Idrett

Idrettshistorien 1850 - d.d.

By heiehie
 • Centralforeningen (CF) blei danna

  Centralforeningen (CF) blei danna
  • Fokus på militær- og forsvarsferdigheit
  • Jobba for å få idrett og militærforbinding inn i skulen
 • Husebyrennet (Holmenkollrennet)

  Husebyrennet (Holmenkollrennet)
 • Engelsk sport vart populært i Noreg

  Engelsk sport vart populært i Noreg
  Idretten vart meir ein eigenverdi enn nytteverdi, noko CF var sterkt mot. Dette skapte ueinighetar i idrettsnoreg, noko som ein endå er påverka av.
 • Danning av DFS

  Danning av DFS
  Gjennom forsvarsdepartementet danna staten DFS (det frivillige skyttarvesen) som samla alle skytterane fra FVS og CF. CF omorganisert til CF for utbredelse av idrett.
 • Den internasjonale olympiske komité oppretta

  Den internasjonale olympiske komité oppretta
  Særforbund forkjemparar for det olympiske idealet, der konkurranse og rekordar stod sentralt.
 • Byrjinga av det moderne OL (Athen, Hellas)

  Byrjinga av det moderne OL (Athen, Hellas)
  Byen som også hadde antikkens leker. (Bryting, fekting, friidrett, sykling, skyting, svømming, tennis, turn, vektløfting, roing og seiling).
 • Nytt syn på idretten og STIL stifta

  Nytt syn på idretten og STIL stifta
  Tre organisasjonar får støtte fra staten; CF, DFS og turnforbundet. Det er nytt syn på idretten.
  - CF: Allsidighet, arbeidarar og militær forsvar
  - Særforbund: Mål, prestasjon og konkurranse (gjaldt ikkje turnforbundet)
  - Sandane turn og idrettslag stifta
 • Forsvarsdepartementet danna Norges riksforbund

  Forsvarsdepartementet danna Norges riksforbund
  Norges riksforbund var ein samanslåing av særforbunda.
  - Johan Martens var den første leiaren og fronta eit CF syn som motstandar av de olympiske leker, derimot var særforbundene positive til dei olympiske leikane.
  - Johan Sverre leiar i 2014 og riksforbundet førte mer av særforbundenes politikk (idrettens egenverdi).
  - Riksforbundet fikk og ansvaret for å forvalte statsbidrag
  - Særforbund vokste stort i byte, CF hadde sin styrke på landsbygda.
 • Idrettskommisjonen / BBIL stifta

  Idrettskommisjonen / BBIL stifta
  • Idrettskommisjonen bestemmer at norsk idrett skal ga som formål å "utvikle sunnheit og styrke hos landet sin befolkning både i legemlig og åndeleg henseende". Konkurranse og gode resultat skulle ikkje lengre vere det store målet, men flittig og resjonell trening.
  • Breimsbygda idrettslag stifta
 • Første idrettsting

  Første idrettsting
  • Lova om 8 timers arbeidsdag --> befolkninga fekk meir fritid og moglegheit til å drive med idrett.
  • Riksforbundet skifta namn til Norges landsforbund for idrett (Landsforbundet = LF)
  • Samler all idrett under ein organisasjon og CFs langvarige dominans er over. Uenigheitane innad i organisasjonen vedvarte
 • AIF - "ikkje trellkår, men frie menn"

  AIF - "ikkje trellkår, men frie menn"
  • LF ville ikkje gjeve arbeiderane for stor innflytelse i idretten, som enda i ny splittelse i idretten og Arbeidernes idrettsforbund, AIF, blir dannet. Var då eit tiltak for å få fleire arbeidarar inn i idretten. Motto: "Ikke trellkår, men frie menn"
  -Jobba for at det offentlege skulle byggje anlegg for idretten, for så å gjere det rimlegare og mer tilgjengeleg for befolkninga. -Hadde eit eldre CF syn på idretten, hvor idretten skulle bruks som et middel i en større samfunsmessig sammenheng
 • Idrettskomité / OL i Tyskland

  Idrettskomité / OL i Tyskland
  • Ueinigheit innad i idretten gjorde at de vart sett ned ein idrettskomité for å løyse kranglinga. Dette enda med eit idrettsforlik, der dei vart einige om å vere ueinige.
  • OL i Tyskland LF til Tyskland, AIF til arbeidar - OL i Barcelona (spansk borgerkrig avlyste arbeider OL)
 • Forslag om samanslåing AIF + LF / 2.verdskrig

  Forslag om samanslåing AIF + LF / 2.verdskrig
  • AIF-generalsekretær Rolf Hofmo foreslår samanslåing mellom AIF og LF etter langvarige kranglar.
  • Tyske troppar angreip Polen og andre verdenskrig var i gang.
 • AIF + LF = NIF

  AIF + LF = NIF
  • Tyske troppar angrip Noreg, okkupert 9.april
  • Idrettsstreik på hausten
 • Gjennoppbygging etter krigen

  Gjennoppbygging etter krigen
  • Mykje gjenoppbygging etter krigens herjingar
  • Fengsel og utestengingar for aktive under krigen
  • Tippeloven innført - overskuddet skulle gå til norsk idrett
  • Byrjinga på "Hofmo-epoken"
 • Period: to

  Idrettsrevolusjonen

  Det var stor vekst i idrettsnorge, og den aukande oppslutninga om idrett som organisert fritidsaktivitet blir idag kalla idrettsrevolusjonen.
 • Trimaksjonen

  Trimaksjonen
  • Trimaksjonen vart etablert for å få eit beiare tilbod til den voksne befolkninga, og var eit alternativ til konkurranseidrett. Hovudvekta var på trivsel og sosialt samvær. Etter kvart verka dette som ein trussel mot dei etablerte norske idrettane.
  • Prinsippa blei tidlig kjent og verdsatt utenfor Norge sine grenser og ble brukt som retningslinjer både for Europarådets og UNESCOs idrettspolitiske profil.
 • GHK / Norges nest største frivillige organisasjon NIF

  GHK / Norges nest største frivillige organisasjon NIF
  • Dette tiåret vart NIF norges nest største frivillige organisasjon
  • Gloppen håndballklubb (GHK) stifta.
 • "idrett for alle"

  "idrett for alle"
  • Kulturmeldingen 1973-1974 Slagordet "idrett for alle" - offisiell idrettspolitikk av staten Tilleggsmelding som opna meir for toppidretten: "Einarane høyrde med til alle"
 • Idrettens hus

  • Idrettens hus stod ferdig på Hauger i Bærum. Dette samla idretten under eit tak.
 • Samenes idrettsforbund

  Samenes idrettsforbund
  • Svenske, norske og finske samiske foreninger og organisasjoner stiftet Samenes idrettsforbund.
  • Det var problematisk med et godt samarbeid over tre landegrenser, noko som førte til at dette forbundet berre varte fram til 1990.
 • Prosjekt 88

  Prosjekt 88
  • Elendig resultater i sommer OL 1984 sørget for Noregs første toppidrettsprosjekt (prosjekt 88). Dette prosjektet skulle betre tilrettelegging for å betre resultat. Dette gjorde at Noreg ikkje lengre gjorde det så godt i vinter OL.
  • Sommer OL 1984 - Fiasko, Vinter OL 1984 - Suksess
  • Sommer OL 1988 - Suksess, Vinter OL 1988 - Fiasko
  • Skaset stilte krav om at 100% av tippemidlene skulle gå til idretten
  • Halvparten av norske barn med i organisert idrett.
 • Barneidrettsreglane

  Barneidrettsreglane
  • Idrettstinget vedtek barneidrettsreglane - Bakgrunn fra babyboom i etterkrigstiden
 • Olympiatoppen

  Olympiatoppen
  • Etter OL ble Olympiatoppen etablert. Det hadde eit eige senter ved Sognsvann og NIH. -Samlet norske utøvere på ett sted
 • Sandane golfklubb / Profesjonell idrett tillate

  Sandane golfklubb / Profesjonell idrett tillate
  • NIF vedtok å tillate profesjonell idrett
  • Etablering av samenes idrettsforbund.
  • Tre delte disktriktsforbund opprettet, svensk, norsk og finsk.
  • Gloppen friidrettslag (samling av junior og senior)
  • Sandane golfklubb
 • Justerte barneidrettsreglar

  Justerte barneidrettsreglar
  Barneidrettsreglar justert frå å omhandle barn under 13 til barn under 12.
 • NIF president: Tom Tvedt

  NIF president: Tom Tvedt