Timetoast 13

Mellomkrigstiden

By Homdrom
 • Period: to

  Den russiske revolusjonen

  Den russiske revolusjonen startet 8. mars 1917 og sluttet 16. juni 1923. Regimet ledet av den russiske tsaren falt og Lenin tok makten.
 • Første verdenskrig slutter

  Første verdenskrig slutter
  Første verdenskrig ender 11.11. 1918 fordi USA hjalp Ententemaktene. Da klarte ikke Tyskland å stå imot de lenger. Versailles-traktaten er traktaten som ble sluttet mellom "de allierte" og Tyskland. Den ble undertegnet i Versailles 28. Juni 1919.
 • USA etter krigen

  I 1920 årene tok USA over som det nye mektige og rike landet etter Europa. Innbyggerne der utgjorde ca. 5% av jordas befolkning. De produserte over halvparten av viktige varer. I USA ble denne tiden kalt for "The great gatsby". Alle ville feire og ha det gøy. Kvinnene ble mye friere fordi det kom flere oppfinnelser som gjorde det lettere å jobbe hjemme, som f.eks støvsuger og elektrisk komfyr. De fikk også færre barn pga prevensjon. Mange kunne skaffe seg biler, mest i USA, men også i Europa.
 • Period: to

  Fascismen i Italia

  Etter krigen ble fascinistpartiet dannet i Italia. Lederen het Benito Mussolini. Målet til fascistene var å gjenopprette Italias storhet. Mange rike og mektige støttet dem. Dette skjedde i årene etter den russiske revolusjonen, og mange i overklassen var redde for at det samme skulle skje i Italia. Det var mye uro i Italia. Høsten 1922 samlet Mussolini 30 000 tilhengere utenfor Roma. Mussolini krevde makten, og den italienske kongen gjorde han til statsminister. Han ble en diktator.
 • Period: to

  Hitlers vei til makten

  Tyskerne var ikke fornøyde etter første verdenskrig. Det gjorde at nazistpartiet vokste raskt. Hitler ble dømt til 5 års fengsel fordi han prøvde å ta makten, men han sonet bare 9 måneder. Denne tiden brukte Hitler på å skrive boka som ble en bibel for nazistene. På 1920 tallet var økonomien bra og Hitler fikk mindre stemmer. Men på 1930 tallet hadde Tyskland den store økonomiske krisen. Nazistpartiet ble landets største parti og i 1933 fikk Hitler makten. Etter noen måneder ble han diktator.
 • Økonomisk krise i Tyskland

  Pengeverdien i Tyskland synker, så pengene er nesten ikke verdt noe. Et frimerke kunne koste flere millioner mark (navnet på pengene tyskerne brukte). Dette skjedde fordi Tyskland var i strid med Frankrike og Belgia om erstatninger etter krigen. For å få Tyskland til å betale, okkuperte franske og belgiske soldater industriområdet Ruhr i Tyskland. Tyske arbeidere streiket, og den tyske regjeringen trykte penger. Det kom masse penger på markedet og derfor sank verdien til nesten null.
 • Lenin dør

  Lenin dør
  Lenin ville ikke at Sovjetunionen skulle være et demokratisk land, med ytringsfrihet og demokrati. Men målet hans var å virkeliggjøre drømmen til Karl Marx om å ha et klasseløst samfunn, altså et samfunn der menneskene eide alt i fellesskap, og det ikke finnes fattige eller rike. For å oppnå dette mente Lenin at kommunistpartiet måtte ha all makt. Andre partier ble forbudt. I 1924 døde Lenin. Da ble det en stor kamp om makten. Den som gikk av med seieren var Josef Stalin.
 • Period: to

  Josef Stalin

  Stalin styrte fra 1924-1953. I 1928 bestemte han seg for å tvinge bøndene til å ha kollektivbruk. Denne kollektiviseringen ødela livet for mange millioner mennesker. Det ble hungersnød, og tusenvis av bondefamilier måtte flytte. Samtidig skjedde det en stor modernisering og industrialisering av sovjetriket. I årene 1934-1939 satte Stalin i gang Moskvaprosessene. Lenins og Stalins gamle venner og samarbeidspartnere ble arrestert, stilt for retten, dømt til døden og henrettet.
 • Børskrakk

  Børskrakk
  Verdien av aksjene begynte plutselig å synke på børsen 23. oktober i New York. Aksjeeierne fikk panikk, de var ikke vandt til at verdiene sank. De fleste bestemte seg for å selge aksjene med en gang. Når alle prøvde å selge sank verdiene enda mer. Tirsdag 29. oktober kom det store sammenbruddet. Nesten alle solgte aksjene sine og dette var veldig ille. Men det som var enda verre var at de fleste som hadde kjøpt aksjer , hadde kjøpt de med lånte penger. Mange hadde lånt opptil 90% av banken.
 • Bedre forhold i Norge

  I 1930-årene ble forholdene bedre i Norge som i andre land. Regjeringen brukte mer penger til bygging av veier, jernbaner, kraftverk og boliger. Sånn kom det flere inn i arbeid. I industrien ble arbeidsdagen begrenset til åtte timer og det gjorde at mange fikk mer fritid. Det ble innført ferie med lønn. Gamle som ikke hadde noe, fikk alderstrygd. Funksjonhemmede fikk også hjelp av staten. Disse og mange flere tiltak styrket samholdet blant nordmenn. i 1930 årene ble også 17.mai først feiret.
 • Arbeiderpartiet får makten i Norge

  Arbeiderpartiet får makten i Norge
  I 1920-1930 årene var det fire store partier i Norge: Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Bondepartiet. Arbeiderpartiet hadde ikke nok stemmer til å danne regjering alene, men ingen av de andre partiene ville samarbeide med de. I 1933 gjorde arbeiderpartiet et godt valg, men de hadde ikke nok stemmer til å danne regjering. I 1935 dannet partiet regjering etter å ha fått en samarbeidsavtale med Bondepartiet. Johan Nygaardsvold ble statsminister og arbeiderpartiet styrte Norge de neste 30 årene.
 • Period: to

  Borgerkrigen i Spania

  I 1936 var det valg i Spania. Landet fikk en ny regjering. Denne regjeringen ville ta jord fra de rike og gi til de fattige. De ville også begrense makten til den katolske kirka. I 1936 gjorde noen offiserer opprør mot regjeringen. Lederen var en general som het Francisco Franco. Han fikk støtte av Tyskland og Italia. Spania fikk hjelp av sovjetunionen. I 1939 vant general Franco. Hevnen han tok var grusom og flere 100 000 ble drept. Først etter han døde ble Spania et demokratisk land.
 • Krystallnatten

  Krystallnatten
  I november 1938 ble en ansatt ved den tyske ambassaden i Paris drept. Morderen var en ung jøde som var drevet fra Tyskland. De nazistiske myndighetene i Tyskland brukte denne hendelsen mot alle tyske jøder. 20000 jøder ble sendt til konsentrasjonsleir og rundt 100 mennesker ble slått ihjel. Natten dette skjedde ble kalt krystallnatten fordi alle knuste glassrutene så de så ut som krystaller. I månedene etter kom det nye lover rettet mot jødene. Livet ble etterhvert umulig for jøder i Tyskland.