Skjermbilde 2021 02 16 kl. 15.00.34

Jordas Utvikling

By Sidar
 • 4500 BCE

  Planeten oppstod

  Planeten oppstod
  Planeten vår er 4,5 milliarder år gammel. Før fantes det ikke oksygen i atmosfæren, og heller ikke noe ozonlag som beskyttet det første livet mot UV-strålingen fra sola. Trolig oppstod de første livsformene i dyphavene ved undersjøiske varme kilder, der varmt og mineralrikt vann gir grunnlag for spesielle økosystemer. Alle de tidligere livsformene var anaerobe, altså de levde uten oksygen.
 • 4000 BCE

  Aminosyrer og RNA

  Aminosyrer og RNA
  En teori er at RNA, som er relatert til DNA, var en av de første genetiske molekylene som fantes på jorden for 4 milliarder år siden, men i en primitiv form som senere utviklet seg til RNA- og DNA-molekylene som vi har i livet i dag.
 • 3400 BCE

  Eldste fossil som er funnet

  Eldste fossil som er funnet
  De er hovedsakelig laget av kalkstein, dannet av veksten av blågrønne alger (primitive encellede organismer). De vekslende lagene er i stor grad produsert av fangst av sediment som ved noen anledninger skylles opp under stormer, og av kalksteinsnedbør av blågrønn alger på andre.
 • 3000 BCE

  Første organisme

  Første organisme
  For mer enn 3 milliarder år siden oppstod de første organismene som drev fotosyntese: enkle blågrønnbakterier (cyanobakterier).
  Cyanobakteriene levde anaerobt før oksygen på jorden. Pga. oksygenmangelen var det ikke heller noe ozonlag som kunne beskytte mot UV-stråling fra sola. De første livsformene (cyanobakterier) oppstod i dyphavene ved undersjøiske varme kilder, der varmt og mineralrikt vann gir grunnlag for helt spesielle økosystemer også i dag.
 • 2800 BCE

  Eukaryote organsimer

  Eukaryote organsimer
  De aller fleste organismer består av enkeltceller. Bakterier, planktonalger og encellede dyr (protister) er enkeltceller. Bakteriene mangler cellekjerne, det vil si at de er prokaryoter. Planktonalger og encellede dyr derimot har både cellekjerne og et komplisert apparat av organeller, blant annet mitokondrier, i cellene. Organismer med cellekjerne (eukaryoter) oppstod for ca. 2,8 milliarder år siden.
 • 2300 BCE

  Earth Snowball

  Earth Snowball
  Det var en vitenskapelig hypotese om at det meste av jorden har vært dekket av is. Den første "Earth snowball" er muligens et resultat av mangel på vulkansk aktivitet. Når isen til slutt smelter, fører det indirekte til at mer oksygen slippes ut i atmosfæren. Under disse kalde tidsavsnittene må mesteparten av alt liv på jorden har blitt utslettet, bortsett fra i særlige miljøer som på havbunnen under isen og i vulkanske områder.
 • 750 BCE

  Flercellede organismene

  Flercellede organismene
  Etter hvert dannet det seg samlinger av samarbeidende celler, og de første flercellede organismene kom for ca. 750 millioner år siden. Etter hvert utviklet disse tidlige cellekoloniene en avansert arbeidsdeling mellom cellene.
 • 685 BCE

  Første dyrene

  Første dyrene
  For mellom 685 og 800 millioner år siden begynte de første dyrene å dukke opp på havbunnen.
 • 580 BCE

  Dannelse av ozonlaget

  Dannelse av ozonlaget
  Akkumuleringen av atmosfærisk oksygen tillot dannelsen av ozonlaget. Dette blokkerte ultrafiolett stråling, noe som tillot liv på landet.
  De enkelte oksygen og O2-molekylene kan reagere med hverandre for å danne ozon.
 • 541 BCE

  Kambrium eksplosjonen

  Kambrium eksplosjonen
  Den kambriske eksplosjon er en betegnelse for den voldsomme økningen i biologisk mangfold som skjedde ved innledningen til kambrium for 541 millioner år siden. Fossiler fra denne perioden forteller oss om livsbetingelser, avsetningsmiljø og evolusjonære eksperimenter.
 • 475 BCE

  Første plantene

  Første plantene
  Plantene oppsto for nesten 500 millioner år siden
 • 400 BCE

  De første insektene

  De første insektene
  Plantene oppsto for nesten 500 millioner år siden, senere kom de første leddyrene som skorpioner og edder-kopper, og rett etter dem kom insektene for over 400 millioner år siden
 • 370 BCE

  Første amfibier

  Første amfibier
  De eldste fossilfunn av amfibier er fra Australia og Grønland og stammer fra devon for cirka 370 millioner år siden.
 • 340 BCE

  Første krypdyr

  Første krypdyr
  De første krypdyrene dukket opp i karbon for omtrent 340 millioner år siden.
 • 240 BCE

  Første dinosaurene

  Første dinosaurene
  De første dinosaurene oppstod for omtrent 240 millioner år siden.
 • 240 BCE

  Dannelse av oksygen

  Dannelse av oksygen
  Det er sagt at det giftige avfallet som ble produsert av fotosyntetiske cyanobakterier -oksygen- å bygge seg opp i atmosfæren. Andre tror at cyanobakterier begynte å pumpe ut oksygen allerede for 2.1 milliarder år siden, men at oksygen begynte å akkumulere pga. en annen faktor, eks. metanproduserende bakterier. Metan reagerer med oksygen og fjerner den fra atmosfæren, slik at færre metanfylte bakterier vil tillate oksygen å bygge seg opp
 • 220 BCE

  Første pattedyrene

  Første pattedyrene
  Pattedyrene dukket opp nærmest på samme tid som dinosaurene, i andre halvdel av trias, for vel 220-215 millioner år siden.
 • 150 BCE

  Første fuglene

  Første fuglene
  De første fuglene er funnet 150 millioner år siden