Idrett

Idrettshistorien 1850 - d.d.

By heiehie
 • Centralforeningen (CF) blei danna

  Centralforeningen (CF) blei danna
 • Husebyrennet (Holmenkollrennet)

  Husebyrennet (Holmenkollrennet)
 • Engelsk sport vart populært i Noreg

  Engelsk sport vart populært i Noreg
  Idretten vart meir ein eigenverdi enn nytteverdi, noko CF var sterkt mot. Dette skapte ueinighetar i idrettsnoreg, noko som ein endå er påverka av.
 • Danning av DFS

  Danning av DFS
  Gjennom forsvarsdepartementet danna staten DFS (det frivillige skyttarvesen) som samla alle skytterane fra FVS og CF. CF omorganisert til CF for utbredelse av idrett.
 • Den internasjonale olympiske komité oppretta

  Den internasjonale olympiske komité oppretta
  Særforbund forkjemparar for det olympiske idealet, der konkurranse og rekordar stod sentralt.
 • Byrjinga av det moderne OL (Athen, Hellas)

  Byrjinga av det moderne OL (Athen, Hellas)
  Byen som også hadde antikkens leker. (Bryting, fekting, friidrett, sykling, skyting, svømming, tennis, turn, vektløfting, roing og seiling).
 • Nytt syn på idretten og STIL stifta

  Nytt syn på idretten og STIL stifta
  Tre organisasjonar får støtte fra staten; CF, DFS og turnforbundet. Det er nytt syn på idretten.
  - CF: Allsidighet, arbeidarar og militær forsvar
  - Særforbund: Mål, prestasjon og konkurranse (gjaldt ikkje turnforbundet)
  - Sandane turn og idrettslag stifta
 • Forsvarsdepartementet danna Norges riksforbund

  Forsvarsdepartementet danna Norges riksforbund
  Norges riksforbund var ein samanslåing av særforbunda.
  - Johan Martens var den første leiaren og fronta eit CF syn som motstandar av de olympiske leker, derimot var særforbundene positive til dei olympiske leikane.
  - Johan Sverre leiar i 2014 og riksforbundet førte mer av særforbundenes politikk (idrettens egenverdi).
  - Riksforbundet fikk og ansvaret for å forvalte statsbidrag
  - Særforbund vokste stort i byte, CF hadde sin styrke på landsbygda.
 • Idrettskommisjonen / BBIL stifta

  Idrettskommisjonen / BBIL stifta
 • Første idrettsting

  Første idrettsting
 • AIF - "ikkje trellkår, men frie menn"

  AIF - "ikkje trellkår, men frie menn"
  -Jobba for at det offentlege skulle byggje anlegg for idretten, for så å gjere det rimlegare og mer tilgjengeleg for befolkninga. -Hadde eit eldre CF syn på idretten, hvor idretten skulle bruks som et middel i en større samfunsmessig sammenheng
 • Idrettskomité / OL i Tyskland

  Idrettskomité / OL i Tyskland
 • Forslag om samanslåing AIF + LF / 2.verdskrig

  Forslag om samanslåing AIF + LF / 2.verdskrig
 • AIF + LF = NIF

  AIF + LF = NIF
 • Gjennoppbygging etter krigen

  Gjennoppbygging etter krigen
 • Period: to

  Idrettsrevolusjonen

  Det var stor vekst i idrettsnorge, og den aukande oppslutninga om idrett som organisert fritidsaktivitet blir idag kalla idrettsrevolusjonen.
 • Trimaksjonen

  Trimaksjonen
 • GHK / Norges nest største frivillige organisasjon NIF

  GHK / Norges nest største frivillige organisasjon NIF
 • "idrett for alle"

  "idrett for alle"
 • Idrettens hus

 • Samenes idrettsforbund

  Samenes idrettsforbund
 • Prosjekt 88

  Prosjekt 88
 • Barneidrettsreglane

  Barneidrettsreglane
 • Olympiatoppen

  Olympiatoppen
 • Sandane golfklubb / Profesjonell idrett tillate

  Sandane golfklubb / Profesjonell idrett tillate
 • Justerte barneidrettsreglar

  Justerte barneidrettsreglar
  Barneidrettsreglar justert frå å omhandle barn under 13 til barn under 12.
 • NIF president: Tom Tvedt

  NIF president: Tom Tvedt