Verdenskart gammelt

Hele historien!

 • 10,000 BCE

  Jordbruksrevolusjonen

  Jordbruksrevolusjonen
  Legger grunnlaget for sivilisasjoner. Endrer levemåte.
 • 3500 BCE

  Første sivilisasjoner oppstår

  Første sivilisasjoner oppstår
  Vokser frem i Mesopotamia. Store endringer i levemåte, skriftsspråk oppstår.
 • Period: 2900 BCE to 30 BCE

  Oldtidens Egypt

  En av de aller første sivilisasjonene. Består i nesten 3000 år, men blir erobret først av Aleksander den store, deretter Julius Cæsar.
 • 500 BCE

  Demokrati og republikk

  Demokrati og republikk
  Rundt denne tiden starter Athen å utvikle demokrati, samtidig som Roma får styreformen republikk.
 • Period: 500 BCE to 500

  Antikken

  Regnes vanligvis fra når poliser oppstår i Hellas, eller når Athen utvikler demokrati og Roma demokrati. Perioden regnes som over når Vestromerriket faller i 476.
 • 323 BCE

  Aleksander den store

  Aleksander den store
  Enormt rike, med utgangspunkt i Makedonia/Hellas. Underlegger seg de greske bystatene, Perserriket og India. Hellenisme oppstår - en blanding av gresk og østlig kultur. Når Aleksander dør i 323 fvt blir riket hans del i fire.
 • 44 BCE

  Romerriket blir et keiserdømme

  Romerriket blir et keiserdømme
  Republikken faller. Julius Cæsar krysser Rubicon med soldatene sine og blir enehersker. Blir så myrdet (Jon Snow-style), og hans adoptivsønn Octavian tar navnet Keiser Augustus.
 • 476

  Vestromerrikets fall

  Vestromerrikets fall
  Romerriket kollapser. Antikken regnes som over.
 • Period: 500 to 1500

  Middelalder

  Regnes vanligvis fra Vestromerrikets fall (476) til Østromerrikets fall (1453)
 • Period: 500 to 1000

  Tidlig middelalder

  Kjennetegnes av uro, svake stater, føydalsystem, lite handelsvirksomhet osv.
 • Period: 750 to 1250

  Føydalsystemet

  Preger tanker om sosiale forskjeller, eiendom, jordbruk i en lang periode. Mest utbredt i tidlig middelalder.
 • Period: 800 to 1000

  Vikingtid

  Regnes ofte fra angrepet på Lindisfarne i 793 til slaget ved Stamford Bridge i 1066. (Fra første til siste angrep på Storbritannia)
 • 1000

  Korstog

  Korstog
  Stor betydning for midtøsten, forhold mellom vest og øst/islam og kristendom. Pavemakt og forhold til Østromerriket.
 • Period: 1000 to 1300

  Høymiddelalder

  Kjennetegnes av økt handel, byer i vekst, ridderkultur, gotisk arkitektur mm.
 • 1207

  Dsjengis Khan

  Dsjengis Khan
  Når Djengis Khan dør i 1207 har han etablert Mongolriket, som regnes som verdenshistoriens største i areal. Riket varte frem til 1368.
 • Period: 1300 to 1500

  Senmiddelalder

  Kjennetegnes av pest, rot i den katolske kirken, osv.
 • Period: 1337 to 1453

  Hundreårskrigen

  Mer enn hundre år lang krig mellom England og Frankrike. Jean D'Arc, langbuer, mm.
 • 1347

  Svartedauden

  Svartedauden
  Tok livet av nesten halve befolkningen i Europa. Konsekvenser for handel og produksjon etterpå.
 • Period: 1400 to

  Renessansen

  Kulturell periode som starter i de Nord-Italienske byene. Kunst, vitenskap, reformasjon av kirken.
 • 1455

  Boktrykkerkunsten

  Boktrykkerkunsten
  Gutenberg innfører i Europa. Viktig for reformasjon, leseferdigheter, vitenskapelig revolusjon, fastsatt grammatikk.
 • 1492

  Columbus "oppdager" Amerika

  Columbus "oppdager" Amerika
  Starten på koloniseringen av det amerikanske kontinentet. Økonomiske virkninger for Europa, trekanthandel.
 • Period: 1500 to

  Vitenskapelige revolusjon

  Enorme endringer i forståelsen vår av verden, og vitenskapelig metode. Fremskritt innenfor blant annet astronomi, fysikk og legevitenskap.
 • Period: 1500 to

  Trekanthandel og slaveri

  Afrikanske slaver holdt, spesielt i Amerika. Mellom 10 og 15 mill mennesker ble tatt og fraktet over Atlanterhavet.
 • 1517

  Reformasjonen

  Reformasjonen
  Oppstår en protestantisk kirke, med morsmål i stedet for Latin. Kritikk av avlatshandel og tanken om skjærsilden. Martin Luther. Religionskriger.
 • Period: to

  Trettiårskrigen

  Fellesbetegnelse på flere kriger i Europa. Tyske og skandinaviske stater hovedaktører. Del av religionskrigene etter reformasjonen - katolikker mot protestanter.
 • Isaac Newton

  Isaac Newton
  Principia utgis dette året, det mest betydningsfulle verket i fysikkens historie. Bygger videre på lærdom fra blant andre Kopernikus, Kepler og Galilei.
 • Period: to

  Opplysningstiden

  Fører til store endringer i sosiale forskjeller, demokratiske prinsipper. Politisk filosofi og revolusjoner.
 • Den industrielle revolusjon

  Den industrielle revolusjon
  Endrer produksjon og handel, fører til nye ideologier som liberalisme, sosialisme, marxisme.
 • Den amerikanske uavhengighetserklæringen

  Den amerikanske uavhengighetserklæringen
  Inspirerte også den franske revolusjonen. Inspirerer menneskerettighetserklæringen.
 • Den franske revolusjonen

  Den franske revolusjonen
  Menneskerettighetserklæringen universelt utformet. Fordelingen av makt. Avskaffer enevelde.
 • Napoleonskrigene over

  Napoleonskrigene over
  Største krig før første verdenskrig.
 • Berlinkonferansen

  Berlinkonferansen
  Europeiske stormakter fordeler Afrika seg imellom
 • Skuddene i Sarajevo

  Skuddene i Sarajevo
  Utløsende årsak til første verdenskrig
 • Period: to

  Første verdenskrig

  Første verdensomspennende krig. En av årsakene til både andre verdenskrig og kald krig.
 • Russiske revolusjon

  Russiske revolusjon
  Egentlig to revolusjoner samme år; en for å kaste tsaren, og et kommunistisk statskupp. Lenin, Bolsjeviker, Russland ut av første verdenskrig.
 • Versaillesfreden

  Versaillesfreden
  Fredsavtalen mellom de allierte og Tyskland etter første verdenskrig. Tyskland tvunget til å signere. Streng straff for Tyskland, som også må ta på seg hele skylden. Mislykket og urettferdig? (Våpenhvile/fred fra 11.11.1918)
 • Det store børskrakket

  Det store børskrakket
  Største økonomiske krisen i historien. Fører til en depresjon som regnes som en av årsakene til andre verdenskrig.
 • Period: to

  Andre verdenskrig

  Påvirket verden i ettertid - kald krig, opprettelsen av Israel. Verste krig i menneskets historie.
 • Period: to

  Den kalde krigen

  Ideologiske/politiske motsetninger mellom to supermakter som aldri var i direkte krig. USA: Demokratisk/kapitalistisk, Sovjetunionen: Kommunistisk
 • Period: to

  Avkolonisering

  Tidligere kolonier blir uavhengige, nye stater blant annet i Asia og Afrika. Stor betydning for deres sosiale, økonomiske og politiske utvikling. Forhold til resten av verden.
 • Staten Israel

  Staten Israel
  Etter andre verdenskrig og Holocaust opprettes en jødisk stat i palestinske områder i midtøsten. Konflikter med palestinere og de fleste naboland. Fremdeles kontroversielt og konfliktfylt.
 • Det store spranget

  Det store spranget
  Mao ønsker å endre produksjonen i Kina, spesielt i jordbruket. Fører til enorm sultkatastrofe.
 • Tsjernobylulykken

  Tsjernobylulykken
  Ulykke ved atomkraftverk i Sovjetunionen. Svekker omdømmet til Sovjet. Massiv katastrofe for mennesker og natur.
 • Berlinmurens fall

  Berlinmurens fall
  Del av slutten på den kalde krigen. Symbol på skillet mellom øst og vest.
 • Internett tilgjengelig

  Internett tilgjengelig
  Internett ble utviklet i løpet av 70- og 80-tallet, men blir tilgjengelig for alle først på 1990-tallet. Har endret kommunikasjon, informasjon mm.
 • 9/11

  9/11
  Terrorangrep i USA. Endret forhold mellom USA og midtøsten, nytt fokus på sikkerhet.
 • IS

  IS
  Jihadistgruppen Islamsk stat stiftet. Kontrollerte store områder i blant annet Irak og Syria. Del av den amerikanske krigen mot Irak som startet i 2003, og borgerkrigen i Syria.
 • Donald Trump

  Donald Trump
  Trump tiltrer som president. Har endret forhold til en rekke land og organisasjoner som Russland, Nord Korea, Kina, EU, Nato og Iran.