samtidig som vedkommende ser på papiret.
 • Verdens første bilde

  Verdens første bilde
  Joseph N. Niepce lagde det som kan kalles verdens første fotografi ved å sette en lysfølsom tinnplate i et camera abscura i 1827. Niepce kalte den prosessen som han kom fram til for Heliografi. Teknikken han brukte innebar at bildene måtte eksponeres i 8 timer, noe som kun gjorde det mulig å fotografere objekter som var i ro.
 • daguerreotypi

  Den fotografiske prosessen til Joseph Niepce og Louis-Jacques Daguerre ble oddentliggjort i 1839. Prosessen ble kalt daguerreotypi. En forsølvet plate med et lysfølsomt jodsølvsjikt ble belyst i et camera abscura. Platen ble deretter fremkalt og fiksert. http://snl.no/daguerreotypi
 • Daguerreotypien i Norge

  Daguerreotypien ble relativt populær i Norge, og daguerreotypistene måtte reise over store avstander for å få kunder pga det skrinne befolkningsgrunnlaget. Portrettfotografering dominerte, men det var dyrt å la seg fotografere, så det var langt fra alle som hadde råd til. Fotografene måtte gjerne arbeide med noe annet i vinterhalvåret, fordi det da var for lite lys til å kunne fotografere.
 • Kalotypiprosessen

  Kalotypiprosessen
  Kalotypiprosessen, som Talbot tok patent på, hadde ikke den samme skarpheten og detaljgjengivelsen som daguerreotypiet, og teknikken ble derfor mest brukt til "kunstneriske" prosjekter.
 • Niepce og Daguerre avtale

  Niepce inngikk i 1829 et samarbeid med Daguerre med tanke på å videreutvikle fotografien. Han døde få år før den prosessen de kom frem til ble introdusert. http://snl.no/Nicéphore_Niepce
 • Norges første bilde

  Norges første bilde
  Danskfødte Hans Thøger Winther ble den første i Norge som anskaffet et kamera og begynte å eksperimentere med fotografering. Det eldste norske fotografiet vi kjenner til, tok Winther rundt 1840.
 • verdens første fotobok

  In 1843 utga Anna Atkins det som regnes, som verdens første fotobok.
 • Forbedring innen for foto

  Fotografiet var blitt teknisk bedre, noe som førte til en trang til å fjerne selve det fotografiske uttrykket fra dokumentarisk i retning av å være mer kunstnerisk. Fotografene etterlignet ofte maleriets billedspråk.
 • Crystal Palace

  Crystal Palace
  Ved verdensutstillingen i Crystal Palace i London i 1851, ble et nytt optisk instrument for betraktning av fotografier introdusert, stereoskopet. I løpet av kort tid ble dette instrumentet en av de første visuelle medier for masseunderholdning. Ideen om stereobilder var imidlertid ikke ny. Vellykkede forsøk på å tegne samme gjenstand fra to forskjellige synsvinkler var blitt gjort siden 1500-tallet.
 • Felix Nadar

  Felix Nadar
  Felix Nadar åpnet fotostudio i Paris, og ble berømt som portrettør. Nadar var en innovatør, som fant fram til nye måter å utnytte fotografiet. Karikaturtegningen ttil høyre spiller på dette: "NADAR élevant la Photographie à la hauteur de l'Art" - På norsk blir det noe i retning av: "Nardar hever fotografiet til kunst"
 • William Henry Fox Talbot

  William Henry Fox Talbot tok det berømte bildet av et vindu på eiendommen sin Lacock Abbey. Dette er det eldste gjenværende papirnegativet stammer.
 • André Disdéri

  André Disdéri tok patent på ideen å utnytte helplatenegativet ved å dele dette i 8 deler. Bildene ble tatt ett for ett, og de enkelte bildene ble montert på små biter kartong. Resultatet ble kalt carte de visite. Teknikken førte til lavere priser og det ble svært populært å gi bort bilder av seg selv, samt å samle på bilder av kjente personer. Disdéri var også oppfinner av speilrefleks-kamera med to linser
 • Canadian Illustrated News

  Canadian Illustrated News var imidlertid et av de første magasinene som trykket bilder i hvert eneste nummer, fra 1869 og i en fjorten års periode.
 • Galopperende

  Har en galopperende hest alle fire hovene løftet fra bakken på én gang? Med en eksperimentsekvens, utført 1887 på Palo Alto med elektrofotografisk utstyr, kunne Eadweard Muybridge bevise dette for første gang (3. bilde). Eksperimentet skapte historie: Øyeblikksbildets epoke hadde begynt.
 • Photo-Secession

  Alfred Stieglitz grunnla Photo-Secession, en stiftelse som arbeidet for fotografi som en selvstendig kunstart. Han var også grunnlegger av og redaktør for tidsskriftet Camera Work som ble utgitt fram til 1917. Stieglitz var en av de førende representantene for kunstfotografiet i USA. Stilretningen som han sto forkalles piktoralisme, og er preget av et billedspråk som nærmer seg de grafiske og maleriske forbildene.
 • Lewis Hine

  Lewis Hine fotograferte sin Ellis Island serie og introduserer med det dokumentarfotografiet / fotojournalistikken. Hine brukte kameraet som et redskap i håp at det kunne bedre levekårene til folk. Siden fotograferte han på oppdrag fra National Child Labour Committee forholdene for barn som arbeidet i fabrikkene. Dette bidro sterkt til at USA fikk lover som forbød barnearbeid.
 • Alfred Stieglitz og Edward Steichen

  Alfred Stieglitz og Edward Steichen åpnet galleriet 291 i New York. Galleriet ble viktig for utviklingen av mange kunstnere.
 • Piktoralistene

  Piktoralistene ca.1890-1914- Optisk skarphet og nøyaktigegjenngivelser hindret individuelle ogoriginale uttrykk. “Skjønnhet framforfakta.”- Bilder med synlige spor etterkunstnerens hånd. Alternative, manuelleprosesser- Fotografiet ble kunst som en følge avfotografens bearbeiding og manupilasjon
 • Alvin Coburn Langdon

  Alvin Coburn Langdon lager fotografiske abstraksjoner, blant annet ved hjelp av speil.
 • Bauhaus.skolen

  Bauhaus.skolen ble grunnlagt i Weimar som en statlig institusjon som skulle skape en enhet av kunst, håndverk og industri. Bauhaus definerte på m,ange måter moderne og funksjonalismen.
 • Man ray

  Man ray
  I midten av 20-årene inntok fotogrammet sin posisjon mellom maleriet og fotografiet. Man Ray lagde Rayogram å plassere en rekke gjenstander på lysfølsomt papir og eksponere dette. Russiske konstruktivisme: Rodtsjenko og Lissitzky.
 • Straight photography

  Straight	 photography
  Straight photography utviklet seg i Europa og Amerika, som et alternativ til den maleriske retningen. I USA ble utviklingen ledet av Stieglitz og Steichen, som tidligere hadde stått for piktoralismen. Den fotografiske estetikken skulle respektere det fotografiske mediets egenart.
 • Neue Sachlichkeit

  Neue	 Sachlichkeit
  Neue Sachlichkeit, en stilretning som oppstod i Tyskland med vekt på det enkle og nøkterne. Bevegelsen fikk navnet sitt i 1925, etter en maleriutstilling i Mannheim. Albert Renger-Patzsch en ledende fotograf innenfor denne retningen. I 1928 ga han ut boka "Die Welt ist schön" som påvirket en generasjon fotografer.
 • 35mm Leica kameraet

  35mm Leica kameraet nedutskiftbare objektiver og småbilde-rullfilmvar med på å utvikle en egen stil for fotoreportasjer. I Tyskland var det på slutten av 20tallet flere bildeblader enn noe annet sted i verden, men nazistenes maktovertagelse medførte at mange reportasjefotografer flyktet til England og USA, og var med på å gi fotojournalistikkens en renessanse.
 • Harold Edgerton

  Harold ("Doc") Edgerton ved MIT utvikler elektronblitzen
 • f/64

  f/64 ble grunnlagt. Fotografene i denne gruppen brukte storformatkameraer og liten blenderåpning for å fotografere naturens lys uten noen form for manipulering.
 • Dorothea Lange

  Dorothea Lange fotograferte "Migrant Mother" og dokumenterte leveforholdene i USAs jordbruksdistrikter
 • LIFE

  Ukemagasinet LIFE utkom første gang. Alle forsidene er en studie i reportasjefotografi.
 • Robert Capa

  Robert Capa
  Dokumenterte den spanske borgerkrigen. Særlig beræmt er bilder ” Death of a loyalist soldier” fra 1836.
 • Walker Evans

  Walker Evans stilte ut sine fotografier i Museum of Modern Art. Utstillingen var grunnlaget for boken American Photographs. http://digitalfoto.hib.no/index.php?op=ViewArticle&articleId=33&blogId=4
 • William Eggleston

  William Eggleston
  William Eggleston regnes som fotografen som for alvor introduserte farger i kunstfotografier på midten av 1960-tallet. Tidligere var fargebilder noe som bare ble brukt amatører og i det kommersielle reklamefotografiet.
 • CCD-brikken

  CCD-brikken
  Den første CCD-brikken blir laget i 1973. Slike brikker brukes i dag i de fleste digitale kamera.
 • Cindy Sherman

  Cindy Sherman
  Tok selvportret av seg selv i kvinnelig karakterer på slutten av 70-tallet http://snl.no/Cindy_Sherman
 • Digital Camera System

  Digital Camera System
  Kodak lanserer sitt Digital Camera System i 1991, basert på ombygde filmbaserte kamera fra Nikon.
 • Vibeke Tandberg

  Vibeke Tandberg
  Vibeke Tandberg laget i 1996 serien Living Together, som viser daglivsscener med to like kvinner. Bildene manipulert slik at man er overbevist om at de er tvillinger
 • Nikon D1

  Nikon D1 den første dSLR-kameraet som i sin helhet var utviklet av en tradisjonell kameraprodusent, kameraet hadde en bildebrikke med 2.74 megapiksler
 • Kameramobilen

  Kameramobilen er med overalt i stadig flere folks lommer, den er både et kommunikasjons- og opptaksredskap, og er i ferd med å påvirke den visuelle kulturen på en gjennomgripende måte.
 • Desiree Dolron

  Desiree Dolron
  Dronningen av manipulerte fotografier er hallandske Desiree Dolron. Skjønte fotografier, dette er i like stor grad bilder som knyttes til maleriet.
 • Henri Cartier-Bresson

  Henri Cartier-Bresson
  Cartier-Bressons bilder kjennetegnes av nærhet og menneskelig varme, og en omhyggelig indre oppbygning. Hans idé om «det avgjørende øyeblikk» – at det i enhver situasjon, ethvert motiv, finnes et moment da helheten taler med en direkte, indre stemme – bidrog til å sette ham i en særstilling blant 1900-tallets fotografer.