Last ned

Litteraturen fra 1800 til i dag

 • Period: to

  Johann Wolfgang von Goethe

  Tysk forfatter som regnes for den største i Tyskland i den romantiske perioden. Han var også utdannet jurist og arbeidet som advokat og rådgiver i statsadministrasjon.
  Hovedverket er Faust, et drama som Goethe arbeidet med gjennom storparten av forfatterskapet sitt. Dette verket regnes som et av de største i Tysk litteratur. Faust er gjendiktet til norsk av Åse-Marie Nesse: Faust, del 1 (1993) og Faust, del 2 (1999).
 • Period: to

  Nikolai F.S. Grundtvig

  Dansk prest, pedagog, folkeopplyser og samle dikter.
  For danskene er Grundtving en sentral person i alt som har med kirke, folkeopplysning og identitet og gjøre. I Norge er han først og fremst kjent som grunnlegger av folkehøyskolen og representant for den frilynte kristendommen.
  Den første folkehlyskolen ble etablert i Danmark i 1844. Tjue år senere (1864) fikk vi Gausdal folkehøgskole.
 • Period: to

  Percy Shelley

  Engelsk forfatter som tilhører samme unge generasjon av romantikere som Keats og Byron.
  Kjente dikt av Shelley er "Ode to the West Wind" og "To a Skylark". Han er også kjent for det greskinspirert dramaet Prometheus Unbound (1820), norsk utgave: Den løste Prometevs.
  Flere av Shelleys tekster er gjendiktet til norsk. Ode til Vestenvinden finnes i flere versjoner og står i ulike antologier. Både Hartvig Kiran, Andre Bjerke og Geir Uthaug har gjendiktet Shelley.
 • Period: to

  Maurits Christopher Hansen

  Maurits Hansen var en av de få norske forfatteren i tiden etter 1814. Interessen for litteratur og skriving ble vakt allerede i ungdommen. i tillegg til å være lærer og lærebokforfatter skrev han både dikt , noveller og romaner.
 • Period: to

  John Keats

  Engelsk forfatter. til tross for sitt forte liv regnes han som en av de største engelske lyrikerne fra den romantiske perioden.
  Keats tilhører samme diktgenerasjon som Kord Byron og Shelley tidlig på 1800-tallet. De representerer alle den romantiske poesien som er utpreget estetisk, naturfokusert og følsom.
  Både Nordahl Grieg og Geir Uthaug har gjendiktet flere av diktene hans til norsk.
 • Period: to

  Henrich Heine

  Tysk forfatter. Heine hadde jødiske foreldre, og i en periode var det derfor vanskelig for han å få gitt ut bøker.
  Heine var en stor romantisk lyriker og er kjent for vakre dikt som "Die Lorelei" og "Im wunderschonen Monat Mai". Mange av de mest kjente diktene er samlet i Buch der Lieder (1827), gjendiktet av Herman Wildenvey i Sangenes bok (1929). Flere av Heines fikt er tonesatt av Schunert og Schumann.
 • Period: to

  Romantikk

 • Period: to

  Romantikk

  Romantikken er en mangfoldig epoke i vestlig kultur- og litteraturhistorie, som kan tidfestes til 1790–1850, men med røtter tilbake til 1750 og forgreninger frem til i dag. Romantikken som retning oppsto som en reaksjon mot opplysningstiden. Der opplysningstiden dyrket fornuften, vitenskapen og det allmennmenneskelige, la romantikken vekt på naturen, følelsene, individet og det originale.
 • Period: to

  Victor Hugo

  Fransk forfatter. Han var også politiker og medlem av nasjonalforsamlingen.
  Hugo var en representant for de svake og kjempet for og få bort dødsstraffen. Da Napoleon 3. kom til makten i 1851, flyttet han til øya Jersey og levde der og skrev i tjue år.
  Bøkerne til Victor Hugo vant stor popularitet i Frankrike, og han var regnet som nasjonaldikter i lang tid.
  De mest kjente verkene er Ringern i Notre-Dame og Les Miserabes (de elendige). Det er laget film av begge bøkerne flere ganger.
 • Period: to

  Hans Christian Andersen

  Dansk forfatter som er best kjent for sine kunster eventyr. Han skrev i flere sjangere, men det er eventyrene som har gjort han verdensberømt.
  H.C. Andersen var en ettertraktet gjest og oppleser ved hoffene rundt om i Europa, og han fikk tildelt ordener og titler.
  De samlede verkene utgjør i alt femten bind og kom ut i perioden 1876-1880. her finner vi mange av de mest kjente eventyrene.
  Eventyrene er oversatt til mer enn hundre språk, og mange av dem er blitt til teater,teaterfilmer,baletter
 • Period: to

  John Stuart Mill

  Engelsk filosof og økonom, foregangsmann for sosialliberalismen på 1800-tallet.
  Mill var også en talsmann for utilitarismen, en moralfilosofisk retning som søker å formulere etisk og sosiale problemstillinger slik at de tilfredsstiller empiriske krav. Vi kan også snakke om en samfunnsniknyttig filosofi
  Mange av bøkene til Mill dreier seg om frigjøring generelt og om kvinnens rettigheter spesielt. Mye er trolig skrevet sammen med kon Harriet Mill.
 • Period: to

  Charles Dickens

  En av de store romanforfattere i britisk litteratur. Hele forfatterskapet hans er knyttet til London, der klasseskillene var tydelige med mye fattigdom og sosial nød. I bøkene latterliggjorde han myndighetene og pengegriske mennesker som utnyttet andre, og han viste hvordan kriminalitet og sosial ulykke ble konsekvensen av dette. Fortellingene hans er spennende og har et frodig persongalleri, og Dickens oppnådde stor popularitet.
 • Period: to

  Søren Kierkegaard

  Dansk filosof og teolog, regnes for grunnlegger av moderne eksistensfilosofi, også kaldt eksistensialismen.
  Eksistensialismen legger vekt på spørsmål knyttet til livssyns filosofi og de vanskelige sidene ved livet. Kierkegaard er opptatt av fenomenet angst; som han har en lang avhandling om.
  Sentralt hos Kierkegaard står menneskets frihet til å kunne velge. men det å velge fritar ikke for ansvar. Mennesket må derfor selv ta ansvar for egen valg.
 • Period: to

  Camilla Collet

  Skrev romanen Amtmandens Døtte. Det var den første norske tendensromanen. I romanen tok hun opp temaet. Fornuftsekteskap og viste hvor ille det kan gå når ekteskapet ikke bygger på kjærlighet. Det var ikke vanlig at kvinner skrev på denne tiden, men alt i 1840- årene publiserte hun artikler, essay og andre småskrifter
 • Period: to

  Karl Marx

  Tysk filosof og grunnlegger av den sosialistiske retningen marxisme. Marx studerte i Bonn og Berlin og ble påvirket av hegelianerne (en gruppe som dyrket Hegels filosofi).
  Marx var avismann og redaktør før han kom i kontakt med Fredrich Engels. Sammen forfattet de Det kommunistiske manifest i 1848. i 1849 reiste Marx til London og ble der resten av livet. I 1864 var han med på å stifte den internasjonale arbeiderassosiasjonen, seinere kjent under navnet Den første internasjonale.
 • Period: to

  Friedrich Engels

  tysk filosof, økonom og politiker. Engels dro til England for å studere, der satte han seg inn i politiske og sosiale forhold i landet. Senere var han funksjonær og aksjonær ved en fabrikk i Manchester. Tilbake i tyskland kom han i kontakt med Karl Marx, og sammen utviklet de teorien som er kjent som marxismen. Engels og Marx skrev flere marxistiske verk, bladt annet Den hellige familie (1845), Den tyske ideologi (1846) og Det kommunistiske manifest (1848).
 • Period: to

  Emilie Zola

  Fransk forfatter og en av de fremste innenfor den naturalistiske sjangeren i Frankrike.
 • Period: to

  August Strindberg

  Svensk forfatter og dramatiker. Strindbrg regnes som sverges største dramatiker på slutten av 1800-tallet, og han grunnla det moderne teateret.
  Gjennombruddet kom med den samfunskritiske romanen Roda rummet (1879), den første romanen i den sjangeren i svensk litteratur. To naturlistiske dramaer, Faderen (1887) og Frøken Julie (1888), er andre kjente verk.
 • Period: to

  Realisme, naturalisme og det moderne gjennom bruddet

 • Period: to

  Realisme, naturalisme og det moderne gjennom bruddet

 • Period: to

  William Wordsworth

  Engelsk lyriker fra den første romantiske perioden. Sammen med Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) gav han ut diktsamlingen Lyrical Ballads (1798). Boka ble seinere regnet for innledningen til den engelske romantikken.
  Wordsworth er en representant for den poesien som vender tilbake til naturen hans møter vi enkle personer som han skildrer i et enkelt språk. Bak ligger på det guddommelige, både i mennesket og naturen.
 • Period: to

  Nyromantikken og tidlig modernisme

 • Period: to

  Nyromantikken og tidlig modernisme

 • Period: to

  Nyrealisme og modernisme

 • Period: to

  Nyrealisme og modernisme

 • Period: to

  Modernisme og realisme

 • Period: to

  Modernisme og realisme

 • Period: to

  Postmodernisme og realisme

 • Period: to

  Postmodernisme og realisme