Norrøn tid kaja-julie

 • Period: Jan 1, 793 to Jan 1, 1066

  vikingtiden

  vikingtiden var en tid med mange familiefeider. Familier
 • Period: Jan 6, 870 to Jan 25, 930

  Vikingene og Landnåmstiden på Island.

  Norge var et land med mange bønder. Folketallet steg og behovet for jord økte. i perioden 870-930 ble Island bebygd og bosatt av folk som kom fra Norge.denne tiden kalles landnåmstiden på Island. vikingene ble sett som blodtørstige krigere som plyndret. nå veit vi at de ikke bare var slemme plyndrere, men de var også viktige handelsmenn. De kom tilbake med ulike varer som sølv og tekstiler.
 • Period: Jan 7, 910 to Jan 7, 990

  Egil Skallagrimssn

  Egil Skallagrimsson er en a de mest kjente skaldene.
 • Period: Jan 3, 995 to Jan 3, 1030

  Fra norrøn tid til kristendom

  Gjennom kontakten md Europa, kom kristendommen til Norge. Tor, Odin og de andre norrøne gudene ble erstattet av Hvite krist. dette skjedd over lang tid. vi regner Olav Haraldsson som den som innførte kristendommen. etter at Olav døde ble han dyrket som helgen, og fikk navne den hellige. i denne perioden fikk innføringen av kristendommen en stor betydning.
 • Period: Jan 17, 995 to Jan 11, 1045

  Sigvat Skald

  Sigvat Skald var en av de mest kjente skalder.
 • Jan 4, 1100

  Den eldre Edda

  Den eldre Eddaer en tekstsamling med gud og heltedikt. De mest kjente
 • Jan 6, 1177

  Slaget ved re

  Heimskringla er skrevet av Snorre Sturlason og handler om Norske konger fra de eldste tider fram til slaget ved Re i 1177.
 • Period: Jan 13, 1179 to Jan 11, 1241

  Snorre Suturlason

  Snorre Sturlason er forfatteren, politikeren og høvdingen, som er forfatteren av den yngre Edda.
 • Jan 15, 1220

  Den yngre Edda

  Den yngre Edda, også kalt Snorre-Edda, er skrevet a den islandske forfatteren, politikeren og høvdingen Snorre Sturlason. I dette verket presenterer Snorre de norrøne mytologien, gudelæren, i tillegg til å forklare gudeverdenen.
 • Period: Mar 10, 1304 to Mar 10, 1374

  Francesco Petrarca

  Renessane forfatter
 • Period: Mar 10, 1313 to Mar 10, 1375

  Giovanni Boccaccio

  Renessanse forfatter
 • Jan 3, 1346

  Svartedauden

  i 1346 km et skip fra England til Bergen med en dødelig last om bord, svartedauden. i året som fulgte, døde mer enn halvparten av befolkningen i Norge av pesten. Dette fikk store konsekvenser for norsk litteratur og skrift språk.
 • Period: Feb 7, 1350 to

  renessansen

  i 1350 gikk vi inn i en periode som kalles renessansen. Renessansen betyr gjenfødelse, og det var kulturen fra antikken. Det gamle Hellas og Roma som skulle gjenfødes og føres videre.
 • Mar 9, 1389

  kalmarunionen

  i 1389 førte striden til union mellom Danmark, Sverige og Norge, Kalmarunionen, med Danmark som det ledende landet.
 • Mar 15, 1440

  Boktrykkerkunsten

  Boktrykkerkunsten fikk en stor betydning for litteraturen. Det ble lettere å spre informasjon om politikk og vitenskap. Dermed fikk folk større kunnskap om verden rundt seg og hadde bedre muligheter til å være med på å påvirke enn tidligere.
 • Period: Mar 10, 1475 to Mar 10, 1564

  Store kunstnere

  Leonardo da Vinci og Michelangelo Buonarroti skapte sine mesterverk fra 1475 til 1564
 • Period: Mar 10, 1478 to Mar 10, 1535

  Thomas More

  Thomas More var engelsk filosof som skrev boka Utopia om et tenkt idealsamfunn. han ble dømt til døden og halshogd fordi han la seg ut med kongen, Henrik 8.
 • Period: Jan 3, 1483 to Mar 10, 1546

  Martin Luther

  Martin Luther var tysk teolog og forfatter. Han kritiserte den katolsk kirke og mente det var galt at kirken skulle bestemme hva folk skulle tro, menneskene skulle selv lese bibelen og finne sannheten.
 • Mar 9, 1500

  strid i norden

  Norge var et fattig land tuten makt og innflytelse etter svartedauden. fram mot slutten av 1500 tallet pågikk det en strid i Norden om hvem som skulle få kongematen i Danmark, Norge og Sverige.
 • Mar 15, 1516

  Utopia

  I 1516 ble Boka Utopia skrevet av Thomas More, boka handler om et tenkt ideal samfunn.
 • Mar 9, 1521

  Sverige gikk ut av unionen

  i 1521 gikk Sverige ut av unionen mens unionen mellom Danmark og Norge fortsatte helt til1814.
 • Period: Mar 16, 1528 to Mar 16, 1575

  Absalon Pederssøn Beyer

  Absalon Pedrssøn Beyer var forfatter.
 • Feb 1, 1536

  salmesang innført i gudstjeneste

  i 1536 ble salme sang innført i gudstjenesten, og folk deltok mer aktivt i kirkelivet enn tidligere. boktrykkerkunsten gjorde det lettere å spre informasjon, og ga folk kunnskap og større mulighet til å påvirke.
 • Period: Mar 16, 1537 to

  Miguel De Cervantes Saavedra

  Miguel De Cervantes Saavedra var en spansk forfatter som skrev historiens mest leste verk, Don Quijote.
 • Period: Jun 15, 1564 to

  Galileo Galilei

  Galileo Galilei gjorde viktige oppdagelser. Han studerte stjernehimmelen og fant ut at Jorda ikke var midtpunktet i universet slik kirken trodde
 • Period: to

  barokken og opplysningstiden

  Norge var i denne perioden en del av Danmark og ikke et selvstendig land. litteraturen ble skrevet på dansk, og universitetet lå i Danmark. innholdet i litteraturen endrer seg, og vi deler perioden i barokken, og litt senere opplysningstiden.
 • Period: to

  En urolig tid.

  dette var en urolig tid. samfunnsdebatten var preget av overgangen fra enevelde til demokrati, og av konflikter mellom kirke og vitenskap. middelalderens bystater ble til nasjonalstater under ledelse av mektig konger.
 • Period: to

  Eneveldig Dannmark- Norge

  Perioden 1600-1800 var en urolig tid i Norden flere kriger førte til at samfunnsforholdene stadig ble forandret. Eneveldige Danmark-Norge ble innført i 1660, og København ble et viktig sted for forfattere og litteraturen, særlig p 1700 tallet.
 • Latinskole

  I 1607 ble det bestemt at det skulle være en latinskole i alle byer i Danmark-Norge. De stor katedral skolene ble 200 elever undervist samtidig, og alt måtte pugges og læres utenat. Bare barna fra borgerskapet hadde rå til skolegang, og det ble bare undervist på Latin. All undervisning var på Latin. Den Norske skole ordningen en lov fra 1739 bestemte at en del av undervisningen skulle foregå på Dansk. Nye skole lover sikret stadig flere barn skole gang.
 • DEn industrielle revolusjon

  Nye oppfinnelser som dampmaskinen og spinnemaskinen endret samfunnet, og den industrielle revolusjonen var i gang. Maskiner i fabrikkene overtok mye av det arbeidet som menneskene tidligere hadde gjort før, jordbruket ble også modernisert og folk måtte inn i byen for å få jobb. Utviklingen gikk fort. Særlig i Storbritannia økte arbeid klassen, og begynte å vokse. Arbeiderne hadde lange dager under dårlige forhold.
 • den amreikanske revolusjonen

  tanken om at alle mennesker er født like, var viktig og folk ble opptatt av rettigheter og rettferdighet. Dette førte til en rekke borgerkriger der folket krevde sin rett. De britiske koloniene i Nord-Amerika erklærte seg uavhengige i 1776, og den amerikanske uavhengihetserklæringen ble skrevet.
 • den franske revolusjonen

  frihet, likhet og brorskap ble slagordet til den franske revolusjonen som fant sted i 1789. Matmangel, hungersnød, og adelens privilegier irriterte folk flest, og man ønsket mer makt til folket. de vil ikke lenger la seg styre av kongen som satt med all makt. det ble en blodig borgerkrig, og daglig ble motstandere av revolusjonen henrettet i gljotinen.